WebIDE Troubleshooting

This is an archived page. It's not actively maintained.

Podłączanie urządzenia Firefox OS

Jeśli próbujesz podłączyć urządzenie Firefox OS do WebIDE i nie pokazuje się, oto kilka rzeczy, które można wypróbować:

    
Sprawdź wersję Firefox OS: upewnij się, że urządzenie działa Firefox OS 1.2 / Boot2Gecko 1.2 lub wyższej. Aby sprawdzić wersję, przejdź do aplikacji Ustawienia urządzenia, a następnie Information Device> Software. Jeśli nie masz wystarczająco wysoki wersji, znaleźć urządzenie w przewodniku telefonu dewelopera i postępuj zgodnie z instrukcjami rozbudowy.
    
Włączanie zdalnego debugowania: w aplikacji Ustawienia na urządzeniu, przejdź do Informacje o urządzeniu> więcej informacji> Developer.
        
Firefox OS 1.3 i wcześniejsze: "Zdalne debugowanie" jest tylko proste pole wyboru. Zaznacz pole.
        
Firefox OS 1.4, a później: "Zdalne debugowanie" prosi o umożliwienie za jedyne ADB, lub ADB i DevTools. Wybierz "ADB i DevTools".
    
Wyłącz blokadę ekranu w urządzeniu: w aplikacji Ustawienia na urządzeniu, przejdź do ekranu blokady i odznaczając pole wyboru Zablokuj ekran. To jest dobry pomysł, bo gdy ekran zostanie zamknięty, połączenie telefoniczne zostanie utracone, co oznacza, że ​​nie jest już dostępny do debugowania.
    
Upewnij się, że nie podłączono telefonu Android w tym samym czasie, co telefon Firefox OS na komputerze.
    
Sprawdź kabel USB, którego używasz:
        
Spróbuj odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB.
        
Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu w komputerze. Być może trzeba będzie przełączać się między portami.
        
Spróbuj użyć innego kabla USB. Kable, które pochodzą z telefonów są często słabej jakości i nie często.
        
Spróbuj użyć krótszego kabla USB. Długie kable USB były znane nie działa tak dobrze.
    
Spróbuj wyłączyć i ponownie umożliwiając zdalne debugowanie w aplikacji Ustawienia w urządzeniu.
    
Jeśli wyłączona ADB Addon Helper, czy z powodzeniem uruchomić adb komendy naprzód?
    
Jeśli używasz Linuksa:
        
Upewnij się, że dodał plik zasadami udev, zgodnie z zapisem w punkcie 3 niniejszej instrukcji do konfigurowania urządzenia z systemem Android. IdVendor atrybutów użyć do Geeksphone jest "05c6", a strona ta wymienia inne wartości idVendor. Następnie należy uruchomić urządzenia ADB upewnić się, że urządzenie znajduje się na liście. Jeśli urządzenie wydaje się być "brak uprawnień", należy ponownie uruchomić serwer adb (np adb kill-server; adb start serwera).
    
Jeśli używasz systemu Windows:
        
Musisz zainstalować sterowniki, zgodnie z zapisem w punkcie 3 niniejszej instrukcji do konfigurowania urządzenia z systemem Android. Możesz znaleźć sterowniki do urządzeń Geeksphone na stronie internetowej Geeksphone i sterowników dla urządzeń Google na stronie internetowej Google. Windows 8 domyślnie nie pozwala zainstalować niepodpisane sterowniki. Zobacz ten tutorial na temat "Jak zainstalować niepodpisane sterowniki na Windows 8".
        
Jeśli WebIDE nie widzi urządzenia po wykonaniu wszystkich kroków, być może trzeba będzie edytować adb_usb.ini.
    
Jeśli używasz Mac OS X:
        
Jeśli otrzymujesz błędy limitu czasu z połączeniem obu symulatorów i prawdziwych urządzeń, możesz nie być w stanie połączyć się z localhost z powodu pustego pliku / etc / hosts. Można rozwiązać ten problem poprzez stworzenie pliku i płukania DNS cache, jak opisano tutaj.
        
Jeśli jesteś EasyTether użytkownika, należy odinstalować lub wyłączyć EasyTether: sudo kextunload /System/Library/Extensions/EasyTetherUSBEthernet.kext

Nieograniczony debugowania (w tym certyfikowanych aplikacji, wbudowane aplikacje, aplikacje już zainstalowane na urządzeniu)

Jeśli stwierdzenie, że nie można debugować certyfikowane aplikacje, wbudowane aplikacje lub aplikacje już zainstalowane na rzeczywistym urządzeniu, a następnie może być napotykając ograniczonej polityki bezpieczeństwa przywileje WebIDE za. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Nieograniczony app debugowania (w tym certyfikowanych aplikacji, głównego procesu, itp).
Podłączanie do Firefoksa dla Androida

Jeśli próbujesz połączyć się z systemem Firefox instancji na Android OS i nie pokazuje się, oto kilka rzeczy, które można wypróbować:

    
Sprawdź wersję Firefox: upewnij się, że urządzenie działa Firefox 36 lub wyższej. WebIDE nie wykrywa starsze wersje automatycznie, więc musisz włączyć przekierowanie portów i podłączyć do portu urządzenia - postępuj zgodnie z instrukcjami tutaj.
    
Upewnij się, że masz włączone zdalne debugowanie Firefox: otwarty Firefox dla Androida, otwórz jego menu, wybierz Ustawienia, a następnie zaznacz pole wyboru przy Developer Tools> zdalnego debugowania.
    
Upewnij się, że debugowanie USB jest dozwolone w ustawieniach deweloperskich przyrządu
    
Jeśli nadal nie widać urządzenia w oknie WebIDE spróbuj przełączyć zdalne debugowanie na telefon.
        
Odłącz urządzenie od komputera i wyłączyć zdalne debugowanie na telefon.
        
Podłącz ponownie urządzenie i włączyć zdalnego debugowania - to restartuje instancji debugger na telefon.
        
Spróbuj podłączyć poprzez WebIDE ponownie.

Podłączanie do innych przeglądarek (Chrome, Safari)

WebIDE korzysta z Valence (dawniej Firefox Narzędzia Adapter) dotrzeć do innych przeglądarek, takich jak Chrome i Safari.

Jeśli występują problemy z logowaniem do innych przeglądarek, sprawdź kroki instalacyjne i inne notatki dla tych przeglądarek na stronie Valence.
Nie można załadować listę projektu

Jeśli otwarta WebIDE w jednej wersji Firefoksa, a potem downgrade do poprzedniej wersji Firefoksa o tym samym profilu, możesz zobaczyć błąd "Nie można załadować listę projektu" podczas otwierania WebIDE w starszej wersji Firefoksa.

Może się to zdarzyć, gdy system pamięci masowej, który WebIDE zastosowań (IndexedDB) musi przenieść lub zrestrukturyzować swoje wewnętrzne pliki do nowszej wersji przeglądarki Firefox. Lista projekt staje się skuteczne niedostępne dla starszych wersji Firefoksa.

Żadne dane nie zostały utracone, ale trzeba zachować przy użyciu najnowszej wersji Firefoksa, który został użyty w swoim profilu, aby otrzymać listę projektów powrotem.

Jeśli naprawdę chcesz używać starszej wersji Firefoksa, można próbować usunąć tylko listę projektów w następujący sposób, ale to nie jest obsługiwane i może doprowadzić do kolejnych problemów lub dodatkowych utraty danych:

    
Zamknij Firefox
    
Znajdź swój Firefox katalogu profilu
    
Znajdź folder przechowywania wewnątrz katalogu profilu
    
Pod jakąś część tego pliku drzewa, nie powinno być pliki i / lub katalogi, które zaczynają 4268914080AsptpcPerjo (zakodowane nazwy bazy danych)
    
Usuń wszystkie takie pliki i katalogi
    
Uruchom ponownie program Firefox i WebIDE

Włącz rejestrowanie

Można również włączyć pełne rejestrowanie na zebranie diagnostykę:

    
Otwórz about: config, a następnie dodaj nowy preferencji nazwie extensions.adbhelper@mozilla.org.sdk.console.logLevel, z wartości ciągu wszystkich, i ustawić extensions.adbhelper@mozilla.org.debug true.
    
W Menedżerze dodatków, wyłączyć i ponownie włączyć ADB Pomocnik add-on.
    
Otwórz przeglądarkę konsoli i będziesz teraz zobaczyć wiadomości konsoli z przedrostkiem adb. Jeśli komunikat nie znaczy nic dla ciebie, poproś o pomoc.

Uzyskaj pomoc

Idź do pokoju #devtools na IRC, a my postaramy się pomóc.