mozilla
Wyniki wyszukiwania

  triple

  Element triple może zostać zawarty wewnątrz elementu rule elementu conditions. Jest on stosowany w celu stwierdzenia zapewnienia (ang. assertion) wewnątrz diagramu (ang. graph). Jeśli takie zapewnienie istnieje, zasada może zostać spełniona, zakładając że wszystkie warunki są spełnione. Jeśli zapewnienie nie istnieje, zasada nie zostanie spełniona. Zarówno atrybut subject oraz object mogą być zmiennymi.

  subject elementu triple jest źródłem RDF. Będzie to zazwyczaj element opisu RDF w pliku RDF. Atrybut predicate (predykat) będzie elementem-dzieckiem lub własnością. Dla przykładu, dla źródła zakładek, nazwa i URL mogą być predykatami. Powinny być określone w formie pełnych URI. Atrybut object jest wartością własności RDF.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  object, predicate, subject

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  object
  Obiekt elementu. Może być to odwołanie się do zmiennej i URI źródła RDF lub wartość literalna RDF.


  predicate
  Predykat własności do dopasowania. Musi być to URI własności.


  subject
  Temat elementu. Może być odwołaniem się do zmiennej lub URI źródła RDF.


  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,