Wskazówki do zgłaszania błędów

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Jeśli potrzebujesz pomocy z oprogramowaniem Mozilla (na przykład z Firefox, Seamonkey lub Thunderbird) skorzystaj z dostępnych tematów pomocy. Nie edytuj tej strony!

Ta strona zakłada, że chcesz wspomóc projekt Mozilla poprzez zebranie odpowiednich informacji, aby stworzyć użyteczny raport błędu w Bugzilla, systemie śledzenia błędów produktów Mozilla. Dziękujemy!

Jeśli to twój pierwszy raport błędów, z pewnością zechcesz skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych osób, które już wiedzą na czym to polega. Wskazówki znajdziesz na stronie QA w sekcji Społeczność. Jeśli chcesz zgłosić błąd programu Firefox, pomoc znajdziesz również na kanale #firefox na irc.mozilla.org. Lista kanałów dla pozostałych projektów (np. Thunderbird lub SeaMonkey) znajduje się na naszej stronie wiki IRC.

Jak zgłosić błąd

Dla każdego problemu stwórz osobny raport!

Zarządzanie statusem każdego z problemów z osobna jest dużo efektywniejsze.

Inne istotne detale

 1. Spróbuj określić kroki, które pozwalają zreprodukować błąd:
  • Jeśli wiesz jakie dokłanie kroki należy podjąć — świetnie! — jesteś na dobrej drodze, żeby zgłosić użyteczny raport błędu.
  • Jeśli błąd potrafisz odtworzyć tylko sporadycznie (nie znasz dokładnych kroków), to aby raport był użyteczny należy podać dodatkowe informacje.
  • Jeśli nie potrafisz odtworzyć problemu, to zgłaszanie raportu prawdopodobnie nic nie da, chyba że bardzo szegółowo opiszesz sytuację, w której problem wystąpił.
 2. Upewnij się, że twoje oprogramowanie jest aktualne. Byłoby idealnie przetestować nieoficjalną wersję (np. Firefox Beta, Aurora, lub zawsze najświeższą Nightly), żeby sprawdzić, czy przypadkiem twój błąd nie został już naprawiony.
 3. Zgłaszając błąd w Firefox, najpierw sprawdź czy potrafisz go odtworzyć po stworzeniu nowego profilu Firefox. Jeśli błąd pojawia się tylko w aktualnie używanym profilu, spróbuj znaleźć które ustawienia, rozszerzenia lub pliki profilu są potrzebne do zreprodukowania błędu.
  • Jeśli błąd wydaje się być skandaliczny (tj. dotyczy ogromnej liczby użytkowników) to możliwe, że w twojej instalacji jest coś nietypowego, co jest istotne podczas definiowania kroków do zreprodukowania błędu. Masz o wiele większe szanse domyślić się co to może być, niż programista który nie ma dostępu do twojego systemu.
  • Jeśli błąd jest jednym ze specyficznych typów błędów (opisanych dalej), to taka informacja nadal będzie dla nas pomocna, nawet jeśli nie potrafisz określić kroków pozwalających zreprodukować błąd używając nowego profilu.
 4. Otwórz formularz zgłaszania raportu błędu (w języku angielskim), który poprowadzi cię przez większość procesu zgłaszania raportu błędu:
  • Utwórz konto w Bugzilla, jeśli jeszcze go nie masz, oraz wybierz produkt, dla którego chciałbyś stworzyć raport błędu.
  • Napisz krótkie podsumowanie opisujące na czym polega błąd, tak jak opisano poniżej; sprawdź czy taki błąd już nie został wcześniej zgłoszony (jeśli chcesz być bardziej dokładny, możesz skożystać z zaawansowanego przewodnika wykrywania duplikatów błędów).
  • Podaj dokładne kroki do zreprodukowania błędu, oczekiwane zachowanie aplikacji oraz aktualne zachowanie aplikacji, tak jak opisano poniżej.
  • Podaj dodatakowe informacje (również opisane poniżej), szczególnie jeśli nie potrafisz zreprodukować błędu używając nowego profilu; oraz/lub przez zgłoszenie problemu związanego z nagłym zamknięciem aplikacji, zużyciem pamięci, wydajnością lub jest to błąd regresywny; lub masz problem związany z konkretną stroną internetową.
 5. Jeśli chciałbyś zgłosić kilka problemów, stwórz proszę osobny raport dla każdego z osobna.

Pisanie dobrego podsumowania

Jak opisać błąd używając około 10 słów? Będzie to pierwsze co w twoim raporcie zobaczy programista.

Dobre podsumowanie powinno krótko i zwięźle identyfikować raport błędu. Powinno wyjaśniać na czym polega problem, nie proponowane rozwiązanie.

 • Dobrze: "Anulowanie w okienku kopiowania powoduje, że menedżer plików się wywala"
 • Źle: "Program się wywala"
 • Dobrze: "Przewijanie strzałką w dół nie działa w <textarea> ze stylem overflow:hidden"
 • Źle: "Przeglądarka powinna współpracować z moją stroną"

Kroki pozwalające zreprodukować błąd

Jak programista ma zreprodukować błąd na swoim komputerze?

Kroki pozwalające zreprodukować błąd są najważniejszą częścią każdego raportu błędu. Jeśli programista będzie w stanie zreprodukować błąd, to bardzo możliwe że uda się go rozwiązać. Jeśli kroki opiszesz w niejasny sposób, to może się okazać że nawet nie będzie wiadomo czy błąd został poprawiony.

Co powinien zawierać raport błędu? Dobry przykład (szczegółowy) Zły przykład (zbyt ogólnie)
Opisz czy jesteś w stanie zreprodukować kroki i jak często (zawsze / czasami / w ogóle). Błąd potrafię zreprodukować wykonując następujące kroki:  

W każdym kroku dodatkowo opisz sposoby interakcji z Firefox'em.

1. Uruchom Firefox przez kliknięcie na ikonie pulpitu
2. Wciśnij Cmd+N (lub Ctrl+N w przypadku użytkowników Windows) aby otworzyć nowe okno przeglądarki
3. Wklej https://mail.google.com/ w pasku adresu i wciśnij Enter

Otwórz Gmail w innym oknie

Po opisie kroków, dokładnie opisz obserwowane (aktualne) oraz oczekiwane zachowanie aplikacji. Jasno oddziel fakty (obserwacje) od przypuszczeń.

Oczekiwane zachowanie: Moja skrzynka odbiorcza wyświetla się prawidłowo.
Aktualne zachowanie: Moja skrzynka odbiorcza wyświetla komunikat 'Twoja przeglądarka nie wspiera cookies (error -91)'.

"Nie działa"

"Strona wyświetla się nieprawidłowo"

Podawanie dodatkowych informacji

Poniższe informacje są wymagane w przypadku większości raportów błędu. Możesz oszczędzić czas podając te informacje zaraz po Oczekiwanym zachowaniu aplikacji. Jeśli musisz dołączyć więcej niż jeden plik, będzie to możliwe później, po wysłaniu raportu.

Specyficzne typy błędów

Jeśli wysyłasz raport dotyczący nagłego zamknięcia aplikacji (ang. crash bug) dołącz Breakpad ID lub stos wywołania (ang. stack trace) oraz sygnaturę błędu (ang. crash signature) do podsumowania i pola Crash Signature.

Jeśli wysyłasz raport dotyczący wykorzystania lub wycieku pamięci, dołącz wynik about:memory. Idealnie byłoby znaleźć kroki prowadzące do wzrostu zużycia na pozycjach w about:memory (nawet po kliknięciu przycisku "Minimize memory usage" na dole ekranu). Jeśli masz problem z odtworzeniem kroków, zajrzyj na stronę Firefox Support Duże użycie pamięci. Jeśli jesteś programistą C++, dostępne są bardziej precyzyjne narzędzia.

Jeśli wysyłasz raport na temat powolnego działania aplikacji lub wysokiego użycia procesora, w raporcie podaj link do profilu wydajności.

Jeśli aplikacja się zawiesza (piłka plażowa w OS X lub "Okno nie odpowiada" w Windows) postępuj według instrukcji z artykułu Jak zgłosić że Firefox się zawiesza.

Jeśli wysyłasz raport dotyczący Zawieszającej się wtyczki Flash odwiedź https://wiki.mozilla.org/Flash/Hang_Debugging żeby dowiedzieć się jak wydobyć istotne informacje na ten temat dla programistów.

Jeśli wysyłasz raport błędu dotyczącego konkretnej strony insternetowej spróbuj przeprowadzić skrócony przypadek testowy i dołącz go do raportu. Jeśli nie masz na to czasu lub ekspertyzy na ten temat, to zamiast do nas zgłoś ten problem na webcompat.com, gdzie nasi ochotnicy zrobią to za ciebie.

Jeśli błąd pojawił się niedawno to znalezienie okna regresji może pomóc nam zidentyfikować przyczynę problemu.

Co jeśli mój błąd wydaje się "przypadkowy" lub "sporadyczny"? (tekst angielski)

Większość błędów dotyczących Firefox'a

Większość raportów błędów dotyczących Firefox'a powinna zawierać poniższe informacje.

Co powinno się znaleźć w raporcie błędu? Przykład
Sprawdzenie, czy problem można zreprodukować zakładając nowy profil Firefox i opisanie wszystkich zmian jakich należy dokonać aby zreprodukować błąd. Problem jest reprodukowalny w nowym profilu, ale jedynie gdy Opcje -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Ochrona przed śledzeniem jest włączona.
Jeśli błąd pojawia się tylko w aktualnie używanym profilu, spróbuj znaleźć które ustawienia, rozszerzenia lub pliki profilu są potrzebne do zreprodukowania błędu. Jeśli pominiesz ten krok, zapisz do pliku Informacje dla pomocy technicznej z about:support i dołącz ten plik do raportu. Nie potrafię zreprodukować błędu na nowym profilu, dołączam informacje z about:support dotyczące profilu, na którym błąd występuje.

Spradź czy problem można zreprodukować przy użyciu najświeższej zbudowanej wersji Nightly. Dołącz Build ID z about:support.

Jeśli to możliwe, test wykonaj na nowo stworzonym profilu Firefox. Jeśli musisz przetestować wersję Nightly twoim normalnie używanym profilem, wykonaj najpierw jego kopię zapasową, ponieważ tego typu wydania mogą uszkodzić twoje dane.

Problem pojawia się tylko na najnowszej wersji Nightly (Build ID 20170416100136).

 

Informacje o dokumencie

 • Autorzy: Jesse Ruderman, Gervase Markham
 • Inni współtwórcy: Eli Goldberg, Claudius Gayle, Jan Leger, Felix Miata, Peter Mock, Chris Pratt, Chris Yeh, i inni.

 


Advanced

Finding the correct product and component

You will be asked to categorize your bug into a "product" and a "component" within that product, in order to direct your report to the correct developers.

If you're using Firefox, the bug is most likely in "Firefox", "Toolkit", or "Core".

When in doubt, search for similar bugs and see which component they are in.

If none of the components seem appropriate, look for a "General" component in the most appropriate product.

General Outline of a Bug Report

Most of the following article has been merged into this page from QMO: How to write a proper bug

 • Summary: How would you describe the bug in less than 60 characters? It should quickly and uniquely identify a bug report as well as explain the problem, not your suggested solution. Good: "Canceling a File Copy dialog crashes File Manager" Bad: "Software crashes" Bad: "Browser should work with my web site"
 • Component: In which sub-part of the software does it exist? This field is a requirement to submit any bug report. Click the word "Component" to see a description of each component. If none seems appropriate, highlight the "General" component.
 • Version: select the earliest Version with what the problem can be reproduced:
  • Developers will use that information to narrow down the commit what introduced a regression
  • QA staff needs that information to distinguish bugs with similar symptoms, but different roots.
   • Bugs that definitively appeared in different Product Versions probably will have different roots
   • But Bugs that started with the same Product Version probably are DUPLICATEs
  • Trunk does not allow any useful query. We have Trunk version bugs from beginning of the project until today, no common characteristics at all what can be tagged with this version. Avoid Trunk, replace it by precise information with what version the problem appeared if you can.
 • OS: On which operating system (OS) did you find it? (E.g. Linux, Windows, and Mac.) Example: "If you know the bug happens on more than one type of operating system, choose "All". If your OS isn't listed, choose Other".
 • Description: The details of your problem report, including:
  • Overview: This is a larger detailed restatement of the summary. An example would be: "Drag-selecting any page crashes Mac builds in the NSGetFactory function".
  • Build Id: To find this either go to the "about:support" page via the location bar or, if you have MozQA's Nightly Tester Tools extension, then go to Tools | Nightly Tester Tools and select the option that contains the output of the build Id. It should look something like this: "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 ID:20150330004006 CSet: 9e57e9776571".
  • Additional Builds and Platforms: Whether or not the bug takes place on other platforms (or browsers, if applicable). It should look something like this: "Doesn't Occur On Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 ID:20150330004006 CSet: 9e57e9776571".
 • Steps to Reproduce: Minimized, easy-to-follow steps that will trigger the bug. If they're necessary, make sure to include any special setup steps. A good example of this would look like the following:
  1) View any web page. (I used the default sample page, http://www.google.com/).
  2) Drag-select the page. Specifically, while holding down the mouse button, drag the mouse pointer downwards from any point in the browser's content region to the bottom of the browser's content region.
 • Actual Results: What the application did after performing the above steps. An example would be: The application crashed.
 • Expected Results: What the application should have done, were the bug not present. An example would be: The window should scroll downwards. Scrolled content should be selected. Or, at least, the application should not crash.

 

Original document information

 • Author(s): Aakash Desai
 • Date last modified: June 3, 2013 at 2:41 am PST