Poradnik nazywania stron

Nazywanie stron na wiki MDC jest stosunkowo proste, należy jednak pamiętać, aby zrobić to prawidłowo, ponieważ tylko wtedy można wykorzystać w pełni potencjał rozszerzenia breadcrumb.

Zobacz również przewodnik dla edytorów przed nadaniem stronie nazwy.

Konwencje ogólne

Duże litery w nazwach stron

Nazwy stron powinny zaczynać się z dużej litery, jednak dotyczy to tylko pierwszego wyrazu i nazw własnych. Podobna zasada ma zastosowanie przy nazywaniu nagłówków:

  • Poprawnie: "Nowa metoda tworzenia za pomocą Javascriptu"
  • Niepoprawnie: "Nowa Metoda Tworzenia Za Pomocą Javascriptu"

<div class="note">Obecnie można spotkać jeszcze na MDC strony, których nazwy zapisywane są w sposób niepoprawny. Jeśli znajdziesz taką stronę, prosimy, nie poprawiaj jej. Zrobimy to sami w późniejszym czasie. Dzięki. -- dria 09:20, 14 mar 2006 (PST)</div>

Artykułu jednostronicowe

Zawartość z unikatowym tytułem

Jeśli tworzysz artykuł lub inną treść, która wymaga tylko jednej strony w Wiki, po prostu wykorzystaj tytuł artykułu jako nazwę strony.

Na przykład, stroną dla jednostronicowego artykułu zatytułowanego "Ciasteczka w JavaScript" będzie po prostu Ciasteczka w JavaScript. Jest to najprostsze i najbardziej polecane rozwiązanie, dopóki tytuł Twojego artykułu pozostaje unikatowy.

Zawartość bez unikatowego tytułu

W miarę możliwości powinieneś zawsze starać się tworzyć artykuły z unikatowymi tytułami, aby uprościć tytułowanie stron jak tylko to możliwe. Gdy nie można nadać stronie oryginalnej nazwy, poprzedź tytuł tematem i dwukropkiem (bez spacji).

Na przykład, jeśli potrzebujesz dodać stronę o nazwie "Optymalizacja" nazwanie jej w ten sposób spowodowałoby konflikt, ponieważ pojęcie "Optymalizacja" odnosi się do wielu tematów na MDC. Jeśli Twój artykuł o optymalizacji dotyczy CSS, rozwiń go, aby był unikatowy (przykład: Optymalizacja CSS).

Jeśli istnieją więcej niż dwie strony, które posiadają ten sam, "naturalny" tytuł, powinna być utworzona strona ujednoznaczniająca.

Najlepszym sposobem jest tworzenie artykułów o unikatowych tytułach zawsze, gdy tylko jest to możliwe.

Artykuły wielostronicowe

Jeśli treść, którą dodajesz do Wiki, wymaga wielu stron, użyj następującej metody nazewnictwa. Wykorzystuje ona zalety rozszerzenia breadcrumb.

Zwróć uwagę na początkową stronę "Nauka JavaScript". Aby funkcjonowało rozszerzenie breadcrumb, każdy fragment oddzielony dwukropkiem musi istnieć jako osobna strona.

Musisz używać powyższego systemu nazewnictwa (oddzielanie dwukropkami), jeśli chcesz wykorzystać rozszerzenie breadcrumb do stworzenia systemu nawigacji na swoich stronach.