Necko

This is an archived page. It's not actively maintained.

Documents and Slides

Biblioteka internetowa (Necko) dostarcza API niezależnego od platformy dla rozmaitych warstw internetowych działań, od połączeniowych do prezentacyjnych warstw. Necko jest używany w kliencie Mozilli i może być użyty do pisania innych aplikacji internetowych.

Obecnie, biblioteka jest częścią dystrybucji mozilli. Możesz ściągnąć całą dystrybucję tak jak wszystko inne w tym portalu. Pracujemy także nad mechanizmem wydawania plików binarnych dla tej biblioteki, więc będziesz mógł tworzyć aplikację używającą Necko bez budowania mozilli. Aktualnie, będziesz musiał sprawdzić drzewko mozilli i najmniejszą wersję NSPR i XPCOM przed kompilacją tej biblioteki.

Nasz najnowszy kod znajduje się w netwerk/

Niektóre zasoby mogą być nieaktualne.

Społeczność