Porównywanie wersji

Przewodnik po języku JavaScript 1.5

Wersja 274178:

Sprawdzenie wersji 274178 wykonane przez atlavis

Wersja 214123:

Sprawdzenie wersji 214123 wykonane przez atlavis

Tytuł:
Przewodnik po języku JavaScript 1.5
Przewodnik po języku JavaScript 1.5
Ciąg znaków:
Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5
Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5
Etykiety:
JavaScript, AJAX, Projekt_MDC, Wszystkie_kategorie, Strony_do_aktualizacji, Przewodnik_JavaScript
Treść:

Wersja 274178
Wersja 214123
t7    <p>t
8      <span class="comment">Originally At: <a class=" external" h
>ref="http://devedge-temp.mozilla.org/library/manuals/2000/javascr 
>ipt/1.5/guide/" rel="freelink">http://devedge-temp.mozilla.org/li 
>br...ipt/1.5/guide/</a></span> {{ Aktualizuj() }} 
9    </p>
10    <h4 id="O_tym_przewodniku" name="O_tym_przewodniku">
11      <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/O_tym
>_przewodniku" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/O_tym 
>_przewodniku">O tym przewodniku</a> 
12    </h4>
13    <dl>
14      <dd>
15        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/O_t
>ym_przewodniku#Nowe_mo.C5.BCliwo.C5.9Bci_tego_wydania" title="pl/ 
>Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/O_tym_przewodniku#Nowe_mo.C5. 
>BCliwo.C5.9Bci_tego_wydania">Nowe możliwości tego wydania</a> 
16      </dd>
17    </dl>
18    <dl>
19      <dd>
20        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/O_t
>ym_przewodniku#Co_ju.C5.BC_powiniene.C5.9B_wiedzie.C4.87" title=" 
>pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/O_tym_przewodniku#Co_ju.C5 
>.BC_powiniene.C5.9B_wiedzie.C4.87">Co już powinieneś wiedzieć</a> 
21      </dd>
22    </dl>
23    <dl>
24      <dd>
25        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/O_t
>ym_przewodniku#Wersje_JavaScriptu" title="pl/Przewodnik_po_języku 
>_JavaScript_1.5/O_tym_przewodniku#Wersje_JavaScriptu">Wersje Java 
>Scriptu</a> 
26      </dd>
27    </dl>
28    <dl>
29      <dd>
30        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/O_t
>ym_przewodniku#Gdzie_szuka.C4.87_informacji_o_JavaScripcie" title 
>="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/O_tym_przewodniku#Gdzie_ 
>szuka.C4.87_informacji_o_JavaScripcie">Gdzie szukać informacji o  
>JavaScripcie</a> 
31      </dd>
32    </dl>
33    <dl>
34      <dd>
35        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/O_t
>ym_przewodniku#Konwencje_dokumentu" title="pl/Przewodnik_po_język 
>u_JavaScript_1.5/O_tym_przewodniku#Konwencje_dokumentu">Konwencje 
> dokumentu</a> 
36      </dd>
37    </dl>
38    <h4 id="Przegl.C4.85d_JavaScriptu" name="Przegl.C4.85d_JavaSc
>riptu"> 
39      <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Przeg
>l%C4%85d_JavaScriptu" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1 
>.5/Przegląd_JavaScriptu">Przegląd JavaScriptu</a> 
40    </h4>
41    <dl>
42      <dd>
43        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Prz
>egl%C4%85d_JavaScriptu#Czym_jest_JavaScript.3F" title="pl/Przewod 
>nik_po_języku_JavaScript_1.5/Przegląd_JavaScriptu#Czym_jest_JavaS 
>cript.3F">Czym jest JavaScript?</a> 
44      </dd>
45    </dl>
46    <dl>
47      <dd>
48        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Prz
>egl%C4%85d_JavaScriptu#JavaScript_i_Java" title="pl/Przewodnik_po 
>_języku_JavaScript_1.5/Przegląd_JavaScriptu#JavaScript_i_Java">Ja 
>vaScript i Java</a> 
49      </dd>
50    </dl>
51    <dl>
52      <dd>
53        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Prz
>egl%C4%85d_JavaScriptu#JavaScript_i_specyfikacja_ECMA" title="pl/ 
>Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Przegląd_JavaScriptu#JavaScri 
>pt_i_specyfikacja_ECMA">JavaScript i specyfikacja ECMA</a> 
54      </dd>
55    </dl>
56    <dl>
57      <dd>
58        <dl>
59          <dd>
60            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Przegl%C4%85d_JavaScriptu#Zwi.C4.85zek_pomi.C4.99dzy_JavaScript. 
>2C_a_wersj.C4.85_ECMA" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_ 
>1.5/Przegląd_JavaScriptu#Zwi.C4.85zek_pomi.C4.99dzy_JavaScript.2C 
>_a_wersj.C4.85_ECMA">Związek pomiędzy JavaScript, a wersją ECMA</ 
>a> 
61          </dd>
62        </dl>
63      </dd>
64    </dl>
65    <dl>
66      <dd>
67        <dl>
68          <dd>
69            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Przegl%C4%85d_JavaScriptu#Dokumentacja_JavaScript_w_por.C3.B3wna 
>niu_ze_specyfikacj.C4.85_ECMA" title="pl/Przewodnik_po_języku_Jav 
>aScript_1.5/Przegląd_JavaScriptu#Dokumentacja_JavaScript_w_por.C3 
>.B3wnaniu_ze_specyfikacj.C4.85_ECMA">Dokumentacja JavaScript w po 
>równaniu ze specyfikacją ECMA</a> 
70          </dd>
71        </dl>
72      </dd>
73    </dl>
74    <dl>
75      <dd>
76        <dl>
77          <dd>
78            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Przegl%C4%85d_JavaScriptu#Terminologia_JavaScriptu_i_ECMA" title 
>="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Przegląd_JavaScriptu#Ter 
>minologia_JavaScriptu_i_ECMA">Terminologia JavaScriptu i ECMA</a> 
79          </dd>
80        </dl>
81      </dd>
82    </dl>
83    <h4 id="Funkcjonalno.C5.9B.C4.87_j.C4.99zyka" name="Funkcjona
>lno.C5.9B.C4.87_j.C4.99zyka"> 
84      Funkcjonalność języka
85    </h4>
86    <dl>
87      <dd>
88        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/War
>to%C5%9Bci" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Wartośc 
>i">Wartości</a> 
89      </dd>
90    </dl>
91    <dl>
92      <dd>
93        <dl>
94          <dd>
95            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Warto%C5%9Bci#Konwersja_typu_danych" title="pl/Przewodnik_po_jęz 
>yku_JavaScript_1.5/Wartości#Konwersja_typu_danych">Konwersja typu 
> danych</a> 
96          </dd>
97        </dl>
98      </dd>
99    </dl>
100    <dl>
101      <dd>
102        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Zmi
>enne" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Zmienne">Zmie 
>nne</a> 
103      </dd>
104    </dl>
105    <dl>
106      <dd>
107        <dl>
108          <dd>
109            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Zmienne#Deklaracja_zmiennych" title="pl/Przewodnik_po_języku_Jav 
>aScript_1.5/Zmienne#Deklaracja_zmiennych">Deklaracja zmiennych</a 
>> 
110          </dd>
111        </dl>
112      </dd>
113    </dl>
114    <dl>
115      <dd>
116        <dl>
117          <dd>
118            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Zmienne#Ocena_zmiennych" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScri 
>pt_1.5/Zmienne#Ocena_zmiennych">Ocena zmiennych</a> 
119          </dd>
120        </dl>
121      </dd>
122    </dl>
123    <dl>
124      <dd>
125        <dl>
126          <dd>
127            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Zmienne#Zakres_zmiennych" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScr 
>ipt_1.5/Zmienne#Zakres_zmiennych">Zakres zmiennych</a> 
128          </dd>
129        </dl>
130      </dd>
131    </dl>
132    <dl>
133      <dd>
134        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Sta
>%C5%82e" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Stałe">Sta 
>łe</a> 
135      </dd>
136    </dl>
137    <dl>
138      <dd>
139        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Lit
>era%C5%82y" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Literał 
>y">Literały</a> 
140      </dd>
141    </dl>
142    <dl>
143      <dd>
144        <dl>
145          <dd>
146            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Litera%C5%82y#Litera.C5.82y_tablicy" title="pl/Przewodnik_po_jęz 
>yku_JavaScript_1.5/Literały#Litera.C5.82y_tablicy">Literały tabli 
>cy</a> 
147          </dd>
148        </dl>
149      </dd>
150    </dl>
151    <dl>
152      <dd>
153        <dl>
154          <dd>
155            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Litera%C5%82y#Litera.C5.82y_logiczne" title="pl/Przewodnik_po_ję 
>zyku_JavaScript_1.5/Literały#Litera.C5.82y_logiczne">Literały log 
>iczne</a> 
156          </dd>
157        </dl>
158      </dd>
159    </dl>
160    <dl>
161      <dd>
162        <dl>
163          <dd>
164            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Litera%C5%82y#Litera.C5.82y_ca.C5.82kowite" title="pl/Przewodnik 
>_po_języku_JavaScript_1.5/Literały#Litera.C5.82y_ca.C5.82kowite"> 
>Literały całkowite</a> 
165          </dd>
166        </dl>
167      </dd>
168    </dl>
169    <dl>
170      <dd>
171        <dl>
172          <dd>
173            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Litera%C5%82y#Litera.C5.82y_zmiennoprzecinkowe" title="pl/Przewo 
>dnik_po_języku_JavaScript_1.5/Literały#Litera.C5.82y_zmiennoprzec 
>inkowe">Literały zmiennoprzecinkowe</a> 
174          </dd>
175        </dl>
176      </dd>
177    </dl>
178    <dl>
179      <dd>
180        <dl>
181          <dd>
182            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Litera%C5%82y#Litera.C5.82y_obiektu" title="pl/Przewodnik_po_jęz 
>yku_JavaScript_1.5/Literały#Litera.C5.82y_obiektu">Literały obiek 
>tu</a> 
183          </dd>
184        </dl>
185      </dd>
186    </dl>
187    <dl>
188      <dd>
189        <dl>
190          <dd>
191            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Litera%C5%82y#Litera.C5.82y_znakowe" title="pl/Przewodnik_po_jęz 
>yku_JavaScript_1.5/Literały#Litera.C5.82y_znakowe">Literały znako 
>we</a> 
192          </dd>
193        </dl>
194      </dd>
195    </dl>
196    <dl>
197      <dd>
198        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Uni
>code" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Unicode">Unic 
>ode</a> 
199      </dd>
200    </dl>
201    <dl>
202      <dd>
203        <dl>
204          <dd>
205            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Unicode#Unicode_zgodny_z_ASCII_i_ISO" title="pl/Przewodnik_po_ję 
>zyku_JavaScript_1.5/Unicode#Unicode_zgodny_z_ASCII_i_ISO">Unicode 
> zgodny z ASCII i ISO</a> 
206          </dd>
207        </dl>
208      </dd>
209    </dl>
210    <dl>
211      <dd>
212        <dl>
213          <dd>
214            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Unicode#Sekwencje_ucieczki_do_Unicode" title="pl/Przewodnik_po_j 
>ęzyku_JavaScript_1.5/Unicode#Sekwencje_ucieczki_do_Unicode">Sekwe 
>ncje ucieczki do Unicode</a> 
215          </dd>
216        </dl>
217      </dd>
218    </dl>
219    <dl>
220      <dd>
221        <dl>
222          <dd>
223            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Unicode#Wy.C5.9Bwietlanie_czcionek_z_Unicode" title="pl/Przewodn 
>ik_po_języku_JavaScript_1.5/Unicode#Wy.C5.9Bwietlanie_czcionek_z_ 
>Unicode">Wyświetlanie czcionek z Unicode</a> 
224          </dd>
225        </dl>
226      </dd>
227    </dl>
228    <h4 id="Wyra.C5.BCenia_i_operatory" name="Wyra.C5.BCenia_i_op
>eratory"> 
229      Wyrażenia i operatory
230    </h4>
231    <dl>
232      <dd>
233        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Wyr
>a%C5%BCenia" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Wyraże 
>nia">Wyrażenia</a> 
234      </dd>
235    </dl>
236    <dl>
237      <dd>
238        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Ope
>ratory" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Operatory"> 
>Operatory</a> 
239      </dd>
240    </dl>
241    <dl>
242      <dd>
243        <dl>
244          <dd>
245            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Operatory/Operatory_przypisania" title="pl/Przewodnik_po_języku_ 
>JavaScript_1.5/Operatory/Operatory_przypisania">Operatory przypis 
>ania</a> 
246          </dd>
247        </dl>
248      </dd>
249    </dl>
250    <dl>
251      <dd>
252        <dl>
253          <dd>
254            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Operatory/Operatory_por%C3%B3wnania" title="pl/Przewodnik_po_jęz 
>yku_JavaScript_1.5/Operatory/Operatory_porównania">Operatory poró 
>wnania</a> 
255          </dd>
256        </dl>
257      </dd>
258    </dl>
259    <dl>
260      <dd>
261        <dl>
262          <dd>
263            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Operatory/Operatory_arytmetyczne" title="pl/Przewodnik_po_języku 
>_JavaScript_1.5/Operatory/Operatory_arytmetyczne">Operatory arytm 
>etyczne</a> 
264          </dd>
265        </dl>
266      </dd>
267    </dl>
268    <dl>
269      <dd>
270        <dl>
271          <dd>
272            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Operatory/Operatory_bitowe" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaS 
>cript_1.5/Operatory/Operatory_bitowe">Operatory bitowe</a> 
273          </dd>
274        </dl>
275      </dd>
276    </dl>
277    <dl>
278      <dd>
279        <dl>
280          <dd>
281            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Operatory/Operatory_logiczne" title="pl/Przewodnik_po_języku_Jav 
>aScript_1.5/Operatory/Operatory_logiczne">Operatory logiczne</a> 
282          </dd>
283        </dl>
284      </dd>
285    </dl>
286    <dl>
287      <dd>
288        <dl>
289          <dd>
290            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Operatory/Operacje_na_%C5%82a%C5%84cuchach" title="pl/Przewodnik 
>_po_języku_JavaScript_1.5/Operatory/Operacje_na_łańcuchach">Opera 
>cje na łańcuchach</a> 
291          </dd>
292        </dl>
293      </dd>
294    </dl>
295    <dl>
296      <dd>
297        <dl>
298          <dd>
299            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Operatory/Operatory_specjalne" title="pl/Przewodnik_po_języku_Ja 
>vaScript_1.5/Operatory/Operatory_specjalne">Operatory specjalne</ 
>a> 
300          </dd>
301        </dl>
302      </dd>
303    </dl>
304    <dl>
305      <dd>
306        <dl>
307          <dd>
308            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Operatory#Pierwsze.C5.84stwo_operator.C3.B3w" title="pl/Przewodn 
>ik_po_języku_JavaScript_1.5/Operatory#Pierwsze.C5.84stwo_operator 
>.C3.B3w">Pierwszeństwo operatorów</a> 
309          </dd>
310        </dl>
311      </dd>
312    </dl>
313    <h4 id="Wyra.C5.BCenia_regularne" name="Wyra.C5.BCenia_regula
>rne"> 
314      Wyrażenia regularne
315    </h4>
316    <dl>
317      <dd>
318        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Two
>rzenie_wyra%C5%BCenia_regularnego" title="pl/Przewodnik_po_języku 
>_JavaScript_1.5/Tworzenie_wyrażenia_regularnego">Tworzenie wyraże 
>nia regularnego</a> 
319      </dd>
320    </dl>
321    <dl>
322      <dd>
323        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Zap
>isywanie_wzorca_wyra%C5%BCenia_regularnego" title="pl/Przewodnik_ 
>po_języku_JavaScript_1.5/Zapisywanie_wzorca_wyrażenia_regularnego 
>">Zapisywanie wzorca wyrażenia regularnego</a> 
324      </dd>
325    </dl>
326    <dl>
327      <dd>
328        <dl>
329          <dd>
330            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Zapisywanie_wzorca_wyra%C5%BCenia_regularnego#U.C5.BCywanie_pros 
>tego_wzoru" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Zapisyw 
>anie_wzorca_wyrażenia_regularnego#U.C5.BCywanie_prostego_wzoru">U 
>żywanie prostego wzoru</a> 
331          </dd>
332        </dl>
333      </dd>
334    </dl>
335    <dl>
336      <dd>
337        <dl>
338          <dd>
339            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Zapisywanie_wzorca_wyra%C5%BCenia_regularnego#U.C5.BCywanie_spec 
>jalnych_znak.C3.B3w" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1. 
>5/Zapisywanie_wzorca_wyrażenia_regularnego#U.C5.BCywanie_specjaln 
>ych_znak.C3.B3w">Używanie specjalnych znaków</a> 
340          </dd>
341        </dl>
342      </dd>
343    </dl>
344    <dl>
345      <dd>
346        <dl>
347          <dd>
348            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Zapisywanie_wzorca_wyra%C5%BCenia_regularnego#U.C5.BCywanie_nawi 
>as.C3.B3w" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Zapisywa 
>nie_wzorca_wyrażenia_regularnego#U.C5.BCywanie_nawias.C3.B3w">Uży 
>wanie nawiasów</a> 
349          </dd>
350        </dl>
351      </dd>
352    </dl>
353    <dl>
354      <dd>
355        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Pra
>ca_z_wyra%C5%BCeniami_regularnymi" title="pl/Przewodnik_po_języku 
>_JavaScript_1.5/Praca_z_wyrażeniami_regularnymi">Praca z wyrażeni 
>ami regularnymi</a> 
356      </dd>
357    </dl>
358    <dl>
359      <dd>
360        <dl>
361          <dd>
362            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Praca_z_wyra%C5%BCeniami_regularnymi/U%C5%BCycie_odpowiedniego_z 
>naku" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Praca_z_wyraż 
>eniami_regularnymi/Użycie_odpowiedniego_znaku">Użycie odpowiednie 
>go znaku</a> 
363          </dd>
364        </dl>
365      </dd>
366    </dl>
367    <dl>
368      <dd>
369        <dl>
370          <dd>
371            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Praca_z_wyra%C5%BCeniami_regularnymi/Globalne_wyszukiwanie,_wiel 
>ko%C5%9B%C4%87_znak%C3%B3w,_wieloliniowe_wej%C5%9Bcie" title="pl/ 
>Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Praca_z_wyrażeniami_regularny 
>mi/Globalne_wyszukiwanie,_wielkość_znaków,_wieloliniowe_wejście"> 
>Globalne wyszukiwanie, wielkość znaków, wieloliniowe wejście</a> 
372          </dd>
373        </dl>
374      </dd>
375    </dl>
376    <dl>
377      <dd>
378        <dl>
379          <dd>
380            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Praca_z_wyra%C5%BCeniami_regularnymi/Przyk%C5%82ady_wyra%C5%BCe% 
>C5%84_regularnych" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/ 
>Praca_z_wyrażeniami_regularnymi/Przykłady_wyrażeń_regularnych">Pr 
>zykłady</a> 
381          </dd>
382        </dl>
383      </dd>
384    </dl>
385    <h4 id="Instrukcje" name="Instrukcje">
386      Instrukcje
387    </h4>
388    <dl>
389      <dd>
390        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Blo
>k_instrukcji" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Blok_ 
>instrukcji">Blok instrukcji</a> 
391      </dd>
392    </dl>
393    <dl>
394      <dd>
395        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Ins
>trukcje_warunkowe" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/ 
>Instrukcje_warunkowe">Instrukcje warunkowe</a> 
396      </dd>
397    </dl>
398    <dl>
399      <dd>
400        <dl>
401          <dd>
402            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_warunkowe#Instrukcja_if...else" title="pl/Przewodnik_ 
>po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_warunkowe#Instrukcja_if...els 
>e">Instrukcja if...else</a> 
403          </dd>
404        </dl>
405      </dd>
406    </dl>
407    <dl>
408      <dd>
409        <dl>
410          <dd>
411            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_warunkowe#Instrukcja_switch" title="pl/Przewodnik_po_ 
>języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_warunkowe#Instrukcja_switch">Ins 
>trukcja switch</a> 
412          </dd>
413        </dl>
414      </dd>
415    </dl>
416    <dl>
417      <dd>
418        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Ins
>trukcje_p%C4%99tli" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5 
>/Instrukcje_pętli">Instrukcje pętli</a> 
419      </dd>
420    </dl>
421    <dl>
422      <dd>
423        <dl>
424          <dd>
425            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_p%C4%99tli/Instrukcja_for" title="pl/Przewodnik_po_ję 
>zyku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli/Instrukcja_for">Instrukcja f 
>or</a> 
426          </dd>
427        </dl>
428      </dd>
429    </dl>
430    <dl>
431      <dd>
432        <dl>
433          <dd>
434            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_p%C4%99tli/Instrukcja_do_...while" title="pl/Przewodn 
>ik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli/Instrukcja_do_...whi 
>le">Instrukcja do...while</a> 
435          </dd>
436        </dl>
437      </dd>
438    </dl>
439    <dl>
440      <dd>
441        <dl>
442          <dd>
443            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_p%C4%99tli/Instrukcja_while" title="pl/Przewodnik_po_ 
>języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli/Instrukcja_while">Instrukc 
>ja while</a> 
444          </dd>
445        </dl>
446      </dd>
447    </dl>
448    <dl>
449      <dd>
450        <dl>
451          <dd>
452            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_p%C4%99tli/Instrukcja_label" title="pl/Przewodnik_po_ 
>języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli/Instrukcja_label">Instrukc 
>ja label</a> 
453          </dd>
454        </dl>
455      </dd>
456    </dl>
457    <dl>
458      <dd>
459        <dl>
460          <dd>
461            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_p%C4%99tli/Instrukcja_break" title="pl/Przewodnik_po_ 
>języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli/Instrukcja_break">Instrukc 
>ja break</a> 
462          </dd>
463        </dl>
464      </dd>
465    </dl>
466    <dl>
467      <dd>
468        <dl>
469          <dd>
470            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_p%C4%99tli/Instrukcja_continue" title="pl/Przewodnik_ 
>po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli/Instrukcja_continue">In 
>strukcja continue</a> 
471          </dd>
472        </dl>
473      </dd>
474    </dl>
475    <dl>
476      <dd>
477        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Ins
>trukcje_manipulacji_obiektem" title="pl/Przewodnik_po_języku_Java 
>Script_1.5/Instrukcje_manipulacji_obiektem">Instrukcje manipulacj 
>i obiektem</a> 
478      </dd>
479    </dl>
480    <dl>
481      <dd>
482        <dl>
483          <dd>
484            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_manipulacji_obiektem#Instrukcja_for...in" title="pl/P 
>rzewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_manipulacji_obiekte 
>m#Instrukcja_for...in">Instrukcja for...in</a> 
485          </dd>
486        </dl>
487      </dd>
488    </dl>
489    <dl>
490      <dd>
491        <dl>
492          <dd>
493            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_manipulacji_obiektem#Instrukcja_with" title="pl/Przew 
>odnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_manipulacji_obiektem#In 
>strukcja_with">Instrukcja with</a> 
494          </dd>
495        </dl>
496      </dd>
497    </dl>
498    <dl>
499      <dd>
500        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Ins
>trukcje_komentarzy" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5 
>/Instrukcje_komentarzy">Komentarze</a> 
501      </dd>
502    </dl>
503    <dl>
504      <dd>
505        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Ins
>trukcje_obs%C5%82ugi_wyj%C4%85tk%C3%B3w" title="pl/Przewodnik_po_ 
>języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_obsługi_wyjątków">Instrukcje obs 
>ługi wyjątków</a> 
506      </dd>
507    </dl>
508    <dl>
509      <dd>
510        <dl>
511          <dd>
512            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_obs%C5%82ugi_wyj%C4%85tk%C3%B3w/Instrukcja_throw" tit 
>le="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_obsługi_wyj 
>ątków/Instrukcja_throw">Instrukcja throw</a> 
513          </dd>
514        </dl>
515      </dd>
516    </dl>
517    <dl>
518      <dd>
519        <dl>
520          <dd>
521            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Instrukcje_obs%C5%82ugi_wyj%C4%85tk%C3%B3w/Instrukcja_try...catc 
>h" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_obsłu 
>gi_wyjątków/Instrukcja_try...catch">Instrukcja try...catch</a> 
522          </dd>
523        </dl>
524      </dd>
525    </dl>
526    <h4 id="Funkcje" name="Funkcje">
527      Funkcje
528    </h4>
529    <dl>
530      <dd>
531        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Def
>iniowanie_funkcji" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/ 
>Definiowanie_funkcji">Definiowanie funkcji</a> 
532      </dd>
533    </dl>
534    <dl>
535      <dd>
536        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Wyw
>o%C5%82anie_funkcji" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1. 
>5/Wywołanie_funkcji">Wywołanie funkcji</a> 
537      </dd>
538    </dl>
539    <dl>
540      <dd>
541        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Zas
>tosowanie_obiektu_arguments" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaS 
>cript_1.5/Zastosowanie_obiektu_arguments">Zastosowanie obiektu <c 
>ode>arguments</code></a> 
542      </dd>
543    </dl>
544    <dl>
545      <dd>
546        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Fun
>kcje_predefiniowane" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1. 
>5/Funkcje_predefiniowane">Funkcje predefiniowane</a> 
547      </dd>
548    </dl>
549    <dl>
550      <dd>
551        <dl>
552          <dd>
553            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Funkcje_predefiniowane/Funkcja_eval" title="pl/Przewodnik_po_jęz 
>yku_JavaScript_1.5/Funkcje_predefiniowane/Funkcja_eval">Funkcja < 
>code>eval</code></a> 
554          </dd>
555        </dl>
556      </dd>
557    </dl>
558    <dl>
559      <dd>
560        <dl>
561          <dd>
562            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Funkcje_predefiniowane/Funkcja_isFinite" title="pl/Przewodnik_po 
>_języku_JavaScript_1.5/Funkcje_predefiniowane/Funkcja_isFinite">F 
>unkcja <code>isFinite</code></a> 
563          </dd>
564        </dl>
565      </dd>
566    </dl>
567    <dl>
568      <dd>
569        <dl>
570          <dd>
571            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Funkcje_predefiniowane/Funkcja_isNaN" title="pl/Przewodnik_po_ję 
>zyku_JavaScript_1.5/Funkcje_predefiniowane/Funkcja_isNaN">Funkcja 
> <code>isNaN</code></a> 
572          </dd>
573        </dl>
574      </dd>
575    </dl>
576    <dl>
577      <dd>
578        <dl>
579          <dd>
580            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Funkcje_predefiniowane/Funkcje_parseInt_i_parseFloat" title="pl/ 
>Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Funkcje_predefiniowane/Funkcj 
>e_parseInt_i_parseFloat">Funkcje <code>parseInt</code> i <code>pa 
>rseFloat</code></a> 
581          </dd>
582        </dl>
583      </dd>
584    </dl>
585    <dl>
586      <dd>
587        <dl>
588          <dd>
589            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Funkcje_predefiniowane/Funkcje_Number_i_String" title="pl/Przewo 
>dnik_po_języku_JavaScript_1.5/Funkcje_predefiniowane/Funkcje_Numb 
>er_i_String">Funkcje <code>Number</code> i <code>String</code></a 
>> 
590          </dd>
591        </dl>
592      </dd>
593    </dl>
594    <dl>
595      <dd>
596        <dl>
597          <dd>
598            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Funkcje_predefiniowane/Funkcje_escape_i_unescape" title="pl/Prze 
>wodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Funkcje_predefiniowane/Funkcje_es 
>cape_i_unescape">Funkcje <code>escape</code> i <code>unescape</co 
>de></a> 
599          </dd>
600        </dl>
601      </dd>
602    </dl>
603    <dl>
604      <dd>
605        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Pra
>ca_z_zamkni%C4%99ciami" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript 
>_1.5/Praca_z_zamknięciami">Praca z zamknięciami</a> 
606      </dd>
607    </dl>
608    <h4 id="Praca_z_obiektami" name="Praca_z_obiektami">
609      Praca z obiektami
610    </h4>
611    <dl>
612      <dd>
613        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Obi
>ekty_i_w%C5%82asno%C5%9Bci" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaSc 
>ript_1.5/Obiekty_i_własności">Obiekty i własności</a> 
614      </dd>
615    </dl>
616    <dl>
617      <dd>
618        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Two
>rzenie_nowych_obiekt%C3%B3w" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaS 
>cript_1.5/Tworzenie_nowych_obiektów">Tworzenie nowych obiektów</a 
>> 
619      </dd>
620    </dl>
621    <dl>
622      <dd>
623        <dl>
624          <dd>
625            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Tworzenie_nowych_obiekt%C3%B3w/U%C5%BCywanie_inicjacji_obiektu"  
>title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie_nowych_ob 
>iektów/Używanie_inicjacji_obiektu">Używanie inicjacji obiektu</a> 
626          </dd>
627        </dl>
628      </dd>
629    </dl>
630    <dl>
631      <dd>
632        <dl>
633          <dd>
634            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Tworzenie_nowych_obiekt%C3%B3w/Zastosowanie_konstruktor%C3%B3w_f 
>unkcji" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie_n 
>owych_obiektów/Zastosowanie_konstruktorów_funkcji">Używanie konst 
>ruktorów funkcji</a> 
635          </dd>
636        </dl>
637      </dd>
638    </dl>
639    <dl>
640      <dd>
641        <dl>
642          <dd>
643            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Tworzenie_nowych_obiekt%C3%B3w/Indeksowanie_w%C5%82asno%C5%9Bci_ 
>obiektu" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie_ 
>nowych_obiektów/Indeksowanie_własności_obiektu">Indeksowanie włas 
>ności obiektu</a> 
644          </dd>
645        </dl>
646      </dd>
647    </dl>
648    <dl>
649      <dd>
650        <dl>
651          <dd>
652            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Tworzenie_nowych_obiekt%C3%B3w/Definiowanie_w%C5%82asno%C5%9Bci_ 
>typu_obiektu" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworz 
>enie_nowych_obiektów/Definiowanie_własności_typu_obiektu">Definio 
>wanie własności typu obiektu</a> 
653          </dd>
654        </dl>
655      </dd>
656    </dl>
657    <dl>
658      <dd>
659        <dl>
660          <dd>
661            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Tworzenie_nowych_obiekt%C3%B3w/Definiowanie_metod" title="pl/Prz 
>ewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie_nowych_obiektów/Defini 
>owanie_metod">Definiowanie metod</a> 
662          </dd>
663        </dl>
664      </dd>
665    </dl>
666    <dl>
667      <dd>
668        <dl>
669          <dd>
670            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Tworzenie_nowych_obiekt%C3%B3w/Zastosowanie_'this'_do_obiektu_re 
>ferencji" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie 
>_nowych_obiektów/Zastosowanie_'this'_do_obiektu_referencji">Używa 
>nie 'this' do obiektu referencji</a> 
671          </dd>
672        </dl>
673      </dd>
674    </dl>
675    <dl>
676      <dd>
677        <dl>
678          <dd>
679            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Tworzenie_nowych_obiekt%C3%B3w/Definiowanie_metod_pobierania_i_u 
>stawiania" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzeni 
>e_nowych_obiektów/Definiowanie_metod_pobierania_i_ustawiania">Def 
>iniowanie metod pobierania i ustawiania</a> 
680          </dd>
681        </dl>
682      </dd>
683    </dl>
684    <dl>
685      <dd>
686        <dl>
687          <dd>
688            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Tworzenie_nowych_obiekt%C3%B3w/Usuwanie_w%C5%82asno%C5%9Bci" tit 
>le="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie_nowych_obiek 
>tów/Usuwanie_własności">Usuwanie własności</a> 
689          </dd>
690        </dl>
691      </dd>
692    </dl>
693    <dl>
694      <dd>
695        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Obi
>ekty_predefiniowane" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1. 
>5/Obiekty_predefiniowane">Obiekty predefiniowane</a> 
696      </dd>
697    </dl>
698    <dl>
699      <dd>
700        <dl>
701          <dd>
702            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Array" title="pl/Przewodnik_po_jęz 
>yku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Array">Obiekt <c 
>ode>Array</code></a> 
703          </dd>
704        </dl>
705      </dd>
706    </dl>
707    <dl>
708      <dd>
709        <dl>
710          <dd>
711            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Boolean" title="pl/Przewodnik_po_j 
>ęzyku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Boolean">Obiek 
>t <code>Boolean</code></a> 
712          </dd>
713        </dl>
714      </dd>
715    </dl>
716    <dl>
717      <dd>
718        <dl>
719          <dd>
720            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Date" title="pl/Przewodnik_po_języ 
>ku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Date">Obiekt <cod 
>e>Date</code></a> 
721          </dd>
722        </dl>
723      </dd>
724    </dl>
725    <dl>
726      <dd>
727        <dl>
728          <dd>
729            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_function" title="pl/Przewodnik_po_ 
>języku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_function">Obi 
>ekt function</a> 
730          </dd>
731        </dl>
732      </dd>
733    </dl>
734    <dl>
735      <dd>
736        <dl>
737          <dd>
738            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Math" title="pl/Przewodnik_po_języ 
>ku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Math">Obiekt <cod 
>e>Math</code></a> 
739          </dd>
740        </dl>
741      </dd>
742    </dl>
743    <dl>
744      <dd>
745        <dl>
746          <dd>
747            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Number" title="pl/Przewodnik_po_ję 
>zyku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_Number">Obiekt  
><code>Number</code></a> 
748          </dd>
749        </dl>
750      </dd>
751    </dl>
752    <dl>
753      <dd>
754        <dl>
755          <dd>
756            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_RegExp" title="pl/Przewodnik_po_ję 
>zyku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_RegExp">Obiekt  
><code>RegExp</code></a> 
757          </dd>
758        </dl>
759      </dd>
760    </dl>
761    <dl>
762      <dd>
763        <dl>
764          <dd>
765            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_String" title="pl/Przewodnik_po_ję 
>zyku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_String">Obiekt  
><code>String</code></a> 
766          </dd>
767        </dl>
768      </dd>
769    </dl>
770    <h4 id="Detale_modelu_obiektowego" name="Detale_modelu_obiekt
>owego"> 
771      Detale modelu obiektowego
772    </h4>
773    <dl>
774      <dd>
775        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/J%C
>4%99zyki_oparte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach" title="pl/P 
>rzewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Języki_oparte_na_klasach_vs._o 
>parte_na_prototypach">Języki oparte na klasach vs. oparte na prot 
>otypach</a> 
776      </dd>
777    </dl>
778    <dl>
779      <dd>
780        <dl>
781          <dd>
782            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/J%C4%99zyki_oparte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach#Definiow 
>anie_klasy" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Języki_ 
>oparte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach#Definiowanie_klasy">D 
>efiniowanie klasy</a> 
783          </dd>
784        </dl>
785      </dd>
786    </dl>
787    <dl>
788      <dd>
789        <dl>
790          <dd>
791            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/J%C4%99zyki_oparte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach#Podklasy 
>_i_dziedziczenie" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/J 
>ęzyki_oparte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach#Podklasy_i_dzie 
>dziczenie">Podklasy i dziedziczenie</a> 
792          </dd>
793        </dl>
794      </dd>
795    </dl>
796    <dl>
797      <dd>
798        <dl>
799          <dd>
800            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/J%C4%99zyki_oparte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach#Dodawani 
>e_i_usuwanie_w.C5.82asno.C5.9Bci" title="pl/Przewodnik_po_języku_ 
>JavaScript_1.5/Języki_oparte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach 
>#Dodawanie_i_usuwanie_w.C5.82asno.C5.9Bci">Dodawanie i usuwanie w 
>łasności</a> 
801          </dd>
802        </dl>
803      </dd>
804    </dl>
805    <dl>
806      <dd>
807        <dl>
808          <dd>
809            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/J%C4%99zyki_oparte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach#R.C3.B3. 
>C5.BCnice" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Języki_o 
>parte_na_klasach_vs._oparte_na_prototypach#R.C3.B3.C5.BCnice">Róż 
>nice</a> 
810          </dd>
811        </dl>
812      </dd>
813    </dl>
814    <dl>
815      <dd>
816        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Pra
>ca_z_przyk%C5%82adem" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1 
>.5/Praca_z_przykładem">Praca z przykładem</a> 
817      </dd>
818    </dl>
819    <dl>
820      <dd>
821        <dl>
822          <dd>
823            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Praca_z_przyk%C5%82adem/Tworzenie_hierarchii" title="pl/Przewodn 
>ik_po_języku_JavaScript_1.5/Praca_z_przykładem/Tworzenie_hierarch 
>ii">Tworzenie hierarchii</a> 
824          </dd>
825        </dl>
826      </dd>
827    </dl>
828    <dl>
829      <dd>
830        <dl>
831          <dd>
832            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Praca_z_przyk%C5%82adem/W%C5%82asno%C5%9Bci_obiektu" title="pl/P 
>rzewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Praca_z_przykładem/Własności_o 
>biektu">Własności obiektu</a> 
833          </dd>
834        </dl>
835      </dd>
836    </dl>
837    <dl>
838      <dd>
839        <dl>
840          <dd>
841            <dl>
842              <dd>
843                <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript
>_1.5/Praca_z_przyk%C5%82adem/W%C5%82asno%C5%9Bci_obiektu/Dziedzic 
>zenie_w%C5%82asno%C5%9Bci" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScr 
>ipt_1.5/Praca_z_przykładem/Własności_obiektu/Dziedziczenie_własno 
>ści">Dziedziczenie własności</a> 
844              </dd>
845            </dl>
846          </dd>
847        </dl>
848      </dd>
849    </dl>
850    <dl>
851      <dd>
852        <dl>
853          <dd>
854            <dl>
855              <dd>
856                <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript
>_1.5/Praca_z_przyk%C5%82adem/W%C5%82asno%C5%9Bci_obiektu/Dodawani 
>e_w%C5%82asno%C5%9Bci" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_ 
>1.5/Praca_z_przykładem/Własności_obiektu/Dodawanie_własności">Dod 
>awanie własności</a> 
857              </dd>
858            </dl>
859          </dd>
860        </dl>
861      </dd>
862    </dl>
863    <dl>
864      <dd>
865        <dl>
866          <dd>
867            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Praca_z_przyk%C5%82adem/Wi%C4%99cej_elastycznych_konstruktor%C3% 
>B3w" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Praca_z_przykł 
>adem/Więcej_elastycznych_konstruktorów">Więcej elastycznych konst 
>ruktorów</a> 
868          </dd>
869        </dl>
870      </dd>
871    </dl>
872    <dl>
873      <dd>
874        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Pow
>r%C3%B3t_dziedziczenia_w%C5%82asno%C5%9Bci" title="pl/Przewodnik_ 
>po_języku_JavaScript_1.5/Powrót_dziedziczenia_własności">Powrót d 
>ziedziczenia własności</a> 
875      </dd>
876    </dl>
877    <dl>
878      <dd>
879        <dl>
880          <dd>
881            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Powr%C3%B3t_dziedziczenia_w%C5%82asno%C5%9Bci/Warto%C5%9Bci_loka 
>lne_vs._dziedziczone" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1 
>.5/Powrót_dziedziczenia_własności/Wartości_lokalne_vs._dziedziczo 
>ne">Wartości lokalne vs. dziedziczone</a> 
882          </dd>
883        </dl>
884      </dd>
885    </dl>
886    <dl>
887      <dd>
888        <dl>
889          <dd>
890            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Powr%C3%B3t_dziedziczenia_w%C5%82asno%C5%9Bci/Okre%C5%9Blanie_wz 
>ajemnych_relacji_obiektu" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScri 
>pt_1.5/Powrót_dziedziczenia_własności/Określanie_wzajemnych_relac 
>ji_obiektu">Określanie wzajemnych relacji obiektu</a> 
891          </dd>
892        </dl>
893      </dd>
894    </dl>
895    <dl>
896      <dd>
897        <dl>
898          <dd>
899            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Powr%C3%B3t_dziedziczenia_w%C5%82asno%C5%9Bci/Globalne_informacj 
>e_w_konstruktorach" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5 
>/Powrót_dziedziczenia_własności/Globalne_informacje_w_konstruktor 
>ach">Globalne informacje w konstruktorach</a> 
900          </dd>
901        </dl>
902      </dd>
903    </dl>
904    <dl>
905      <dd>
906        <dl>
907          <dd>
908            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Powr%C3%B3t_dziedziczenia_w%C5%82asno%C5%9Bci/Brak_wielokrotnego 
>_dziedziczenia" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Pow 
>rót_dziedziczenia_własności/Brak_wielokrotnego_dziedziczenia">Bra 
>k wielokrotnego dziedziczenia</a> 
909          </dd>
910        </dl>
911      </dd>
912    </dl>
913    <h4 id="Podgl.C4.85d_klas_LiveConnect" name="Podgl.C4.85d_kla
>s_LiveConnect"> 
914      <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Podgl
>%C4%85d_klas_LiveConnect" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScri 
>pt_1.5/Podgląd_klas_LiveConnect">Podgląd klas LiveConnect</a> 
915    </h4>
916    <dl>
917      <dd>
918        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Pod
>gl%C4%85d_klas_LiveConnect/Praca_z_klas%C4%85_opakowuj%C4%85c%C4% 
>85" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Podgląd_klas_Li 
>veConnect/Praca_z_klasą_opakowującą">Praca z klasą opakowującą</a 
>> 
919      </dd>
920    </dl>
921    <dl>
922      <dd>
923        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Pod
>gl%C4%85d_klas_LiveConnect/Komunikacja_mi%C4%99dzy_JavaScript_a_J 
>ava" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Podgląd_klas_L 
>iveConnect/Komunikacja_między_JavaScript_a_Java">Komunikacja międ 
>zy JavaScript a Java</a> 
924      </dd>
925    </dl>
926    <dl>
927      <dd>
928        <dl>
929          <dd>
930            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Podgl%C4%85d_klas_LiveConnect/Komunikacja_mi%C4%99dzy_JavaScript 
>_a_Java#Obiekt_opakowuj.C4.85cy" title="pl/Przewodnik_po_języku_J 
>avaScript_1.5/Podgląd_klas_LiveConnect/Komunikacja_między_JavaScr 
>ipt_a_Java#Obiekt_opakowuj.C4.85cy">Obiekt opakowujący</a> 
931          </dd>
932        </dl>
933      </dd>
934    </dl>
935    <dl>
936      <dd>
937        <dl>
938          <dd>
939            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Podgl%C4%85d_klas_LiveConnect/Komunikacja_mi%C4%99dzy_JavaScript 
>_a_Java#Praca_z_tablicami_w_Javie" title="pl/Przewodnik_po_języku 
>_JavaScript_1.5/Podgląd_klas_LiveConnect/Komunikacja_między_JavaS 
>cript_a_Java#Praca_z_tablicami_w_Javie">Praca z tablicami w Javie 
></a> 
940          </dd>
941        </dl>
942      </dd>
943    </dl>
944    <dl>
945      <dd>
946        <dl>
947          <dd>
948            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Podgl%C4%85d_klas_LiveConnect/Komunikacja_mi%C4%99dzy_JavaScript 
>_a_Java#Referencja_paczki_i_klasy" title="pl/Przewodnik_po_języku 
>_JavaScript_1.5/Podgląd_klas_LiveConnect/Komunikacja_między_JavaS 
>cript_a_Java#Referencja_paczki_i_klasy">Referencja paczki i klasy 
></a> 
949          </dd>
950        </dl>
951      </dd>
952    </dl>
953    <dl>
954      <dd>
955        <dl>
956          <dd>
957            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Podgl%C4%85d_klas_LiveConnect/Komunikacja_mi%C4%99dzy_JavaScript 
>_a_Java#Argumenty_typu_char" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaS 
>cript_1.5/Podgląd_klas_LiveConnect/Komunikacja_między_JavaScript_ 
>a_Java#Argumenty_typu_char">Argumenty typu char</a> 
958          </dd>
959        </dl>
960      </dd>
961    </dl>
962    <dl>
963      <dd>
964        <dl>
965          <dd>
966            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Podgl%C4%85d_klas_LiveConnect/Komunikacja_mi%C4%99dzy_JavaScript 
>_a_Java#Obs.C5.82uga_wyj.C4.85tk.C3.B3w_Javy_w_JavaScript" title= 
>"pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Podgląd_klas_LiveConnect/ 
>Komunikacja_między_JavaScript_a_Java#Obs.C5.82uga_wyj.C4.85tk.C3. 
>B3w_Javy_w_JavaScript">Obsługa wyjątków Javy w JavaScript</a> 
967          </dd>
968        </dl>
969      </dd>
970    </dl>
971    <dl>
972      <dd>
973        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Pod
>gl%C4%85d_klas_LiveConnect/Komunikacja_mi%C4%99dzy_Java_a_JavaScr 
>ipt" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Podgląd_klas_L 
>iveConnect/Komunikacja_między_Java_a_JavaScript">Komunikacja międ 
>zy Java a JavaScript</a> 
974      </dd>
975    </dl>
976    <dl>
977      <dd>
978        <dl>
979          <dd>
980            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Podgl%C4%85d_klas_LiveConnect/Komunikacja_mi%C4%99dzy_Java_a_Jav 
>aScript/U%C5%BCywanie_klas_LiveConnect" title="pl/Przewodnik_po_j 
>ęzyku_JavaScript_1.5/Podgląd_klas_LiveConnect/Komunikacja_między_ 
>Java_a_JavaScript/Używanie_klas_LiveConnect">Używanie klas LiveCo 
>nnect</a> 
981          </dd>
982        </dl>
983      </dd>
984    </dl>
985    <dl>
986      <dd>
987        <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5/Pod
>gl%C4%85d_klas_LiveConnect/Konwersja_typu_danych" title="pl/Przew 
>odnik_po_języku_JavaScript_1.5/Podgląd_klas_LiveConnect/Konwersja 
>_typu_danych">Konwersja typu danych</a> 
988      </dd>
989    </dl>
990    <dl>
991      <dd>
992        <dl>
993          <dd>
994            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Podgl%C4%85d_klas_LiveConnect/Konwersja_typu_danych/Konwersja_Ja 
>vaScript_do_Java" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/P 
>odgląd_klas_LiveConnect/Konwersja_typu_danych/Konwersja_JavaScrip 
>t_do_Java">Konwersja JavaScript do Java</a> 
995          </dd>
996        </dl>
997      </dd>
998    </dl>
999    <dl>
1000      <dd>
1001        <dl>
1002          <dd>
1003            <a href="/pl/Przewodnik_po_j%C4%99zyku_JavaScript_1.5
>/Podgl%C4%85d_klas_LiveConnect/Konwersja_typu_danych/Konwersja_Ja 
>va_do_JavaScript" title="pl/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/P 
>odgląd_klas_LiveConnect/Konwersja_typu_danych/Konwersja_Java_do_J 
>avaScript">Konwersja Java do JavaScript</a> 
1004          </dd>
1005        </dl>
1006      </dd>
1007    </dl>
1008    <p>
1009      {{ languages( { "en": "en/Core_JavaScript_1.5_Guide", "es":
> "es/Gu\u00eda_JavaScript_1.5", "fr": "fr/Guide_JavaScript_1.5",  
>"ja": "ja/Core_JavaScript_1.5_Guide", "ko": "ko/Core_JavaScript_1 
>.5_Guide", "zh-cn": "cn/JavaScript_1.5_\u6838\u5fc3\u6307\u5f15"  
>} ) }} 
1010    </p>

Wróć do historii