mozilla
Wyniki wyszukiwania

  tab

  Pojedyncza karta, która jest umieszczona wewnątrz elementu tabs. Użytkownik powinien kliknąć w kartę, którą chce przenieść na sam wierzch okna (tabbox).

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  accesskey, afterselected, beforeselected, crop, disabled, image, label, linkedpanel, oncommand, tab, validate
  Własności
  accessible, label, linkedPanel, selected, tabs

  Przykłady

  (potrzebne przykłady)

  Atrybuty

  accesskey
  Typ: znak
  Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


  Przykład

  grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
  <vbox>	
   <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
   <textbox id="myName"/>
   <button label="Cancel" accesskey="n"/>
   <button label="Ok" accesskey="O"/>
  </vbox>
  

  Zobacz także

  Atrybut label, atrybut acceltext  afterselected
  Typ: boolean
  Jest ustawiony na true, jeśli karta tuż po aktualnie zaznaczonej karcie. Ustawienie to jest automatycznie ustawiane i nie powinno się go ustawiać ręcznie. Początkowo znalazło swoją użyteczność w zastosowaniu motywów, tak, że możemy ręcznie dostosować ustawienia zaznaczonej karty.
  beforeselected
  Typ: boolean
  Jest ustawiony na true, jeśli karta tuż przed aktualnie zaznaczoną kartą. Ustawienie to jest automatycznie ustawiane i nie powinno się go ustawiać ręcznie. Początkowo znalazło swoją użyteczność w zastosowaniu motywów, tak, że możemy ręcznie dostosować ustawienia zaznaczonej karty.


  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  image
  Typ: adres URL obrazka
  Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
  label
  Typ: string
  Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
  linkedpanel
  Typ: id elementu tabpanel
  The id of the linked tabpanel element that will be displayed when the tab is selected. If this attribute is not used, the tab will be connected to the panel at the corresponding index in the tabpanels element that the tab is in its tabs container. However, if this attribute is used, this behavior is overridden, and the tab will always be linked to a specific panel. This might be used to avoid duplication by linking several tabs to one panel with slight differences to the content adjusted in the select event.

  oncommand
  Typ: kod skrypt
  Ta funkcja obsługi zdarzenia jest wywołana w momencie aktywacji polecenia. Ma to miejsce, gdy użytkownik zaznaczy pozycję menu lub kiedy naciśnie skrót klawiaturowy przypisany do polecenia.
  selected
  Typ: boolean
  Ten atrybut ustawia true, jeśli karta jest zaznaczona domyślnie.
  validate
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Atrybut ten określa, czy obrazek ma być wczytywany z pamięci podręcznej. Może być to przydatne, jeśli obrazki są wczytywane z serwera zdalnego, albo planowana jest częsta ich podmiana. Poniższe wartości są akceptowane; pominięcie tego atrybutu spowoduje zastosowanie wartości domyślnej.
  • always: Obrazek będzie zawsze sprawdzany, czy powinien być wczytany ponownie.
  • never: Obrazek będzie wczytywany z pamięci podręcznej, o ile to tylko możliwe.

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  linkedPanel
  Typ: id elementu tabpanel
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu linkedpanel.
  selected
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
  tabs
  Typ: element tabs
  Element tabs, w którym jest zawarty element tab.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Issues

  Currently disabling of the tab fails. Whilst the tab is "greyed" out it does accept events. .

  Also "unhiding" a tab leads to unpredictable ordering of the tabs. See bugs , and

  Podobne

  Elementy
  tabbox, tabs, tabpanels, tabpanel.
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlItemElement


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Bedi, teoli, lmorchard, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,