mozilla

Porównywanie wersji

Porady odnośnie tworzenia szybko ładujących się stron HTML

Change Revisions

Wersja 283111:

Sprawdzenie wersji 283111 wykonane przez Nerf

Wersja 283112:

Sprawdzenie wersji 283112 wykonane przez Nerf

Tytuł:
Porady odnośnie tworzenia szybko ładujących się stron HTML
Porady odnośnie tworzenia szybko ładujących się stron HTML
Ciąg znaków:
Porady_odnośnie_tworzenia_szybko_ładujących_się_stron_HTML
Porady_odnośnie_tworzenia_szybko_ładujących_się_stron_HTML
Etykiety:
HTML, Wszystkie_kategorie
HTML, Wszystkie_kategorie
Treść:

Revision 283111
Revision 283112
t248    </div>t248    </div>{{ wiki.languages( { "en": "en/Tips_for_Authoring_Fast-
 >loading_HTML_Pages" } ) }}

Wróć do historii