Kontener do podtrzymania ustawień stron w tabbox. Element tabpanels powinien być umieszczony w tabbox. Dziecko elementu tabpanels zostaje panelami tabbox. Zazwyczaj, dzieci są elementami tabpanel. Poprzez kliknięcie pierwszej karty, pierwszy panel zostanie wyświetlony. Poprzez kliknięcie drugiej karty, drugi panel zostanie wyświetlony i tak dalej.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
selectedIndex
Własności
accessible, selectedIndex, selectedPanel

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

selectedIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia indeks aktualnie zaznaczonego panelu. Pierwsza pozycja jest w indeksie jako 0.

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
tabbox, tabs, tab, tabpanel.
Interfejsy
nsIAccessibleProvider


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,