mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toolbar

  Kontener, który zazwyczaj składa się z wiersza przycisków. Jest to typ pudełka, które domyślnie posiada orientację poziomą swych elementów. Może zostać zwinięty za pomocą grippy, kiedy toolbar jest umieszczony wewnątrz toolbox. Pasek narzędzi powinien zawsze posiadać atrybut id. Firefox obsługuje paski narzędzi użytkownika, natomiast przeglądarka Mozilla już tego nie potrafi.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  currentset, customindex, customizable, defaultset, grippyhidden, grippytooltiptext, toolbarname
  Własności
  accesible, currentSet, firstPermanentChild, lastPermanentChild, toolbarName
  Metody
  insertItem

  Przykłady

  grafika:XUL_ref_toolbar.png
  <toolbox>
   <toolbar id="nav-toolbar">
    <toolbarbutton id="nav-users" accesskey="U" label="Users"/>
    <toolbarbutton id="nav-groups" accesskey="p" label="Groups"/>
    <toolbarbutton id="nav-events" accesskey="E" label="Events" disabled="true"/>
   </toolbar>
  </toolbox>
  

  Atrybuty

  currentset
  Tylko Firefox
  Typ: łańcuch znaków oddzielony przecinkiem
  Aktualne ustawienia wyświetlanych pozycji na toolbar. Będą modyfikowane, gdy użytkownik przystosuje do własnych ustawień pasek narzędzi. Wartość tego atrybutu powinna być listą pozycji ID z toolbarpalette oddzielonych przecinkiem lub dodatkowo w następujący sposób: "separator", "spring", "spacer".
  customindex
  Tylko Firefox
  Typ: integer
  Ta wartość jest indeksem paska narzędzi toolbar w dostosowanej liście paska narzędzi. Ta wartość jest aktualizowana automatycznie przez okno dialogowe dostosowujące pasek narzędzi.
  customizable
  Tylko Firefox
  Typ: boolean
  Ustawia ten atrybut na true w paskach narzędzi (toolbar), które mogą zostać dostosowane. Te ustawienie przycisków powoduje bycie trwałymi podczas sesji.
  defaultset
  Tylko Firefox
  Typ: lista pozycji id oddzielona przecinkiem
  Domyślne ustawienie wyświetlanych pozycji na toolbar. To powinno być ustawione na listę pozycji ID oddzieloną przecinkiem pochodzącą z toolbarpalette. Na przykład, back-button,forward-button,print-button.


  grippyhidden
  Nie w Firefoksie
  Typ: boolean
  Kiedy ustawiamy na true, grippy będzie ukryty. Kiedy ustawienie będzie na false, domyślnie, grippy będzie wyświetlony.


  grippytooltiptext
  Nie w Firefoksie
  Typ: string
  Tekst do wyświetlenia w poradzie dla grippy paska narzędzi (toolbar), w momencie gdy pasek narzędzi jest zwinięty. Zostanie on zastosowany do etykiety grippy, więc użytkownik wie, który pasek narzędzi jest reprezentowany.


  toolbarname
  Tylko w Firefoksie
  Typ: string
  Nazwa paska narzędzi toolbar, który jest na liście pasków narzędzi w menu, aby użyć paska zaznacz Pokaż/Ukryj.

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  currentSet
  Tylko w Firefoksie
  Typ: lista łańcuchów znaków oddzielona przecinkami
  Trzyma aktualną listę ID pozycji oddzielonych przecinkiem na pasku narzędzi. Dla pustych przestrzeni, separatorów i elastycznych pustych przestrzeni stosowane są zamiast nich łańcuchy znaków będące unikalnymi identyfikatorami ID: "spacer", "separator", "spring". Pusty pasek narzędzi posiada wartość currentSet jaką jest "__empty".
  Możemy zmienić aktualne ustawienia pozycji przez ustawienie własności. Bądź ostrożny, jak ustawiasz tą własność to automatycznie nie jest aktualizowany atrybut currentset.
  firstPermanentChild
  Tylko Firefox
  Typ: element
  Pierwszy trwały element potomny paska narzędzi toolbar. Trwały potomek jest jedynym, który nie jest zdolny, aby się dostosować i zostać na pasku narzędzi. Pozycje, które są umieszczone bezpośrednio wewnątrz paska narzędzi bez bycia w elemencie toolbarpalette są trwałe.
  lastPermanentChild
  Tylko Firefox
  Typ: element
  Ostatni trwały element potomny paska narzędzi. Trwały potomek jest jedynym, który nie jest zdolny, aby się dostosować i zostać na pasku narzędzi. Pozycje, które są umieszczone bezpośrednio wewnątrz paska narzędzi bez bycia w elemencie toolbarpalette są trwałe.
  toolbarName
  Tylko Firefox
  Typ: string
  Nazwa paska narzędzi.


  Metody

  insertItem( id, beforeNode, wrapper, beforePermanent )
  Tylko Firefox
  Zwraca typ: element
  Dodaje pozycję z danym <var>id</var> do paska narzędzi toolbar. Nowa pozycja jest dodawana tuż przed pozycja daną przez drugi argument. Jeśli drugi argument jest null, lecz argument <var>beforePermanent</var> jest true, to pozycja jest dodawana na początku paska narzędzi przed pierwszą stałą pozycję paska. Inaczej, jeśli argument <var>beforePermanent</var> jest false, nowa pozycja jest dodawana na koniec paska narzędzi. Trzeci argument możemy zastosować do wrap nowej pozycji w kolejnym elemencie. Zazwyczaj ostatni argument będzie typu null jako jego główny argument do zastosowania w oknie użytkownika.

  <var>id</var> powinno być dopasowane do elementu na pasku narzędzi toolbarpalette. Kilka określonych id mogą być stosowane do tworzenia specjalnych przestrzeni dla pozycji paska:

  • separator: Rozdzielacz, który jest rysowany jako pionowy pasek.
  • spacer: Nieelastyczna przestrzeń.
  • spring: Elastyczna przestrzeń.

  Metoda zwraca element DOM dla tworzonej pozycji.

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy
  toolbarbutton, toolbargrippy, toolbaritem, toolbarpalette, toolbarseparator, toolbarset, toolbarspacer, toolbarspring, toolbox
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,