This is an archived page. It's not actively maintained.

rule

Zasada wykorzystywana jest w szablonie (template). Dzieci rule wykorzystywane są do deklarowania warunków spełnienia zasady i generowania zawartości. Kiedy zawartość ma być wyświetlona, budowniczy szablonu (template builder) skanuje źródło danych RDF szukając wierzchołków które spełniają zasadę. Kiedy zasada jest spełniona, odpowiadająca jej zawartość jest generowana.

Zasada zawiera dwie lub więcej elementów-dzieci. Element conditions używany jest do określenia warunków, na których zasoby mogą spełniać zasadę. Zasoby spełniające zasadę używane są do generowania zawartości. Zasoby niespełniające tych zasad nie posiadają żadnej zawartości dla nich stworzonej. Element action określ zawartości generowaną. Element bindings jest opcjonalny i może określać dodatkowe zmienne wiązania, które mają być zastosowane.

Wszystkie troje dzieci mogą stosować zmienne w miejscu wartości atrybutów. Zmienne zapisuje jako znak zapytania i nazwa. Dla spełnionej zasady, każda zmienna stanie się referencją do wierzchołka zawartości RDF. Jeśli ta sama zmienna pojawi się kilkakrotnie, musi ona posiadać identyczną wartość za każdym razem.

Zasada może używać uproszczonej składni do porównania, które obejmuje wstawianie dodatkowych atrybutów do elementu rule. Zasada spełni porównanie, jeśli dodany atrybut spełnia porównanie do zawartości RDF. Podczas porównania, atrybuty id, property oraz instanceOf są ignorowane.

Każdy generowany element będzie dawał automatycznie wartość id. Wartość id będzie przesyłana do źródła id w bazie źródłowej. Możemy użyć to id w skryptach do badania źródła.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
iscontainer, isempty, parent, parsetype

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD