Pakowanie motywów

 

Poniższy artykuł opisuje operację pakowania motywów dla Firefoksa oraz Thunderbirda.

Założenia

Tworzenie motywów dla Firefoksa lub Thunderbirda wymaga znajomości Cascading Stylesheets (CSS), prawdopodobnie XBL oraz projektowania grafiki i wyczucia estetyki (...lub też nie). Poniższy artykuł opisuje jedynie jak pakowane są motywy, aby pokazać je w oknie Motywów Firefoksa.

Struktura plików motywu

Motywy Firefoksa/Thunderbirda pakowane są do plików JAR o następującej strukturze:

motyw.jar:
 install.rdf
 contents.rdf
 preview.png
 icon.png
 browser/files
 global/files
 mozapps/files
 communicator/files
 ...
   
 • Na najwyższym poziomie musi się znajdować plik chrome.manifest (Firefoks/Thunderbird 1.5) lub contents.rdf rejestrujący chrom dla motywu (jak poprzednio) oraz manifest install.rdf określający informacje wyświetlane w oknie Motywy.
 • preview.png jest obrazkiem podglądu pokazywanym podczas przeglądania okna Motywy. Może posiadać dowolny rozmiar.
 • icon.png jest ikoną o rozmiarze 32x32 w formacie PNG (może posiadać przeźroczystość alpha) pokazywaną w liście motywów w oknie Motywy.

install.rdf

Twój manifest install.rdf będzie wyglądał podobnie do poniższego:

<?xml version="1.0"?>

<RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:em="http://www.mozilla.org/2004/em-rdf#">

 <Description about="urn:mozilla:install-manifest">
  <em:type>4</em:type>more properties
 </Description>   
</RDF>

Wymagane własności install.rdf

Plik install.rdf musi posiadać następujące własności. By dowiedzieć się więcej zobacz install.rdf:

 • em:id
 • em:version
 • em:type
 • em:targetApplication
 • em:name
 • em:internalName

Opcjonalne własności install.rdf

 • em:description
 • em:creator
 • em:contributor
 • em:homepageURL
 • em:updateURL

Uwaga: jeśli twój motyw będzie dostępny na stronie http://addons.mozilla.org nie powinien on zawierać własności updateURL.

Przykładowy plik install.rdf

<?xml version="1.0"?>

<RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:em="http://www.mozilla.org/2004/em-rdf#">

 <Description about="urn:mozilla:install-manifest">
  <em:id>{18b64b56-d42f-428d-a88c-baa413bc413f}</em:id>
  <em:version>1.0</em:version>
  <em:type>4</em:type>

  <!-- Target Application this extension can install into, 
     with minimum and maximum supported versions. -->
  <em:targetApplication>
   <Description>
    <em:id>{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}</em:id>
    <em:minVersion>0.8</em:minVersion>
    <em:maxVersion>0.9</em:maxVersion>
   </Description>
  </em:targetApplication>
  
  <!-- Front End MetaData -->
  <em:name>New Theme 1</em:name>
  <em:description>A test theme for Firefox</em:description>
  <em:creator>Ben Goodger</em:creator>
  <em:contributor>John Doe</em:contributor>
  <em:homepageURL>http://www.bengoodger.com/</em:homepageURL>

  <!-- Front End Integration Hooks (used by Theme Manager)-->
  <em:internalName>newtheme1</em:internalName>
 </Description>
</RDF>

Poniższe GUID przykładowych aplikacji docelowych można użyć w swoich własnościach targetApplication:

Firefox   {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
Thunderbird {3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}
Sunbird   {718e30fb-e89b-41dd-9da7-e25a45638b28}

Oficjalne dokumentacje dla Toolkit API