mozilla
Wyniki wyszukiwania

  textnode

  Zwykle, podczas podstawiania zasobów RDF w zasadach szablonu, podajesz nazwę właściwości RDF wewnątrz wartości atrybutu, poprzedzone tekstem rdf:. W przypadku elementu textnode, cały węzeł jest zastępowany tekstem odpowiadającym wynikową wartością atrybutu.

  Jest to przydatne, jeśli chcesz użyć elementu html lub innych elementów które zawierają tekst w sobie zamiast w atrybutach. Ten element nie robi nic, gdy użyty poza szablonem.

  Atrybuty
  value

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  value
  Typ: adres URL predykatu RDF
  Wartość tekstowa do wyświetlenia. Ta wartość powinna być własnością RDF.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,