mozilla
Wyniki wyszukiwania

  treeitem

  Obiekt treeitem powinien być umieszczany wewnątrz elementu treechildren i powinien zawierać elementy treerow. treeitem może być kliknięty przez użytkownika aby zaznaczyć wiersz drzewa. treeitem zawiera pojedynczy wiersz i wszystko co po stronie użytkownika jest potomkiem tego wiersza.

  W warunkach szablonu, powinieneś zastosować treeitem zamiast elementu content, kiedy flaga dont-build-content jest zastosowana. Ustaw atrybut uri do nazwy zmiennej, aby podwiązać się (bind) do wiązania zawartości podczas porównania.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  container, empty, label, open, uri

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  container
  Typ: boolean
  Ustaw na true, jeśli element spełnia funkcję jako kontener, który posiada elementy potomne. Będzie ustawiony jako potrzebny w kreatorze szablonów.
  empty
  Typ: boolean
  Ustawia true, jeśli element jest kontenerem bez elementu potomnego. Zostanie ustawiony poprzez kreator szablonów jako potrzebny.  label
  Typ: string
  Dla elementów tree z pojedynczą kolumną, etykieta może być umieszczona bezpośrednio na elemencie treeitem bez potrzebnych elementów treerow i treecell wewnątrz.
  open
  Typ: boolean
  Dla przycisków o type ustawionym na menu, atrybut open jest ustawiany na true, kiedy menu jest otwarte. Atrybut open nie jest obecny, jeśli menu jest zamknięte.  uri
  Typ: string
  For template-generated content, the attribute should be placed on the element where content generation should begin. Thus, it should be placed on an element that is a descendant of a template. The value should be set to rdf:*.
  Elements that appear inside the element with the attribute will be repeated for each node in the RDF datasource. Elements outside will appear only once.

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy 
  tree, treecols, treecol, treechildren, treerow, treecell i treeseparator.


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,