mozilla
Wyniki wyszukiwania

  NPP_GetValue

  Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!

   

  « Gecko Plugin API Reference « Plug-in Side Plug-in API

  Summary

  Allows the browser to query the plug-in for information.

  Syntax

  #include <npapi.h>
   
  NPError NPP_GetValue(void *instance, 
             NPPVariable variable, 
             void *value);
  

  Parameters

  The function has the following parameters:

  instance
  Pointer to the plugin instance from which the value should come.
  variable
  Variable for which the browser (caller) would like a value. The full list is in the NPAPI headers.
  value
  Value for the requested variable.

  Returns

  • If successful, the function returns NPERR_NO_ERROR.
  • If unsuccessful, the function returns an error code. For possible values, see Error Codes.

  Description

  NPP_GetValue retrieves instance variables.

  See Also

  NPP_SetValue, NPN_GetValue, NPN_SetValue 

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Pmash, Karlt, Josh, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Josh,