Zewnętrzne przekierowania

Wiki MDC pozwala na przekierowanie do zewnętrznego odnośnika strony. Mając linki do stron zewnętrznych (niezwiązanych z MDC) możemy je włączyć do MDC jako odnośniki wewnętrzne. Będziemy także mogli je przeglądać jako strony we wszystkich kategoriach.

Tworzenie zewnętrznego przekierowania

Aby utworzyć zewnętrzne przekierowanie, postępuj następująco:

Po pierwsze, utwórz stronę, która zawiera link przekierowujący do zewnętrznej strony z dołączonym w tytule "(link)". Na przykład: Wiki - projekt Mozilli (link). Dodany wskaźnik "(link)" w łatwy sposób pokazuje użytkownikowi, że jest to odnośnik do zewnętrznej strony (poza tym Wiki). Domyślnie jest on wyświetlony w głównej kategorii MDC, gdzie ręczne dodawanie linków nie jest możliwe. Spójrz poniżej, aby uzyskać więcej informacji o edycji ręcznej strony przekierowującej.

Następnie edytuj tą stronę i dodaj polecenie za pomocą, którego zostaniesz przeniesiony do docelowego adresu URL. Adres do strony zewnętrznej wpisz pomiędzy nawiasy kwadratowe. Przykład:

 #RE‌DIRECT [[http://wiki.mozilla.org]]

Na koniec dodaj kategorie strony będącej przekierowaniem. Uwaga: Kategoria musi być wpisana w tym samym wierszu, tuż za poleceniem i odnośnikiem zewnętrznej strony. Musi tak być, bo innej wpisując kategorię, parser zignoruje ją. Na przykład:

 #RE‌DIRECT [[http://wiki.mozilla.org]] [[Kategoria:Projekt Mozilla:Inne zasoby]]

Na koniec pozostało nam tylko zapisać stronę i przekierowanie gotowe.

Odnośnik do strony zewnętrznej

Zalecamy Ci jak najrzadsze dodawanie przekierowań. Zamiast nich dodawaj normalne odnośniki do strony zewnętrznej z odpowiednią nazwą odnośnika. Powodem takie sposobu linkowania jest to, że użytkownik chce wiedzieć, na jaką stronę zostanie przeniesiony (do jakiej strony link prowadzi).

W momencie kliknięcia w link z przekierowaniem, zostanie wczytana strona zewnętrzna, a edycja strony, która zawiera kod przekierowania staje się utrudniona. Wygląda to tylko z pozoru, w rzeczywistości, aby edytować taką stronę wystarczy do końca adresu URL strony z przekierowaniem dopisać:

?action=edit

Cały wpis wyglądałby podobnie do:

 http://developer.mozilla.org/pl/docs/index.php?title=Mozilla_-_Projekt_Wiki_%28link%29?action=edit

Jest to rozwiązanie trochę niewygodne, lecz działa. Na przykład:

Przykład

Przenoszenie strony z przekierowaniem

Jeśli przenosisz artykuł do MDC, sprawdź najpierw wszystkie kategorie w poszukiwaniu czy nie zawierają one zewnętrznego odnośnika do przenoszonej treści.

Jeśli się tam znajduje, sprawdź "Linkujące" (odnośnik w prawej kolumnie menuToolbox), aby zobaczyć, jakie strony zawierają dany odnośnik w swojej treści. Jeśli takie istnieją, zmień odpowiednio wpisy na adres nowego artykułu.

W momencie, kiedy żadna strona nie zawiera już strony z zewnętrznym przekierowaniem, przekieruj tą stronę na nowy artykuł i przenieś przekierowanie do kategorii "Strony do usunięcia" (użyj

Uwaga: Najprawdopodobniej strona ta zostanie usunięta. Jest ona niekompletna lub została uznana za zbędną.
). Administratorzy MDC usuną niepotrzebną stronę z przekierowaniem.

Jeśli masz pytania dotyczące zewnętrznych przekierowań, pisz śmiało maila do Deb Richardson.