mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toolbox

  Kontener dla toolbar. Jest to typ pudełka, które domyślnie posiada pionową orientację elementów. Jeśli toolbar jest umieszczony wewnątrz toolbox, to grippy jest wyświetlany po lewej stronie lub u góry na samym brzegu. Użytkownik może kliknąć grippy, aby zwinąć pasek narzędzi (toolbar). Jeśli wiele pasków narzędzi jest umieszczonych w tym samym toolbox, to zostaną one wszystkie zawinięte do tego samego wiersza. Firefox nie posiada grippy, więc paski narzędzi nie mogą być zawinięte i rozwinięte.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Własności
  accessible, customToolbarCount, palette, toolbarset
  Metody
  appendCustomToolbar, collapseToolbar, expandToolbar

  Przykłady

  (potrzebne przykłady)

  Atrybuty

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  customToolbarCount
  Tylko Firefox
  Typ: integer
  Liczba pasków narzędzi (toolbar) użytkownika aktualnie znajdująca się wewnątrz toolbox.
  palette
  Tylko Firefox
  Typ: element
  toolbarpalette wewnątrz toolbox.
  toolbarset
  Tylko Firefox
  Typ: element
  toolbarset wewnątrz toolbox.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  appendCustomToolbar( name, currentset )
  Tylko w Firefoksie
  Zwraca typ: element
  Dodaje własny pasek narzędzi (toolbar) do toolbox z daną <var>name</var>. Możemy dostarczyć listę argumentów id pozycji paska narzędzi oddzieloną przecinkiem jako drugi argument, aby dodać domyślnie kilka pozycji. Metoda zwraca element DOM dla tworzonego paska narzędzi.


  collapseToolbar( toolbar )
  Nie w Firefoksie
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Zawija dany <var>toolbar</var>, który powinien być zawarty wewnątrz toolbox.


  expandToolbar( toolbar )
  Nie w Firefoksie
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Rozwija dany <var>toolbar</var>, który powinien być zawarty w toolbox.


  Podobne

  Elementy
  toolbar, toolbarbutton, toolbargrippy, toolbaritem, toolbarpalette, toolbarseparator, toolbarset, toolbarspacer, toolbarspring
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,