mozilla
Wyniki wyszukiwania

  script

  Bardzo podobny do elementu script z języka HTML. Stosujemy go do deklaracji skryptu, jaki chcemy zastosować w oknie XUL. Skrypt powinien zazwyczaj być deklarowany w oddzielnym pliku i być pobieranym poprzez odnośnik atrybutem src, lecz możemy także umieścić skrypt wewnątrz okna XUL, wystarczy tylko zastosować otwarty i zamknięty znacznik script.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  src, type

  Przykłady

   <script src="test.js"/>
   <script src="http://example.com/js/test.js"/>
   <script>
    function foo(){
     // kod
    }
   </script>
  

  Atrybuty

  src
  Typ: URL
  Adres URL skryptu.


  type
  Typ: Typ zawartości językowej
  Język skryptu. Zazwyczaj, będziemy ustawiać go na application/x-javascript.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,