Alternatywny blok licencyjny

Większość zawartości MDC jest dostępna na licencji Creative Commons: Attribution-Sharealike, a większość fragmentów kodu jest dostępna na licencji MIT license. Zobacz MDC:Prawa autorskie.

Jeżeli strona jest na innej licencji niż Creative Commons: Attribution-Sharealike, należy dodać na końcu strony blok alternatywnej licencji.

Przykładowo wygląda on tak:

Copyright (c) (Rok) przez (Imię Autora). Ten materiał może być rozpowszechniany tylko zgodnie z ograniczeniami opisanymi w Open Publication License, v1.0 lub późniejszej. (ostatnia wersja dostępna na http://www.opencontent.org/openpub/).