Prawa autorskie

MDC Wiki zostało przygotowane przy współpracy z wieloma autorami, zarówno z wewnątrz jak i spoza Fundacji Mozilla. Jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone, zawartość jest dostępna na zasadach licencji Creative Commons: Attribution-Sharealike. Fragmenty kodu są dostępne na zasadach Licencji MIT.

Naszym celem jest, aby cała treść tego Wiki korzystała z tych licencji, jednak od czasu do czasu mogą pojawić się wpisy, które będą objęte inną. Jeżeli jakakolwiek strona ma być na innej licencji niż opisane powyżej, musi to zostać odnotowane na dole każdej strony za pomocą Alternatywnego bloku licencyjnego.

Jeżeli chciałbyś współpracować przy tworzeniu Wiki, zostaniesz poproszony o udostępnienie swoich tekstów na licencji Attribution-Sharealike oraz swoich fragmentów kodu na Licencji MIT. Jeżeli dodajesz do Wiki cokolwiek bez zaznaczania praw na jakich dodałeś tekst, oznacza to, że zgadzasz się, aby Twój wkład został udostępniony na tych licencjach.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów należą do ich autora, chyba że przepisze on je na kogoś innego.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości na jakikolwiek z tematów opisanych tutaj, skontaktuj się z Erikiem Shepherdem.


Prawa w znakach handlowych, logach i znakach usługowych Fundacji Mozilla, jak również działanie i wygląd tej strony, nie podlegają licencji Creative Commons i w zakresie dzieła autorskiego (jak loga i projekt graficzny) nie zawierają się w pracach licencjonowanych na tych warunkach. Jeśli użyjesz treści dokumentów i chciałbyś również użyć któregoś z tych praw lub masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące przestrzegania naszych warunków licencyjnych dla tego zbioru, skontaktuj się z Fundacją Mozilla pod adresem: licensing@mozilla.org.


Uwaga: Ta strona jest jedynie tłumaczeniem oryginalnego dokumentu. Tylko dokument w języku angielskim (MDC:Copyrights) jest wiążący.