mozilla
Wyniki wyszukiwania

  tabs

  Wiersz karty. Element tabs powinien zostać umieszczony wewnątrz tabbox i powinien zawierać elementy tab.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  closebutton, disableclose, first-tab, last-tab, onclosetab, onnewtab, onselect, setfocus, tooltiptextnew
  Własności
  selectedIndex, selectedItem
  Metody
  advanceSelectedTab, appendItem, insertItemAt, removeItemAt

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  closebutton
  Typ: boolean
  Jeśli ten atrybut jest ustawiony na true, to wiersz tabs będzie miał przycisk "Nowa karta" i przycisk "Zamknij" na swoim końcu. Ta cecha jest stosowana przez element tabbrowser, aby dostarczyć ułatwienie dla dodania lub zamykania kart. Możemy jej ustawić (przypisać) obrazek do 'Nowej karty' i przycisku 'Zamknij' poprzez zaimplementowanie ich do poszczególnych klas tabs-newbutton i tabs-closebutton.


  disableclose
  Typ: boolean
  Jeśli ten atrybut jest ustawiony na true, to przycisk zamknięcia będzie wyłączony.


  first-tab
  Typ: boolean
  Ten atrybut będzie ustawiony na true, dla pierwszej karty. Ten atrybut nie powinien być ustawiany ręcznie, lecz wtedy, gdy jest stosowany w motywie, a jeśli jest pierwszą kartą, to powinna mieć ona inny sposób nadania stylu.


  last-tab
  Typ: boolean
  Ten atrybut będzie ustawiony na true, dla ostatniej karty. Ten atrybut nie powinien być ustawiany ręcznie, lecz wtedy, gdy jest stosowany w motywie, a jeśli jest ostatnią kartą, to powinna mieć inny sposób nadania stylu.


  onclosetab
  Typ: kod skryptu
  Ten skrypt będzie wywoływany, kiedy przycisk zamknięcia karty jest naciśnięty.
  onnewtab
  Nie w Firefoksie
  Typ: kod skryptu
  Ten skrypt będzie wywołany, kiedy nowy przycisk zostanie naciśnięty.
  onselect
  Typ: kod skryptu
  To zdarzenie jest przesyłane do elementu tabs, kiedy ta karta jest zmieniana.
  setfocus
  Typ: boolean
  Jeśli true lub pusty, the focus will be given to the first element in the corresponding tabpanel when the tabs are navigated via the keyboard. If this attribute is false, the focus does not change during navigation.
  tooltiptextnew
  Nie w Firefoksie
  Typ: string
  Stosuje się do ustawienia tekstu, który przydzielony jest do podpowiedzi, kiedy użytkownik przesunie kursor myszki nad nowym przyciskiem w wierszu karty.

  Własności

  selectedIndex
  Typ: integer
  Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
  selectedItem
  Typ: element
  Podtrzymuje aktualnie zaznaczoną pozycję. Jeśli nie ma zaznaczonych aktualnie pozycji, to jej wartość równa będzie null. Możemy zaznaczyć pozycję poprzez ustawienie tej wartości. Zmiana zdarzenia będzie przesyłana do zaznaczonej pozycji, kiedy zmieniona zostanie jedna z tych własności, własność selectedIndex lub zmieniona będzie przez użytkownika.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  advanceSelectedTab( dir, wrap )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Jeśli argument <var>dir</var> jest ustawiony na 1, aktualnie zaznaczona karta zmieni się w następnej karcie. Jeśli argument <var>dir</var> jest ustawiony na -1, aktualnie zaznaczona karta zmienia się w kartę poprzednią. Jeśli argument <var>wrap</var> jest true, będzie regulowało przewijaniem w koło, kiedy pierwsza lub ostatnia karta zostanie osiągnięta.


  appendItem( label, value )
  Zwraca typ: element
  Tworzy nową pozycję i dodaje ją na koniec istniejącej listy pozycji. Opcjonalnie posiada ustawioną wartość. Funkcja zwraca nowo utworzony element.
  insertItemAt( index, label, value )
  Zwraca typ: element
  Ta metoda tworzy nowy element listy i umieszcza go w określonej pozycji. Opcjonalnie można ustawić jego wartość. Nowy element jest zwracany.
  removeItemAt( index )
  Zwraca typ: element
  Usuwa pozycję potomną w elemencie o określonym indeksie. Metoda zwraca usuniętą pozycję.

  Podobne

  Elementy
  tabbox, tab, tabpanels, tabpanel.
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlElement


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,