stringbundle

Element, który może być stosowany do wczytania zasobów zlokalizowanych z plików własności. Stringbundles powinien być umieszczony wewnątrz elementu stringbundleset.

Plik własności jest listą par własności klucz-wartość (każda oddzielona linią). Klucz i wartość są oddzielone znakiem równości. Na przykład, następująca definicja dwóch własności:

message.displayError=An error occured trying to display this message
message.nameAlreadyUsed=The name %s is already being used by another account.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
src
Własności
appLocale, src, stringBundle, strings
Metody
getFormattedString, getString

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

src
Typ: URL
Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

 

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Metody

getString( key )
Zwraca typ: string
Zwraca łańcuch znaków z daną nazwą key z łańcucha znaków paczki (boundle).

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,