script

Bardzo podobny do elementu script z języka HTML. Stosujemy go do deklaracji skryptu, jaki chcemy zastosować w oknie XUL. Skrypt powinien zazwyczaj być deklarowany w oddzielnym pliku i być pobieranym poprzez odnośnik atrybutem src, lecz możemy także umieścić skrypt wewnątrz okna XUL, wystarczy tylko zastosować otwarty i zamknięty znacznik script.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
src, type

Przykłady

 <script src="test.js"/>
 <script src="http://example.com/js/test.js"/>
 <script>
   function foo(){
     // kod
    }
  </script>

Atrybuty

src
Typ: URL
Adres URL skryptu.


type
Typ: Typ zawartości językowej
Język skryptu. Zazwyczaj, będziemy ustawiać go na application/x-javascript.

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne