mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Rhino

  Image:rhino.jpg

  Rhino jest implementacją open-source języka JavaScript napisaną całkowicie w języku Java. Jest zwykle wbudowana w aplikacje napisane w języku Java aby umożliwić użytkownikom końcowym pisanie skryptów. Jest wbudowana w J2SE 6 jako domyślny silnik skryptowy dla języka Java.

  Rhino downloads

  How to get source and binaries

  Rhino documentation

  Information on Rhino for script writers and embedders.

  Rhino help

  Some resources if you get stuck.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: emilos
  Ostatnia aktualizacja: emilos,