This is an archived page. It's not actively maintained.

scrollbar

Kiedy zawartość kontenera jest większa od rozmiaru w kontenerze, paski przesuwania mogą być umieszczone na krawędzi kontenera aby pozwolić użytkownikowi zobaczyć resztę zawartości. Paski przewijania mogą również być użyte niezależnie, kiedy wartość numeryczna lub procentowa musi być podana przez użytkownika. Użytkownik może zmieniać pozycję paska przewijania poprzez klikanie strzałek na jego końcach lub przesuwając suwak paska.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
curpos, increment, maxpos, pageincrement

Przykłady

<scrollbar curpos="5" maxpos="50"/>

Atrybuty

curpos
Typ: integer
Aktualna pozycja paska przewijania (scrollbar), która posiada zakres od 0 do wartości atrybutu maxpos. Domyślną wartością jest 0.


increment
Typ: integer
Wynosi tyle co wartość atrybutu curpos<magic name="\"PAGENAME\"/"> (dla pasków przewijania) lub value (dla pudełek liczbowych)</magic> zmienionego, gdy strzałka na pasku przewijania jest naciśnięta. Domyślnie posiada wartość równą 1.
maxpos
Typ: integer
Maksymalna pozycja elementu scrollbar. Domyślną wartością jest 100.


pageincrement
Typ: integer
Wynosi tyle co wartość atrybutu curpos zmienionego, gdy powierzchnia paska przewijania jest kliknięta. Powierzchnia jest obszarem, w którym przytrzymany kursorem pasek przewijania jest przesuwany. Domyślną wartością jest 10.

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD