MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

about:debugging

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

About: debugowanie strona zapewnia jedno miejsce, z którego można przymocować Narzędzia dla programistów Firefoksa do wielu celów debugowania. W tej chwili obsługuje trzy główne rodzaje celów: restartless Add-ons, JOT, i pracowników.

Otwarcie o: debugowanie strony

Istnieje kilka różnych sposobów, aby otworzyć temat: debugowanie:

 • Wpisz „about: debugowania” w pasku adresu Firefoksa.
 • Nowy Firefox 47 : w menu Narzędzia> Web Developer, kliknij "usługa pracowników".
 • Nowy Firefox 47 : kliknij ikonę klucza ( ), który jest w głównym pasku narzędzi lub w menu Hamburger ( ), a następnie wybierz „usługa pracowników”.

Kiedy o: debugowanie otwiera się na lewej stronie, zobaczysz pasek boczny umożliwiający przełączanie pomiędzy dwoma głównymi widoków: jeden dla dodatków i jeden dla pracowników.

Dodatki

W sekcji Add-ons w about: debugowanie obsługuje tylko restartless dodatki, w tym podstawowych rozszerzeń bootstrapped , Add-on SDK Add-ons i WebExtensions .

Ta strona pozwala zrobić dwie rzeczy:

 • Załaduj Add-on tymczasowo z dysku
 • Połączyć Add-on Debugger do dowolnego restartless dodatki

Podłączenie dodatek Debugger

Należy zauważyć, że w tej chwili, to zaleca się korzystanie z przeglądarki Toolbox, a nie dodatek Debugger do debugowania WebExtensions. Zobacz Debugowanie WebExtensions dla wszystkich szczegółów.

Strona Firefoksa w około: debugowanie listach wszystko restartless dodatki, które są aktualnie zainstalowane (zauważ, że lista ta może zawierać dodatki, które przyszedł z preinstalowanym Firefoksa). Obok każdego wpisu znajduje się przycisk oznaczony „Debug”.

Jeśli przycisk „Debug” jest wyłączona, zaznacz „Włącz dodatek debugowania” okno.

Jeśli klikniesz przycisk „Debug”, pojawi się okno dialogowe z prośbą o zaakceptowanie połączenia przychodzącego. Kliknij przycisk „OK”, a Add-on Debugger rozpocznie się w osobnym oknie. Należy pamiętać, że czasami okno debugera jest ukryty przez głównego okna Firefoksa.

Zobacz stronę na dodatek Debugger dla wszystkich rzeczy można zrobić z tego narzędzia.

„Włącz dodatek debugowanie” przycisk prac Włączanie devtools.chrome.enabledi devtools.debugger.remote-enabledpreferencji. Oba preferencje muszą być spełnione, aby umożliwić dodatek debugowania. Zaznaczenie pola ustawia zarówno do preferencji truei odznaczając go ustawia je zarówno do false.

Można również zmodyfikować preferencje bezpośrednio w about: config, lub zaznaczając „Enable przeglądarka Chrome dodatek debugowanie przyborniki” i „Włącz zdalne debugowanie” w Ustawieniach Narzędzia dla programistów .

Ładowanie tymczasowy dodatek

Z „Load Tymczasowe add-on” przycisk można załadować dowolny rodzaj restartless dodatek czasowo z katalogu na dysku. Wystarczy kliknąć przycisk, przejdź do katalogu zawierającego dodatek za plik i wybrać dowolny plik w tym katalogu. Tymczasowa add-on będzie wyświetlany pod „Extensions tymczasowy” cel.

Nie musisz pakować lub podpisać dodatek. Add-on pozostanie zainstalowana dopiero po ponownym uruchomieniu Firefoksa.

Wielkie zalety tej metody w porównaniu z instalując dodatek z XPI, są następujące:

 • nie trzeba odbudować XPI i ponownie zainstalować po zmianie dodatek za kod
 • można załadować dodatek bez podpisania i bez konieczności wyłączania podpisywania.

Aktualizacja tymczasowy dodatek

Jeśli zainstalować dodatek w ten sposób, co się dzieje, gdy zaktualizować dodatek za pliki?

Przed Firefox 48

 • Jeżeli zmienisz pliki, które są ładowane na żądanie, jak skrypty treści lub pop-upów , a zmiany wprowadzane są odbierane automatycznie, a zobaczysz je następnym razem treść skryptu jest załadowany lub popup jest wyświetlany.
 • Jeżeli zmienisz pliki załadowane pozostawać przez cały czas, jak skrypty tła , a następnie można odebrać zmiany dokonane przez wyłączenie i ponowne włączenie narzutu na temat: strony dodatków.
 • Jeżeli zmienisz pliki, które są przetwarzane tylko w czasie instalacji, jak manifest.json pliku, musisz ponownie uruchomić Firefoksa, a następnie załadować dodatek ponownie.

Należy pamiętać, że przed Firefox 48, ładowanie dodatek ponownie naciskając przycisk „Załaduj Temporary add-on” bez ponownego uruchamiania Firefox nie działa .

Firefox 48 r

Firefox 48 z roku:

 • jak poprzednio: jeśli zmienisz pliki, które są ładowane na żądanie, jak skrypty treści lub pop-upów , a zmiany wprowadzane są odbierane automatycznie, a zobaczysz je następnym razem treść skryptu jest załadowany lub popup jest wyświetlany.
 • istnieje lepszy sposób obsługiwać inne przypadki: kliknij przycisk „Odśwież” obok przycisku „Debug”. To robi to, co mówi:

Zauważ, że w Firefoksie 49 r, przycisk Odśwież jest dostępna tylko dla tymczasowych dodatków. zostanie ona wyłączona dla wszystkich innych dodatków.

Tabs

Firefox 49 roku, strona jest dostępna w Tabs about:debugging- to zapewnia pełną listę wszystkich debuggable otwartych kart w bieżącej instancji Firefox.

Każdy wpis ma zakładka Debug przycisk obok niego - po kliknięciu, to otworzy się zestaw narzędzi specyficznych dla tej zakładki, co pozwala na debugowanie że zawartość Tab.

Zauważ, że ta funkcja nie jest bezpośrednio przydatna do debugowania kart pulpitu - można otworzyć zestaw narzędzi do debugowania kartę już dosyć łatwo - ale to będzie znacznie bardziej przydatna, gdy about:debuggingzacznie obsługiwać zdalne debugowanie, a ta strona może zacząć notować kartach do debugowania na urządzeniu mobilnym przeglądarek symulatorów itp Zobacz błąd 1212802 za ostatni na tej pracy.

Pracownicy

Strona Pracownicy pokazuje swoim pracownikom, podzielone w następujący sposób:

Można podłączyć narzędzi programistycznych do każdego pracownika, a także wysyłać powiadomień push do pracowników usług.

Pracownik serwisu stan

Z Firefoksa 52, lista pracowników służby pokazuje stan pracownika serwisu w jego cyklu życia . Trzy stany wyróżnia się:

 • „Rejestrowanie” : obejmuje wszystkie stany pomiędzy pracownikiem serwisowego pierwszej rejestracji, a jego przejęcia kontroli stron. Oznacza to, że podsumowuje „Instalowanie”, „aktywacji” i „Oczekiwanie”, stwierdza.
 • „Running” : pracownik usług jest obecnie uruchomiony. Jest zainstalowany i aktywowany, a obecnie obsługi zdarzeń.
 • „Stopped” : pracownik usługa jest zainstalowany i aktywowany, ale została rozwiązana po bezczynności.

Ta sekcja używa prostego ServiceWorker demo, którego gospodarzem w https://serviceworke.rs/push-simple/ .

pracownicy debugowania

Dla pracownika serwisu, jeśli jest już uruchomiony, zobaczysz dwa przyciski obok niej, oznaczony „Debug” i „push”. Jeśli nie jest już uruchomiony, zobaczysz jeden przycisk, oznaczony „Start”: Kliknij, aby rozpocząć pracownika serwisu.

Kliknięcie „Debug” łączy debugger JavaScript i konsolę do tego pracownika. Można ustawić punkty przerwania, krok za pomocą kodu, obserwować zmienne, ocenić kod i tak dalej:

pracownicy rejestrowanie

Po pierwsze, nie będzie widać żadnych pracowników wymienionych poniżej pracownicy usług lub udostępnionych Pracowników . Tak szybko, jak pracownik jest zarejestrowany, wykaz jest aktualizowany:

Przed Firefox 47, pracownicy usług zostały pokazane tylko wtedy, gdy zostały one faktycznie działa.

pracownicy usług Wyrejestrowywanie

Nowy Firefox 48.

Uruchamianie w Firefoksie 48, zobaczysz link o nazwie „wyrejestrować” obok każdego zarejestrowanego pracownika serwisu:

Kliknij link, aby wyrejestrować pracownika serwisu.

Wysyłanie zdarzeń wypychania do pracowników usług

Wysyłanie zdarzeń wypychania w about: debugowanie jest nowego w Firefoksie 47.

Do debugowania powiadomień Push, można ustawić punkt przerwania w wydarzeniu Push słuchacza. Jednakże, można również debugować powiadomienia push lokalnie, bez potrzeby serwera. Wystarczy kliknąć przycisk „push”, aby wysłać zdarzenie Push pracownikowi serwisu:

pracownicy usług nie są kompatybilne

Firefox 49+ komunikat ostrzegawczy zostanie wyświetlony w sekcji Obsługa Pracowników strony pracowników, jeżeli pracownicy usług są niezgodne z bieżącej konfiguracji przeglądarki, a zatem nie mogą być używane lub pozbawione błędów.

pracownicy usług mogą być niedostępne z kilku powodów:

 • Jeśli używasz Prywatna okno przeglądania.
 • Jeśli preferencji Historia jest ustawiony na „Nigdy nie pamiętał historię” lub „Zawsze używaj trybu przeglądania prywatnego”.
 • Jeśli dom.serviceWorkers.enablepreferencji jest ustawiona na false w about:config.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: BajlandoKG
 Ostatnia aktualizacja: BajlandoKG,