Pakowanie rozszerzeń

Rozszerzenia są formą instalowalnych paczek, które mogą być ściągnięte i zainstalowane przez użytkownika, lub też dostarczone wraz z aplikacją, albo zewnętrzny program. Rozszerzenia używają struktury katalogów mogących dostarczyć chrome, komponenty, lub też inne pliki w celu rozszerzenia funkcjonalności programu XUL-a. Każde rozszerzenie musi posiadać plik install.rdf zawierający meta dane o nim, tj. unikatowe ID, wersje, autora oraz informacje o kompatybilności.

Po przygotowaniu plików rozszerzenia oraz install.rdf istnieje kilka sposobów na przygotowanie wtyczki do instalacji: spakowanie katalogu rozszerzenia (za pomocą zipa) do instalowalnego pliku XPI (xpinstall), bezpośrednie rozpakowanie wtyczki do aplikacji użytkownika lub katalogu profilu, lub też rejestrację wtyczki w rejestrach Windows.

Tworzenie rozszerzenia XPI

Plik XPI (XPInstall) jest po prostu plikiem ZIP zawierającym pliki rozszerzenia z plikiem install.rdf w katalogu głównym archiwum ZIP. Użytkownicy mogą ściągnąć i zainstalować pliki XPI prosto z sieci, lub też lokalnie poprzez ich otwarcie, lub przeciągnięcie do okna Rozszerzenia.

Typ MIME plików XPI rozpoznawalny przez Firefoxa to application/x-xpinstall. Ponieważ większość serwerów HTTP nie jest skonfigurowana tak, aby domyślnie zwracać typ MIME rozszerzenia .xpi, będziesz musiał to zrobić sam. Dla serwera Apache może to być wykonane poprzez dodanie poniższej dyrektywy do pliku konfiguracyjnego lub .htaccess:

AddType application/x-xpinstall .xpi

Bezpośrednia instalacja plików rozszerzenia

Jeśli znasz położenie aplikacji (instalując przykładowo rozszerzenie jako część aplikacji instalacyjnej) możesz bezpośrednio zainstalować pliki rozszerzenia w <appdir>/extensions/<extensionID>. Rozszerzenie zostanie automatycznie odnalezione przez menedżera rozszerzeń podczas następnego startu aplikacji.

Używając tej metody musisz sprawdzić prawa dostępu do katalogów oraz plików rozszerzenia. W przeciwnym wypadku menedżer rozszerzeń, lub samo rozszerzenie może działać nieprawidłowo.

Rejestracja rozszerzenia za pomocą rejestrów Windows

Zewnętrzne aplikacje instalacyjne (tj. Java) mogą próbować instalować punkty integracyjne aplikacji jako rozszerzenie nawet w przypadku, gdy aplikacja nie została jeszcze zainstalowana. Można tego dokonać w Windowsie używając rejestrów.

Wieloskładnikowe rozszerzenia XPI

W niektórych przypadkach pojedynczy plik XPI może instalować wiele rozszerzeń/motywów. Specjalny typ rozszerzenia nazwany Multiple Item Package objaśnia jak należy stworzyć ten typ paczki (wymagania: Firefox 1.5/XULRunner 1.8).

Oficjalne dokumentacje dla Toolkit API