We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Istnieją dwie główne ścieżki do otworzenia Inspektora:

  • bez zaznaczonego elementu: z menu "Dla twórców witryn" wybierz opcję "Inspektor" lub wprowadź odpowiadający mu skrót klawiaturowy
  • z zaznaczonym elementem: kliknij prawym przyciskiem myszy element na stronie internetowej i wybierz "Zbadaj Element"

Inspektor pojawi się w oknie przeglądarki:

Aby odnaleźć się w Inspektorze, zobacz Podróż przez UI.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: jwhitlock, kubutekf, Mlodyemoka
 Ostatnia aktualizacja: jwhitlock,