mozilla
Wyniki wyszukiwania

  separator

  Tworzy małe odstępy pomiędzy elementami. Ten typ separatorów powinien być zastosowany do oddzielania części okna dialogowego. Nie rysuje on żadnego widocznego paska, lecz jest małą przestrzenią. Funkcjonalność odpowiednia dla odstępu (spacer), to nie mniejsza niż domyślny jej rozmiar (zazwyczaj 1.5 em).

  Atrybuty
  orient
  Klasy stylów
  groove, groove-thin, thin

  Przykłady

  <separator class="groove-thin"/>
  

  Atrybuty

  orient
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Stosowany do określenia czy separator oddziela poziomo czy pionowo. Uważaj, niektóre wartości są odwrotnością tego, co mogłoby się wydawać niemożliwe.
  • horizontal: Separator oddziela pionowo umieszczone elementy.
  • vertical: Separator oddziela poziomo umieszczone elementy.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Klasy stylów

  Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

  groove
  Separator grooved.


  groove-thin
  Cienki separator grooved.
  thin
  Najcieńszy separator, który zazwyczaj ma 0.5 em.

  Podobne

  Elementy
  spacer, splitter.


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,