mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toolbargrippy

  Nie w Firefoksie

  Wcięcie na stronie zawierającej pasek narzędzi (toolbar), który może być użyty do zawinięcia i rozwinięcia tegoż paska. Ten element często jest stosowany wewnętrznie poprzez pasek narzędzi i powinien być tylko stosowany, kiedy bezpośrednio wpływa on na wygląd motywu podczas modyfikacji.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Własności
  accessible

  Przykłady

  (potrzebne przykłady)

  Atrybuty

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy
  toolbar, toolbarbutton, toolbaritem, toolbarpalette, toolbarseparator, toolbarset, toolbarspacer, toolbarspring, toolbox
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,