mozilla
Wyniki wyszukiwania

  statusbarpanel

  Pojedynczy element statusbar. Jest to specjalny typ przycisku, który jest rysowany inaczej, niż zawsze. Nie jak normalne przyciski, statusbarpanel mogą mieć tylko etykietę albo obrazek, lecz nie oba na raz. Ten element jest często stosowany z krótkimi etykietami lub ikonami do pokazania statusu np. gdy użytkownik jest online lub kiedy są nowe wiadomości w skrzynce.

  Atrybuty
  crop, label, src
  Własności
  label, src
  Klasy stylów
  statusbarpanel-iconic, statusbarpanel-menu-iconic

  Przykłady

  <statusbar>
  	<statusbarpanel label="Left panel"/>
  	<spacer flex="1"/>
  	<progressmeter mode="determined" value="82"/>
  	<statusbarpanel label="Right panel"/>
  </statusbar>
  

  grafika:XUL_ref_statusbar.png

  Atrybuty

  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    label
  Typ: string
  Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
  src
  Typ: URL
  Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

   

  Własności

  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  src
  Typ: URL
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Klasy stylów

  Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

  statusbarpanel-iconic
  Zastosuj ta klasę do pojawienia się obrazka na elemencie statusbarpanel. Obrazek określ stosując atrybut src. Obrazek pojawi się zamiast etykiety.


  statusbarpanel-menu-iconic
  Zastosuj tą klasę do pojawienia się obrazka na elemencie statusbarpanel i także pozwól na menu wyskakujące. Określ obrazek stosując atrybut src i umieść element menupopup wewnątrz statusbarpanel. Obrazek pojawi się zamiast etykiety.

  Podobne

  Elementy
  statusbar

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,