This is an archived page. It's not actively maintained.

toolbar

Kontener, który zazwyczaj składa się z wiersza przycisków. Jest to typ pudełka, które domyślnie posiada orientację poziomą swych elementów. Może zostać zwinięty za pomocą grippy, kiedy toolbar jest umieszczony wewnątrz toolbox. Pasek narzędzi powinien zawsze posiadać atrybut id. Firefox obsługuje paski narzędzi użytkownika, natomiast przeglądarka Mozilla już tego nie potrafi.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
currentset, customindex, customizable, defaultset, grippyhidden, grippytooltiptext, toolbarname
Własności
accesible, currentSet, firstPermanentChild, lastPermanentChild, toolbarName
Metody
insertItem

Przykłady

grafika:XUL_ref_toolbar.png
<toolbox>
 <toolbar id="nav-toolbar">
  <toolbarbutton id="nav-users" accesskey="U" label="Users"/>
  <toolbarbutton id="nav-groups" accesskey="p" label="Groups"/>
  <toolbarbutton id="nav-events" accesskey="E" label="Events" disabled="true"/>
 </toolbar>
</toolbox>

Atrybuty

currentset
Tylko Firefox
Typ: łańcuch znaków oddzielony przecinkiem
Aktualne ustawienia wyświetlanych pozycji na toolbar. Będą modyfikowane, gdy użytkownik przystosuje do własnych ustawień pasek narzędzi. Wartość tego atrybutu powinna być listą pozycji ID z toolbarpalette oddzielonych przecinkiem lub dodatkowo w następujący sposób: "separator", "spring", "spacer".
customindex
Tylko Firefox
Typ: integer
Ta wartość jest indeksem paska narzędzi toolbar w dostosowanej liście paska narzędzi. Ta wartość jest aktualizowana automatycznie przez okno dialogowe dostosowujące pasek narzędzi.
customizable
Tylko Firefox
Typ: boolean
Ustawia ten atrybut na true w paskach narzędzi (toolbar), które mogą zostać dostosowane. Te ustawienie przycisków powoduje bycie trwałymi podczas sesji.
defaultset
Tylko Firefox
Typ: lista pozycji id oddzielona przecinkiem
Domyślne ustawienie wyświetlanych pozycji na toolbar. To powinno być ustawione na listę pozycji ID oddzieloną przecinkiem pochodzącą z toolbarpalette. Na przykład, back-button,forward-button,print-button.


grippyhidden
Nie w Firefoksie
Typ: boolean
Kiedy ustawiamy na true, grippy będzie ukryty. Kiedy ustawienie będzie na false, domyślnie, grippy będzie wyświetlony.


grippytooltiptext
Nie w Firefoksie
Typ: string
Tekst do wyświetlenia w poradzie dla grippy paska narzędzi (toolbar), w momencie gdy pasek narzędzi jest zwinięty. Zostanie on zastosowany do etykiety grippy, więc użytkownik wie, który pasek narzędzi jest reprezentowany.


toolbarname
Tylko w Firefoksie
Typ: string
Nazwa paska narzędzi toolbar, który jest na liście pasków narzędzi w menu, aby użyć paska zaznacz Pokaż/Ukryj.

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
currentSet
Tylko w Firefoksie
Typ: lista łańcuchów znaków oddzielona przecinkami
Trzyma aktualną listę ID pozycji oddzielonych przecinkiem na pasku narzędzi. Dla pustych przestrzeni, separatorów i elastycznych pustych przestrzeni stosowane są zamiast nich łańcuchy znaków będące unikalnymi identyfikatorami ID: "spacer", "separator", "spring". Pusty pasek narzędzi posiada wartość currentSet jaką jest "__empty".
Możemy zmienić aktualne ustawienia pozycji przez ustawienie własności. Bądź ostrożny, jak ustawiasz tą własność to automatycznie nie jest aktualizowany atrybut currentset.
firstPermanentChild
Tylko Firefox
Typ: element
Pierwszy trwały element potomny paska narzędzi toolbar. Trwały potomek jest jedynym, który nie jest zdolny, aby się dostosować i zostać na pasku narzędzi. Pozycje, które są umieszczone bezpośrednio wewnątrz paska narzędzi bez bycia w elemencie toolbarpalette są trwałe.
lastPermanentChild
Tylko Firefox
Typ: element
Ostatni trwały element potomny paska narzędzi. Trwały potomek jest jedynym, który nie jest zdolny, aby się dostosować i zostać na pasku narzędzi. Pozycje, które są umieszczone bezpośrednio wewnątrz paska narzędzi bez bycia w elemencie toolbarpalette są trwałe.
toolbarName
Tylko Firefox
Typ: string
Nazwa paska narzędzi.


Metody

insertItem( id, beforeNode, wrapper, beforePermanent )
Tylko Firefox
Zwraca typ:element
Dodaje pozycję z danym id do paska narzędzi toolbar. Nowa pozycja jest dodawana tuż przed pozycja daną przez drugi argument. Jeśli drugi argument jest null, lecz argument beforePermanent jest true, to pozycja jest dodawana na początku paska narzędzi przed pierwszą stałą pozycję paska. Inaczej, jeśli argument beforePermanent jest false, nowa pozycja jest dodawana na koniec paska narzędzi. Trzeci argument możemy zastosować do wrap nowej pozycji w kolejnym elemencie. Zazwyczaj ostatni argument będzie typu null jako jego główny argument do zastosowania w oknie użytkownika.

id powinno być dopasowane do elementu na pasku narzędzi toolbarpalette. Kilka określonych id mogą być stosowane do tworzenia specjalnych przestrzeni dla pozycji paska:

 • separator: Rozdzielacz, który jest rysowany jako pionowy pasek.
 • spacer: Nieelastyczna przestrzeń.
 • spring: Elastyczna przestrzeń.

Metoda zwraca element DOM dla tworzonej pozycji.

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
toolbarbutton, toolbargrippy, toolbaritem, toolbarpalette, toolbarseparator, toolbarset, toolbarspacer, toolbarspring, toolbox
Interfejsy
nsIAccessibleProvider