Rozszerzenia MediaWiki

Ta strona zawiera listę rozszerzeń MediaWiki, które zostały zainstalowane jako część wiki MDC, wraz z opisem ich użycia.

Rozszerzenie nawigacji breadcrumbs

Wiki MDC posiada rozszerzenie, które pozwala na automatyczne generowanie łańcucha znakowego nawigacji breadcrumb na stronie. Aby go użyć, należy po prostu dodać poniższe elementy (oba!) na górę strony wiki:

<breadcrumbs></breadcrumbs>

Uwagi

  1. Rozszerzenie nawigacji breadcrumbs nie działa, gdy dodajemy pojedynczy, pusty element (np: <breadcrumbs/>). Oba elementy, otwierający i zamykający, są wymagane.
  2. Rozszerzenie breadcrumb aktualnie posiada jeden błąd:
    1. Nie działa ono na stronach, które nie posiadają części "podstrony", działać więc będzie na stronach nazwanych w taki sposób: "JavaScript:Artykuły:Foobar", nie będzie natomiast działać na stronach, gdzie tytułem byłoby samo słowo "JavaScript". Natknęliśmy się na nowy błąd z tym związany i poprawki, które uznaliśmy za ostateczne, muszą jeszcze zostać skorygowane.

Rozszerzenie Title Override

Rozszerzenie Title Override zostało zainstalowane dzięki uprzejmości shaver. Pozwala ono na wyświetlanie tytułów stron wraz z podkreśleniami (co nie jest możliwe w domyślnej konfiguracji MediaWiki).

Na razie rozszerzenie to zmienia jedynie tytuł strony na wyświetlany jako część nawigacji Breadcrumb (wstawionej przez rozszerzenie Breadcrumbs). Będziemy pracować nad modyfikacją wyglądu wiki, aby w pełni umożliwić tytułom stron wyświetlanie podkreśleń przez to rozszerzenie. Ta funkcja nie została jeszcze dodana.

Aby użyć rozszerzenia Title Override po prostu wpisz tytuł, który chcesz wyświetlić, ujmując go w znaczniki "title-override" tak, jak w poniższym przykładzie:

<title-override>MAX_VALUE</title-override>

Wartość title-override podmienia wyświetlany na stronie tytuł i zapobiega przetwarzaniu go w celu normalizacji lub usunięcia znaków specjalnych (takich jak _).

Przykład użycia tego rozszerzenia możesz zobaczyć na stronie MAX_VALUE.

Uwagi

  • W związku z ograniczeniami technicznymi aktualizacji MediaWiki1.5, rozszerzenie to zostało zmienione z <title> na <title-override>; Jeśli napotkasz stronę ze starą wersją tego rozszerzenia, nie wahaj się jej poprawić do nowszej wersji.

Rozszerzenie kanałów RSS

Rozszerzenie MagpieRSS PHP i rozszerzenie MediaWiki Mafs/RSS zostały zainstalowane.

Użycie

charset=
Kodowanie użyte w kanale. Do jego przekonwertowania używany jest iconv.
short
Nie pokazuje treści opisu/podsumowania dla każdej pozycji. ("long" jest wartością domyślną).
max=X
Pokazuje X ostatnich linii nagłówka.
highlight= term1 term2
Słowa kluczowe są oddzielone spacją i są podświetlane podczas wyświetlania.
filter= term1 term2
Pokazuje tylko pozycje RSS będące ostatnim wpisem według określonego słowa kluczowego.
reverse
Wyświetla pozycje RSS w odwrotnej kolejności.

Przykłady

TBD

Rozszerzenie elementu abbr

MDC posiada zaimplementowane rozszerzenie pozwalające na użycie elementu <abbr>...</abbr> w treści strony. Działa ono analogicznie do elementu abbr w języku HTML definiując łańcuch tekstowy jako skrót oraz określając jego znaczenie. Wiele zwykłych atrybutów HTML jest tu dostępnych (aczkolwiek nie wszystkie). (title, id, class, lang, dir).

Przykład

W3C zajmuje się standaryzacją HTML, DOM, SVG i wielu innych technologii internetowych.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: wbamberg, fscholz, Diablownik, Ptak82, Mmanowiecki
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,