tooltip

Ten element jest stosowany do wyskakujących podpowiedzi. Dla podpowiedzi tekstowych, to ten element nie musi być zastosowany, zamiast niego możesz dodać tylko atrybut tooltiptext do elementu.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
crop, default, label, noautohide, onpopuphidden, onpopuphiding, onpopupshowing, onpopupshown, position
Własności
label, popupBoxObject, position
Metody
hidePopup, moveTo, showPopup, sizeTo

Przykłady

grafika:XUL_ref_tooltip.png
<tooltip id="moretip" orient="vertical" style="background-color: #33DD00;">
  <label value="Click here to see more information"/>
  <label value="Really!" style="color: red;"/>
</tooltip>

<vbox>
  <button label="Simple" tooltiptext="A simple popup"/>
  <button label="More" tooltip="moretip"/>
</vbox>

Atrybuty

crop
Typ: jedna z poniższych wartości
Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
 menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }default
Typ: boolean
Jeśli true, element tooltip jest stosowany jako domyślne wyskakujące okienko do wyświetlenia podpowiedzi w okienku.


label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
noautohide
Typ: boolean
Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false lub zostanie opuszczony, Element tooltip będzie automatycznie wyświetlony po kilku sekundach. Jeśli jego atrybut jest ustawiony na true, to nic nie będzie się działo i porada będzie ukryta podczas przesunięcia kursora myszki nad kolejny element.
onpopuphidden
Typ: kod skryptu
To zdarzenie jest wysyłane do okienka popup po tym jak zostało ukryte.
onpopuphiding
Typ: kod skryptu
To zdarzenie jest wysyłane do okienka popup, kiedy jest ono ukrywane.
onpopupshowing
Typ: kod skryptu
To zdarzenie wysyła do okienka popup tylko przed jego otwarciem. Uchwyt zazwyczaj jest stosowany do ustawień dynamicznych zawartości, kiedy użytkownik wnioskuje o jego wyświetlenie. Zwraca false z tego uchwytu zdarzenia zapobiegając okienko popup przed pojawieniem się.
onpopupshown
Typ: kod skryptu
To jest zdarzenie wysyłane do okienka popup, po tym jak zostało otwarte, bardzo podobne do zdarzenia onload wysyłanego do okna, kiedy jest otwierane.

Własności

label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


popupBoxObject
Typ: nsIPopupBoxObject
To jest własność tylko do odczytu podtrzymująca nsIPopupBoxObject, który implementuje popup. Normalnie, ta własność nie jest nam potrzebna do użycia jak są dostępne wszystkie jej funkcje via popup.
position
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu position.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

hidePopup()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Natychmiast zamyka wyskakujące okienko.
moveTo( x, y )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przenosi wyskakujące okienko do nowej lokalizacji.
sizeTo( width, height )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Zmienia aktualny rozmiar wyskakującego okienka, zostaje nadana nowa szerokość (width) oraz wysokość (height).Podobne

TBD