MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Date

  • Jak to bedziemy tłumaczyc -> universal time - czas uniwersalny(?) Ptak82 22:19, 6 kwi 2006 (PDT)
    • universal time to czas uniwersalny. Czas Greenwich (GMT) to nie jest to samo co czas uniwersalny (UTC): w GMT jest zmiana czasu (time savings) a w UTC nie ma (w zimie UTC=GMT, w lecie UTC=GMT-1)

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: VooEak,