mozilla
Wyniki wyszukiwania

  stringbundle

  Element, który może być stosowany do wczytania zasobów zlokalizowanych z plików własności. Stringbundles powinien być umieszczony wewnątrz elementu stringbundleset.

  Plik własności jest listą par własności klucz-wartość (każda oddzielona linią). Klucz i wartość są oddzielone znakiem równości. Na przykład, następująca definicja dwóch własności:

  message.displayError=An error occured trying to display this message
  message.nameAlreadyUsed=The name %s is already being used by another account.
  

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  src
  Własności
  appLocale, src, stringBundle, strings
  Metody
  getFormattedString, getString

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  src
  Typ: URL
  Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

   

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  appLocale
  Typ: nsILocale
  Zwraca obiekt XPCOM, który przechowuje informacje o lokalnych użytkownikach. To jest obiekt, który implementuje nsILocale.
  src
  Typ: URL
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.
  stringBundle
  Typ: nsIStringBundle
  Zwraca łańcuch znaków obiekt paczki XPCOM, który implementuje nsIStringBundle.
  strings
  Typ: nsISimpleEnumerator
  Wyliczenie wszystkich ciągów w paczce ciągów. Zawiera obiekty nsIPropertyElement.

  Metody

  getFormattedString( key, strArray )
  Zwraca typ: string

  Returns a formatted string with the given key name from the string bundle, where each occurance of %S (uppercase) is replaced by each successive element in the supplied array. You may also use other formatting codes.

  getString( key )
  Zwraca typ: string
  Zwraca łańcuch znaków z daną nazwą <var>key</var> z łańcucha znaków paczki (boundle).

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,