mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Pakowanie motywów

   

  Poniższy artykuł opisuje operację pakowania motywów dla Firefoksa oraz Thunderbirda.

  Założenia

  Tworzenie motywów dla Firefoksa lub Thunderbirda wymaga znajomości Cascading Stylesheets (CSS), prawdopodobnie XBL oraz projektowania grafiki i wyczucia estetyki (...lub też nie). Poniższy artykuł opisuje jedynie jak pakowane są motywy, aby pokazać je w oknie Motywów Firefoksa.

  Struktura plików motywu

  Motywy Firefoksa/Thunderbirda pakowane są do plików JAR o następującej strukturze:

  motyw.jar:
   install.rdf
   contents.rdf
   preview.png
   icon.png
   browser/files
   global/files
   mozapps/files
   communicator/files
   ...
     
  
  • Na najwyższym poziomie musi się znajdować plik chrome.manifest (Firefoks/Thunderbird 1.5) lub contents.rdf rejestrujący chrom dla motywu (jak poprzednio) oraz manifest install.rdf określający informacje wyświetlane w oknie Motywy.
  • preview.png jest obrazkiem podglądu pokazywanym podczas przeglądania okna Motywy. Może posiadać dowolny rozmiar.
  • icon.png jest ikoną o rozmiarze 32x32 w formacie PNG (może posiadać przeźroczystość alpha) pokazywaną w liście motywów w oknie Motywy.

  install.rdf

  Twój manifest install.rdf będzie wyglądał podobnie do poniższego:

  <?xml version="1.0"?>
  
  <RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:em="http://www.mozilla.org/2004/em-rdf#">
  
   <Description about="urn:mozilla:install-manifest">
    <em:type>4</em:type>more properties
   </Description>   
  </RDF>
  

  Wymagane własności install.rdf

  Plik install.rdf musi posiadać następujące własności. By dowiedzieć się więcej zobacz install.rdf:

  • em:id
  • em:version
  • em:type
  • em:targetApplication
  • em:name
  • em:internalName

  Opcjonalne własności install.rdf

  • em:description
  • em:creator
  • em:contributor
  • em:homepageURL
  • em:updateURL

  Uwaga: jeśli twój motyw będzie dostępny na stronie http://addons.mozilla.org nie powinien on zawierać własności updateURL.

  Przykładowy plik install.rdf

  <?xml version="1.0"?>
  
  <RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:em="http://www.mozilla.org/2004/em-rdf#">
  
   <Description about="urn:mozilla:install-manifest">
    <em:id>{18b64b56-d42f-428d-a88c-baa413bc413f}</em:id>
    <em:version>1.0</em:version>
    <em:type>4</em:type>
  
    <!-- Target Application this extension can install into, 
       with minimum and maximum supported versions. -->
    <em:targetApplication>
     <Description>
      <em:id>{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}</em:id>
      <em:minVersion>0.8</em:minVersion>
      <em:maxVersion>0.9</em:maxVersion>
     </Description>
    </em:targetApplication>
    
    <!-- Front End MetaData -->
    <em:name>New Theme 1</em:name>
    <em:description>A test theme for Firefox</em:description>
    <em:creator>Ben Goodger</em:creator>
    <em:contributor>John Doe</em:contributor>
    <em:homepageURL>http://www.bengoodger.com/</em:homepageURL>
  
    <!-- Front End Integration Hooks (used by Theme Manager)-->
    <em:internalName>newtheme1</em:internalName>
   </Description>
  </RDF>
  

  Poniższe GUID przykładowych aplikacji docelowych można użyć w swoich własnościach targetApplication:

  Firefox   {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
  Thunderbird {3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}
  Sunbird   {718e30fb-e89b-41dd-9da7-e25a45638b28}
  

  Oficjalne dokumentacje dla Toolkit API

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Bedi, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,