mozilla
Wyniki wyszukiwania

  tabpanels

  Kontener do podtrzymania ustawień stron w tabbox. Element tabpanels powinien być umieszczony w tabbox. Dziecko elementu tabpanels zostaje panelami tabbox. Zazwyczaj, dzieci są elementami tabpanel. Poprzez kliknięcie pierwszej karty, pierwszy panel zostanie wyświetlony. Poprzez kliknięcie drugiej karty, drugi panel zostanie wyświetlony i tak dalej.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  selectedIndex
  Własności
  accessible, selectedIndex, selectedPanel

  Przykłady

  (potrzebne przykłady)

  Atrybuty

  selectedIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia indeks aktualnie zaznaczonego panelu. Pierwsza pozycja jest w indeksie jako 0.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  selectedIndex
  Typ: integer
  Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
  selectedPanel
  Typ: element
  Trzyma odniesienie do aktualnie zaznaczonego panelu bez elementu <tabbox>. Przydziela wartość do tej własności, aby zmodyfikować zaznaczony panel. Zaznaczone zdarzenie będzie przesłane, kiedy zaznaczony panel jest zmieniany.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy
  tabbox, tabs, tab, tabpanel.
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,