Obiekt RegExp

Wystąpiły błędy skryptów na tej stronie. Mimo, że są one kierowane do redaktorów serwisu, można je częściowo przeglądać poniżej.

Obiekt RegExp

Obiekt RegExp umożliwia działanie na wyrażeniach regularnych. Został on opisany w Rozdziale 4, Wyrażenia regularne. {{ PreviousNext("Przewodnik po języku JavaScript 1.5:Obiekty predefiniowane:Obiekt Number", "Przewodnik po języku JavaScript 1.5:Obiekty predefiniowane:Obiekt String") }}

{{ languages( { "en": "en/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core_Objects/RegExp_Object", "es": "es/Gu\u00eda_JavaScript_1.5/Objetos_base_predefinidos/Objeto_RegExp", "fr": "fr/Guide_JavaScript_1.5/Objets_pr\u00e9d\u00e9finis/L\'objet_RegExp", "ja": "ja/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core_Objects/RegExp_Object" } ) }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Diablownik,