scale

Element scale pozwala użytkownikowi na wybranie wartości z zakresu. Pasek wyświetlany w pionie lub poziomie pozwala użytkownikowi na wybranie wartości poprzez przeciągnięcie uchwytu na pasku.

Zastosuj atrybut orient do określenia orientacji na skali. Domyślną wartości jest 'horizontal', która wyświetla poziomą skalę. Najmniejszą wartości są po lewej stronie, a najwyższe wartości są po prawej. Ustaw atrybut orientacji na 'vertical', aby zastosować skalę pionową.

Atrybuty
disabled, increment, max, min, pageincrement, tabindex, value
Własności
disabled, max, min, increment, pageIncrement, tabIndex, value,
Metody
decrease, decreasePage, increase, increasePage,

Przykłady

Pozioma skala:

<scale min="1" max="10"/>

Grafika:Controlguide-scale.png

Pionowa skala:

<scale min="1" max="10" orient="vertical"/>

Atrybuty

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
increment
Typ: integer
Wynosi tyle co wartość atrybutu curpos<magic name="\"PAGENAME\"/"> (dla pasków przewijania) lub value (dla pudełek liczbowych)</magic> zmienionego, gdy strzałka na pasku przewijania jest naciśnięta. Domyślnie posiada wartość równą 1.
min
Typ: integer
Wartość minimalna, która może być ustawiona na skali. Domyślną wartością jest 0.
max
Typ: integer
Maksymalna wartość, która może być na skali. Domyślną wartość jest ustawiona na 100.
pageincrement
Typ: integer
Wynosi tyle co wartość atrybutu curpos zmienionego, gdy powierzchnia paska przewijania jest kliknięta. Powierzchnia jest obszarem, w którym przytrzymany kursorem pasek przewijania jest przesuwany. Domyślną wartością jest 10.
tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
value
Typ: string
Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

Własności

disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
increment
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu increment.
min
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu min.
max
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu max.
pageIncrement
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu pageincrement.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

decrease()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wartość zmniejszająca się skali poprzez przyrost.decreasePage()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wartość zmniejszająca się skali poprzez przyrost strony.increase()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wartość wzrastająca na increment poprzez przyrost.
increasePage()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wartość wzrastająca na skali poprzez przyrost strony.Podobne

Interfejsy
nsIDOMXULControlElement