mozilla
Wyniki wyszukiwania

  treerow

  Pojedynczy wiersz w tree. Powinien być umieszczony wewnątrz elementu treeitem. Potomek treerow powinny być elementy treecell. Jeśli potomek wierszy są konieczne, powinny być umieszczone w elemencie treechildren wewnątrz rodzica treeitem.

  Dodatkowe informacji są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  properties

  Przykłady

  (potrzebne przykłady)

  Atrybuty

  properties
  Typ: lista własności nazwy oddzielona separatorem
  Ustawia własności elementu, który stosujemy do stylu elementu.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy 
  tree, treecols, treecol, treechildren, treeitem, treecell i treeseparator.


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,