separator

This is an archived page. It's not actively maintained.

Tworzy małe odstępy pomiędzy elementami. Ten typ separatorów powinien być zastosowany do oddzielania części okna dialogowego. Nie rysuje on żadnego widocznego paska, lecz jest małą przestrzenią. Funkcjonalność odpowiednia dla odstępu (spacer), to nie mniejsza niż domyślny jej rozmiar (zazwyczaj 1.5 em).

Atrybuty
orient
Klasy stylów
groove, groove-thin, thin

Przykłady

<separator class="groove-thin"/>

Atrybuty

orient
Typ: jedna z wartości poniżej
Stosowany do określenia czy separator oddziela poziomo czy pionowo. Uważaj, niektóre wartości są odwrotnością tego, co mogłoby się wydawać niemożliwe.
  • horizontal: Separator oddziela pionowo umieszczone elementy.
  • vertical: Separator oddziela poziomo umieszczone elementy.

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Metody

Klasy stylów

Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

groove
Separator grooved.


groove-thin
Cienki separator grooved.
thin
Najcieńszy separator, który zazwyczaj ma 0.5 em.

Podobne

Elementy
spacer, splitter.