textnode

Zwykle, podczas podstawiania zasobów RDF w zasadach szablonu, podajesz nazwę właściwości RDF wewnątrz wartości atrybutu, poprzedzone tekstem rdf:. W przypadku elementu textnode, cały węzeł jest zastępowany tekstem odpowiadającym wynikową wartością atrybutu.

Jest to przydatne, jeśli chcesz użyć elementu html lub innych elementów które zawierają tekst w sobie zamiast w atrybutach. Ten element nie robi nic, gdy użyty poza szablonem.

Atrybuty
value

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

value
Typ: adres URL predykatu RDF
Wartość tekstowa do wyświetlenia. Ta wartość powinna być własnością RDF.

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD