Pomocnik Konsoli WWW

Komendy consola.js

Lista poleceń JavaScript'u zapewnia i oferuje kilka wbudowanych funkcji pomocniczych, dzięki którym niektóre zadania są łatwiejsze.

$()
Wyszukuje ciąg selektora CSS, wracając do pierwszego pasującego elementu. Równoważy z document.querySelector() lub wywołuje funkcję $ na stronie, jeżeli istnieje.
$$()
Wyszukuje ciąg selektora CSS, powraca do listy pasujących więzłów DOM. Jest on skrótem dla document.querySelectorAll().

Do Firefoxa 41, metoda ta nie jest skrótem dla document.querySelectorAll(), a zamiast tego zwraca tablicę elementów.
$0
Sprawdza aktualny element strony.
$_
Nowość w Firefoxie 39. Zapamiętuje wynik wyrażenia zawartego w wierszu poleceń konsoli. Na przykład, jeżeli wpiszesz "2+2 <enter>", a potem "$_ <enter>", konsola poda wynik 4.
$x()
Ocenia wyrażenie XPath i zwraca tablicę pasujących węzłów.
keys()
Given an object, returns a list of the keys (or property names) on that object. This is a shortcut for Object.keys.
values()
Biorąc pod uwagę obiekt, zwraca na nim listę wartości; towarzyszy keys().
clear()
Czyści obszar wyjścia konsoli.
inspect()
Given an object, opens the object inspector for that object.
pprint()
Formats the specified value in a readable way; this is useful for dumping the contents of objects and arrays.
help()
Displays help text. Actually, in a delightful example of recursion, it will bring you to this page.
cd()
Switch JavaScript evaluation context to a different iframe in the page. See working with iframes.
copy()
New in Firefox 38. Copy the argument to the clipboard. If the argument is a string, it's copied as-is. If the argument is a DOM node, its outerHTML is copied. Otherwise, JSON.stringify will be called on the argument, and the result will be copied to the clipboard.
clearHistory()
Nowość w Firefoxie 39. Podobnie jak w normalnej liście komend konsoli, zapamiętuje wpisane polecenia. Użyj tej komendy, by wyczyścić historię wprowadzanych komend.
Please refer to the Console API for more information about logging from content.

Przykłady

Przykład: Looking at the contents of a DOM node

Let's say you have a DOM node with the ID "title". In fact, this page you're reading right now has one, so you can open up the Web Console and try this right now.

Let's take a look at the contents of that node by using the $() and inspect() functions:

inspect($("#title"))

This automatically opens up the object inspector, showing you the contents of the DOM node that matches the CSS selector "#title", which is of course the element with ID "title".

Example: Dumping the contents of a DOM node

That's well and good if you happen to be sitting at the browser exhibiting some problem, but let's say you're debugging remotely for a user, and need a look at the contents of a node. You can have your user open up the Web Console and dump the contents of the node into the log, then copy and paste it into an email to you, using the pprint() function:

pprint($("#title"))

This spews out the contents of the node so you can take a look. Of course, this may be more useful with other objects than a DOM node, but you get the idea.

Informacja odnośnie tłumaczenia

INFO  Powyższy artykuł nie jest jeszcze w pełni przetłumaczony, natomiast będzie na bieżąco aktualizowany.