tabpanels

This is an archived page. It's not actively maintained.

Kontener do podtrzymania ustawień stron w tabbox. Element tabpanels powinien być umieszczony w tabbox. Dziecko elementu tabpanels zostaje panelami tabbox. Zazwyczaj, dzieci są elementami tabpanel. Poprzez kliknięcie pierwszej karty, pierwszy panel zostanie wyświetlony. Poprzez kliknięcie drugiej karty, drugi panel zostanie wyświetlony i tak dalej.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
selectedIndex
Własności
accessible, selectedIndex, selectedPanel

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
selectedIndex
Typ: integer
Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
selectedPanel
Typ: element
Trzyma odniesienie do aktualnie zaznaczonego panelu bez elementu <tabbox>. Przydziela wartość do tej własności, aby zmodyfikować zaznaczony panel. Zaznaczone zdarzenie będzie przesłane, kiedy zaznaczony panel jest zmieniany.

Metody

Podobne

Elementy
tabbox, tabs, tab, tabpanel.
Interfejsy
nsIAccessibleProvider