mozilla
Wyniki wyszukiwania

  tabbox

  Kontener stosuje się do wyświetlania elementów strony w karcie. Na tabbox powinny się składać dwa jego elementy potomne, pierwszy element tabs, który stanowi tab i drugi element tabpanels, który stanowi zawartość stron. Jest to typ pudełka, które domyślnie posiada orientację poziomą.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  eventnode, handleCtrlPageUpDown, handleCtrlTab
  Własności
  accessible, eventNode, handleCtrlPageUpDown, handleCtrlTab, selectedIndex, selectedPanel, selectedTab

  Przykłady

  <tabbox id="myTabList" selectedIndex="2">
   <tabs>
    <tab label="A First tab"/>
    <tab label="Second tab"/>
    <tab label="Another tab"/>
    <tab label="Last tab"/>
   </tabs>
   <tabpanels>
    <tabpanel><!-- tabpanel First elements go here --></tabpanel>
    <tabpanel><!-- tabpanel Second elements go here --></tabpanel>
    <tabpanel><button label="Click me"/></tabpanel>
    <tabpanel><!-- tabpanel Fourth elements go here --></tabpanel>
   </tabpanels>
  </tabbox>
  

  grafika:XUL_REF_tabboxes.gif

  Atrybuty

  eventnode
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Sygnalizuje gdzie zdarzenia nawigacji klawiaturą są nasłuchiwane. Jeśli ten atrybut jest nieokreślony, zdarzenia są nasłuchiwane z tabbox. Tak więc, jeśli ten atrybut nie jest stosowany, tabbox lub element wewnątrz niego musi posiadać aktywną nawigację klawiatury do zastosowania.
  • parent: Nawigacja klawiatury jest opanowana w rodzicu tabbox.
  • window: Nawigacja klawiatury jest opanowana na poziomie okna. Nawigacja kartą przydarzyć się może pod warunkiem, jeśli jakikolwiek element w oknie jest aktywny.
  • document: Nawigacja klawiatury jest opanowana na poziomie dokumentu. Nawigacja kartą przydarzyć się może pod warunkiem, jeśli jakikolwiek element w dokumencie jest aktywny.


  handleCtrlPageUpDown
  Typ: boolean
  Jeśli jest ustawione na true lub opuszczone, to klawisze <tt>Control</tt> i <tt>Page Up</tt> lub <tt>Page Down</tt> mogą służyć do przełączania do następnej lub wcześniejszej karty. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false, te klawisze nie będą służyły do nawigacji pomiędzy kartami.


  handleCtrlTab
  Typ: boolean
  Jeśli ustawiony na true lub zostanie opuszczony, tabbox będzie przełączany do następnej karty gdy naciśniemy klawisze <tt>Control</tt> i <tt>Tab</tt>. Jeśli klawisz <tt>Shift</tt> jest przytrzymany wciśnięty to zostanie wyświetlona wcześniejsza karta. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false, to te klawisze nie będą przenosiły pomiędzy kartami.


  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  eventNode
  Type: EventTarget
  Indicates the node where keyboard navigation events listener is set up. The initial value for this property is determined by the value of the eventnode attribute.
  handleCtrlPageUpDown
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu handleCtrlPageUpDown.
  handleCtrlTab
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu handleCtrlTab.
  selectedIndex
  Typ: integer
  Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
  selectedPanel
  Typ: element
  Trzyma odniesienie do aktualnie zaznaczonego panelu bez elementu <tabbox>. Przydziela wartość do tej własności, aby zmodyfikować zaznaczony panel. Zaznaczone zdarzenie będzie przesłane, kiedy zaznaczony panel jest zmieniany.
  selectedTab
  Typ: element tab
  Referencja do aktualnie zaznaczonej karty, która będzie zawsze jednym z elementów tab w elemencie tabs. Przydziela wartość do tej własności, aby modyfikować aktualnie zaznaczoną kartę.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy
  tabs, tab, tabpanels, tabpanel.


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,