mozilla
Wyniki wyszukiwania

  scrollbar

  Kiedy zawartość kontenera jest większa od rozmiaru w kontenerze, paski przesuwania mogą być umieszczone na krawędzi kontenera aby pozwolić użytkownikowi zobaczyć resztę zawartości. Paski przewijania mogą również być użyte niezależnie, kiedy wartość numeryczna lub procentowa musi być podana przez użytkownika. Użytkownik może zmieniać pozycję paska przewijania poprzez klikanie strzałek na jego końcach lub przesuwając suwak paska.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  curpos, increment, maxpos, pageincrement

  Przykłady

  <scrollbar curpos="5" maxpos="50"/>
  

  Atrybuty

  curpos
  Typ: integer
  Aktualna pozycja paska przewijania (scrollbar), która posiada zakres od 0 do wartości atrybutu maxpos. Domyślną wartością jest 0.


  {{ languages( { "en": "en/XUL/Attribute/increment", "fr": "fr/XUL/Attributs/increment", "ja": "ja/XUL/Attribute/increment" } ) }}
  {{ XULAttr("increment") }}{{ page.unprefixedpath == 'XUL:textbox' ? web.html(' ' .. template.Fx_minversion_inline(3)) : '' }}
  Typ: integer
  Wynosi tyle co wartość atrybutu {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:textbox = .. '<template><name>' .. XULAttr .. '</name><arg>' .. value .. '</arg></template>', XUL:scrollbar = .. '<template><name>' .. XULAttr .. '</name><arg>' .. curpos .. '</arg></template>', '<template><name>' .. XULAttr .. '</name><arg>' .. curpos .. '</arg></template>' .. (dla pasków przewijania) lub .. '<template><name>' .. XULAttr .. '</name><arg>' .. value .. '</arg></template>' .. (dla pudełek liczbowych)) }}</magic> zmienionego, gdy strzałka na pasku przewijania jest naciśnięta. Domyślnie posiada wartość równą 1.
  maxpos
  Typ: integer
  Maksymalna pozycja elementu scrollbar. Domyślną wartością jest 100.


  pageincrement
  Typ: integer
  Wynosi tyle co wartość atrybutu curpos zmienionego, gdy powierzchnia paska przewijania jest kliknięta. Powierzchnia jest obszarem, w którym przytrzymany kursorem pasek przewijania jest przesuwany. Domyślną wartością jest 10.

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot, VooEak
  Ostatnia aktualizacja: teoli,