This is an archived page. It's not actively maintained.

statusbarpanel

Pojedynczy element statusbar. Jest to specjalny typ przycisku, który jest rysowany inaczej, niż zawsze. Nie jak normalne przyciski, statusbarpanel mogą mieć tylko etykietę albo obrazek, lecz nie oba na raz. Ten element jest często stosowany z krótkimi etykietami lub ikonami do pokazania statusu np. gdy użytkownik jest online lub kiedy są nowe wiadomości w skrzynce.

Atrybuty
crop, label, src
Własności
label, src
Klasy stylów
statusbarpanel-iconic, statusbarpanel-menu-iconic

Przykłady

<statusbar>
	<statusbarpanel label="Left panel"/>
	<spacer flex="1"/>
	<progressmeter mode="determined" value="82"/>
	<statusbarpanel label="Right panel"/>
</statusbar>

grafika:XUL_ref_statusbar.png

Atrybuty

crop
Typ: jedna z poniższych wartości
Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
 menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
src
Typ: URL
Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

 

Własności

label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


src
Typ: URL
Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Klasy stylów

Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

statusbarpanel-iconic
Zastosuj ta klasę do pojawienia się obrazka na elemencie statusbarpanel. Obrazek określ stosując atrybut src. Obrazek pojawi się zamiast etykiety.


statusbarpanel-menu-iconic
Zastosuj tą klasę do pojawienia się obrazka na elemencie statusbarpanel i także pozwól na menu wyskakujące. Określ obrazek stosując atrybut src i umieść element menupopup wewnątrz statusbarpanel. Obrazek pojawi się zamiast etykiety.

Podobne

Elementy
statusbar