mozilla

Porównywanie wersji

Storage

Change Revisions

Wersja 135560:

Sprawdzenie wersji 135560 wykonane przez Diablownik

Wersja 288839:

Sprawdzenie wersji 288839 wykonane przez milimetr88

Tytuł:
Storage
Storage
Ciąg znaków:
Storage
Storage
Etykiety:
XPCOM, Storage, Wszystkie_kategorie, Strony_wymagające_dopracowania, Interfejsy, Dokumentacja_API_XPCOM, "Toolkit API"
XPCOM, Storage, Wszystkie_kategorie, Strony_wymagające_dopracowania, Interfejsy, Dokumentacja_API_XPCOM, "Toolkit API"
Treść:

Revision 135560
Revision 288839
n8      {{ Fx_minversion_header("2") }} {{ Dopracuj() }}n8      {{ Fx_minversion_header(2) }} {{ Dopracuj() }}
n25    <h2 name="Na_pocz.C4.85tek">n25    <h2 id="Na_pocz.C4.85tek" name="Na_pocz.C4.85tek">
n48    <h2 name="Otwarcie_po.C5.82.C4.85czenia">n48    <h2 id="Otwarcie_po.C5.82.C4.85czenia" name="Otwarcie_po.C5.8
 >2.C4.85czenia">
n96    <h2 name="Instrukcje">n96    <h2 id="Instrukcje" name="Instrukcje">
n102    <h3 name="Tworzenie_instrukcji">n102    <h3 id="Tworzenie_instrukcji" name="Tworzenie_instrukcji">
n137    <h3 name="Parametry_wi.C4.85zania">n137    <h3 id="Parametry_wi.C4.85zania" name="Parametry_wi.C4.85zani
 >a">
n160      Poniższy przykład stosuje jedynie <code>bindUTF8StringParamn160      Poniższy przykład stosuje jedynie <code>bindUTF8StringParam
>eter()</code> i <code>bindInt32Parameter()</code>. Aby uzyskać pe>eter()</code> i <code>bindInt32Parameter()</code>. Aby uzyskać pe
>łną listę funkcji wiązania, zobacz <a href="pl/MozIStorageStateme>łną listę funkcji wiązania, zobacz&nbsp;<a href="/pl/MozIStorageS
>nt#Funkcje_wi.C4.85zania">mozIStorageStatement</a>.>tatement#Funkcje_wi.C4.85zania" title="pl/MozIStorageStatement#Fu
 >nkcje_wi.C4.85zania">mozIStorageStatement (wersja polska, w tym m
 >omencie <strong>pusta!</strong>)</a> lub <a class="internal" href
 >="/en/mozIStorageStatement#Binding_Functions" title="en/mozIStora
 >geStatement#Binding Functions">mozIStorageStatement (wersja angie
 >lska)</a>.
n216    <h3 name="Wykonywanie_instrukcji">n216    <h3 id="Wykonywanie_instrukcji" name="Wykonywanie_instrukcji"
 >>
n219    <h3 name="Executing_a_statement">n219    <h3 id="Executing_a_statement" name="Executing_a_statement">
n264    <h3 name="Resetting_a_statement">n264    <h3 id="Resetting_a_statement" name="Resetting_a_statement">
n294    <h2 name="Last_insert_id">n294    <h2 id="Last_insert_id" name="Last_insert_id">
n314    <h2 name="Transactions">n314    <h2 id="Transactions" name="Transactions">
n374    <h2 name="How_to_corrupt_your_database">n374    <h2 id="How_to_corrupt_your_database" name="How_to_corrupt_yo
 >ur_database">
n401    <h2 name="SQLite_Locking">n401    <h2 id="SQLite_Locking" name="SQLite_Locking">
n413    <h3 name="Table-level_locks">n413    <h3 id="Table-level_locks" name="Table-level_locks">
n425    <h3 name="Working_around_locking_problems">n425    <h3 id="Working_around_locking_problems" name="Working_around
 >_locking_problems">
n434    <h2 name="Thread_safety">n434    <h2 id="Thread_safety" name="Thread_safety">
t455    <h2 name="Zobacz_tak.C5.BCe">t455    <h2 id="Zobacz_tak.C5.BCe" name="Zobacz_tak.C5.BCe">

Wróć do historii