splitter

This is an archived page. It's not actively maintained.

Element, który powinien pojawić się przed lub za elementem wewnątrz kontenera. Kiedy rozdzielacz jest przeciągany, elementy sąsiednie rozdzielacza zmieniają rozmiar. Jeśli chwytak (grippy) jest umieszczony wewnątrz rozdzielacza, jeden z elementów sąsiednich do rozdzielacza jest chowany, kiedy chwytak zostanie kliknięty.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
collapse, resizeafter, resizebefore, state, substate
Klasy stylów
tree-splitter

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

collapse
Typ: jedna z wartości poniżej
Określa, która strona rozdzielacza splitter jest zawinięta, kiedy jest kliknięty jego grippy. Jeśli ten atrybut nie jest określony, rozdzielacz nie będzie przypadkiem zawinięty. Powinieneś dodać element grippy wewnątrz rozdzielacza, kiedy chcesz użyć go do zawinięcia.
 • none: Brak zawinięcia.
 • before: Kiedy grippy jest kliknięty, element będący przed rozdzielaczem i mający tego samego rodzica jest zwinięty, więc jego szerokość lub wysokość wyniesie 0.
 • after: Kiedy grippy jest kliknięty, element będący po rozdzielaczu i mający tego samego rodzica jest zwinięty, więc jego szerokość lub wysokość wyniesie 0.
 • both (tylko w Gecko 1.9+): Oba elementy rozdzielacza; przed i po nim mogą być zawinięte, jeśli rozmiar tego elementu będzie spadał do minimalnego rozmiaru odpowiedniego do pozycji rozdzielacza.
resizeafter
Typ:jedna z poniższych wartości
Ten atrybut sygnalizuje, który element po prawej lub poniżej rozdzielacza (splitter) powinien zmienić rozmiar, kiedy rozdzielacz zmienia swoje położenie.
 • closest: Element zmienia swój rozmiar natychmiast do prawej lub do dołu po zmianie położenia rozdzielacza.
 • farthest: Element, który jest najdalej od rozdzielacza po prawej lub poniżej zmienia swój rozmiar po zmianie położenia rozdzielacza.
 • grow: Element po prawej lub poniżej rozdzielacza nie zmienia rozmiaru (chyba, że są elastyczne), kiedy rozdzielacz jest przeciągany, lecz natomiast cały kontener zmienia rozmiar.
 • flex: The closest flexible element resizes.
resizebefore
Typ: jedna wartość z poniższych
Ten atrybut sygnalizuje, który element po lewej lub powyżej rozdzielacza (splitter) powinien zmienić rozmiar, kiedy rozdzielacz zmienia swoje położenie.
 • closest: Element zmienia swój rozmiar natychmiast do lewej lub do góry po zmianie położenia rozdzielacza.
 • farthest: Element, który jest najdalej od rozdzielacza po lewej lub powyżej zmienia swój rozmiar po zmianie położenia rozdzielacza.
state
Typ: jedna z wartości poniżej
Sygnalizuje gdzie splitter posiada zawiniętą zawartość lub nie. Ten atrybut będzie aktualizowany automatycznie jak rozdzielacz jest przenoszony i generalnie jest stosowany w arkuszu stylów, aby móc zastosować różne wyglądy dla każdego stanu.
 • open: Zawartość w obu przypadkach; przed lub za rozdzielaczem zależy od wartości atrybutu collapsed, który jest aktualnie wyświetlany.
 • collapsed: Zawartość w obu przypadkach; przed lub za rozdzielaczem jest zawinięta i nie jest widoczna.
 • dragging: Użytkownik aktualnie ręcznie zmienia pozycję rozdzielacza, zazwyczaj poprzez przeciągnięcie go za pomocą myszki.
substate
Typ: jedna z wartości poniżej
W rozdzielaczu, który posiada state="collapsed" i collapse="both", określa kierunek w którym rozdzielacz aktualnie zawijany. Cechą Gecko 1.9+ jest collapse="both" i nie będzie ona miała efektu we wcześniejszych wersjach.
 • before: Element jest natychmiast zawinięty przed rozdzielaczem.
 • after: Element jest natychmiast zawinięty po rozdzielaczu.

Własności

Metody

Klasy stylów

Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

tree-splitter
Zastosowanie tego rozdzielacza jest zamierzone w kolumnach drzewa (pomiędzy elementami treecol). Rozdzielacz rysowany będzie bez szerokości, więc nie będzie on widoczny, jednakże, kolumny mogą wciąż zmieniać swoją szerokość.

Podobne

TBD