mozilla
Wyniki wyszukiwania

  tooltip

  Ten element jest stosowany do wyskakujących podpowiedzi. Dla podpowiedzi tekstowych, to ten element nie musi być zastosowany, zamiast niego możesz dodać tylko atrybut tooltiptext do elementu.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  crop, default, label, noautohide, onpopuphidden, onpopuphiding, onpopupshowing, onpopupshown, position
  Własności
  label, popupBoxObject, position
  Metody
  hidePopup, moveTo, showPopup, sizeTo

  Przykłady

  grafika:XUL_ref_tooltip.png
  <tooltip id="moretip" orient="vertical" style="background-color: #33DD00;">
   <label value="Click here to see more information"/>
   <label value="Really!" style="color: red;"/>
  </tooltip>
  
  <vbox>
   <button label="Simple" tooltiptext="A simple popup"/>
   <button label="More" tooltip="moretip"/>
  </vbox>
  

  Atrybuty

  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    default
  Typ: boolean
  Jeśli true, element tooltip jest stosowany jako domyślne wyskakujące okienko do wyświetlenia podpowiedzi w okienku.


  label
  Typ: string
  Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
  noautohide
  Typ: boolean
  Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false lub zostanie opuszczony, Element tooltip będzie automatycznie wyświetlony po kilku sekundach. Jeśli jego atrybut jest ustawiony na true, to nic nie będzie się działo i porada będzie ukryta podczas przesunięcia kursora myszki nad kolejny element.
  onpopuphidden
  Typ: kod skryptu
  To zdarzenie jest wysyłane do okienka popup po tym jak zostało ukryte.
  onpopuphiding
  Typ: kod skryptu
  To zdarzenie jest wysyłane do okienka popup, kiedy jest ono ukrywane.
  onpopupshowing
  Typ: kod skryptu
  To zdarzenie wysyła do okienka popup tylko przed jego otwarciem. Uchwyt zazwyczaj jest stosowany do ustawień dynamicznych zawartości, kiedy użytkownik wnioskuje o jego wyświetlenie. Zwraca false z tego uchwytu zdarzenia zapobiegając okienko popup przed pojawieniem się.
  onpopupshown
  Typ: kod skryptu
  To jest zdarzenie wysyłane do okienka popup, po tym jak zostało otwarte, bardzo podobne do zdarzenia onload wysyłanego do okna, kiedy jest otwierane.
  position
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Atrybut position określa (determines) gdzie okienko dialogowe popup pojawi się relatywnie do elementu, który nacisną użytkownik invoke the popup. Pozwala nam na umieszczenie okienka popup, po jednej ze stron przycisku.
  • after_start: Okienko dialogowe popup underneath the element with the popup's upper-left corner aligned with the lower-left corner of the element. The left edges of the element and the popup are aligned. This is typically used for drop-down menus.
  • after_end: Okienko popup pojawia się underneath the element with the popup's upper-right corner aligned with the lower-right corner of the element. The right edges of the element and the popup are aligned.
  • before_start: The popup appears above the element with the popup's lower-left corner aligned with the upper-left corner of the element. The left edges of the element and the popup are aligned.
  • before_end: The popup appears above the element with the popup's lower-right corner aligned with the upper-right corner of the element. The right edges of the element and the popup are aligned.
  • end_after: The popup appears to the right of the element with the popup's lower-left corner aligned with the lower-right corner of the element. The bottom edges of the element and the popup are aligned.
  • end_before: Okienko dialogowe jest wyświetlane do prawej strony elementu z with the popup's upper-left corner aligned with the upper-right corner of the element. The top edges of the element and the popup are aligned.
  • start_after: The popup appears to the left of the element with the popup's lower-right corner aligned with the lower-left corner of the element. The bottom edges of the element and the popup are aligned.
  • start_before: The popup appears to the left of the element with the popup's upper-right corner aligned with the upper-left corner of the element. The top edges of the element and the popup are aligned.
  • overlap: The popup appears over top of the element with the upper-left corners aligned.
  • at_pointer: The popup appears at the same position as the mouse pointer.
  • after_pointer: The popup appears at the same horizontal position as the mouse pointer, but vertically, it is placed just below the element.

   

  Własności

  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  popupBoxObject
  Typ: nsIPopupBoxObject
  To jest własność tylko do odczytu podtrzymująca nsIPopupBoxObject, który implementuje popup. Normalnie, ta własność nie jest nam potrzebna do użycia jak są dostępne wszystkie jej funkcje via popup.
  position
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu position.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  hidePopup()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Natychmiast zamyka wyskakujące okienko.
  moveTo( x, y )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przenosi wyskakujące okienko do nowej lokalizacji.
  showPopup( element, x, y, popupType, anchor, align )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Otwiera element popup. There are two ways of specifying where the popup appears, either at a specific screen position, or relative to some element in the window. If either x or y are set to values, the popup will appear at the screen coordinate (x,y). If x and y are -1, the popup will be positioned relative to the element specified as the first argument. This is what you might do to show a popup underneath a button for example. In this latter case, the anchor and align arguments may be used to further control where the popup appears relative to the element. The anchor argument corresponds to the popupanchor attribute on the element. The align argument corresponds to the popupalign attribute on the element. The anchor and align arguments are ignored if either x or y are not -1.
  To have a popup appear relative to another element yet still be offset by some number of pixels, determine the actual screen position of the element using the boxObject.screenX and boxObject.screenY properties of the element and use those as the x and y arguments offset by the desired values.
  popupType should be either the string popup, context lub tooltip. Each type of popup is intended to be displayed only temporarily; they are not excepted to be displayed permanently. Only one popup may be displayed at a time.

  sizeTo( width, height )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Zmienia aktualny rozmiar wyskakującego okienka, zostaje nadana nowa szerokość (<var>width</var>) oraz wysokość (<var>height</var>).  Podobne

  TBD


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,