We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Image:rhino.jpg

Rhino jest implementacją open-source języka JavaScript napisaną całkowicie w języku Java. Jest zwykle wbudowana w aplikacje napisane w języku Java aby umożliwić użytkownikom końcowym pisanie skryptów. Jest wbudowana w J2SE 6 jako domyślny silnik skryptowy dla języka Java.

Rhino downloads

How to get source and binaries

Rhino documentation

Information on Rhino for script writers and embedders.

Rhino help

Some resources if you get stuck.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: emilos
Ostatnia aktualizacja: emilos,