mozilla
Wyniki wyszukiwania

  rule

  Zasada wykorzystywana jest w szablonie (template). Dzieci rule wykorzystywane są do deklarowania warunków spełnienia zasady i generowania zawartości. Kiedy zawartość ma być wyświetlona, budowniczy szablonu (template builder) skanuje źródło danych RDF szukając wierzchołków które spełniają zasadę. Kiedy zasada jest spełniona, odpowiadająca jej zawartość jest generowana.

  Zasada zawiera dwie lub więcej elementów-dzieci. Element conditions używany jest do określenia warunków, na których zasoby mogą spełniać zasadę. Zasoby spełniające zasadę używane są do generowania zawartości. Zasoby niespełniające tych zasad nie posiadają żadnej zawartości dla nich stworzonej. Element action określ zawartości generowaną. Element bindings jest opcjonalny i może określać dodatkowe zmienne wiązania, które mają być zastosowane.

  Wszystkie troje dzieci mogą stosować zmienne w miejscu wartości atrybutów. Zmienne zapisuje jako znak zapytania i nazwa. Dla spełnionej zasady, każda zmienna stanie się referencją do wierzchołka zawartości RDF. Jeśli ta sama zmienna pojawi się kilkakrotnie, musi ona posiadać identyczną wartość za każdym razem.

  Zasada może używać uproszczonej składni do porównania, które obejmuje wstawianie dodatkowych atrybutów do elementu rule. Zasada spełni porównanie, jeśli dodany atrybut spełnia porównanie do zawartości RDF. Podczas porównania, atrybuty id, property oraz instanceOf są ignorowane.

  Każdy generowany element będzie dawał automatycznie wartość id. Wartość id będzie przesyłana do źródła id w bazie źródłowej. Możemy użyć to id w skryptach do badania źródła.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  iscontainer, isempty, parent, parsetype

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  iscontainer
  Typ: boolean
  Indicates whether rules match based on containment. If not specified, the rule may match regardless of whether a node is a container or not.
  • true: The rule will only match nodes that are marked as containers. This would apply to nodes that represent folders.
  • false: The rule will only match nodes that are not marked as containers.

  isempty
  Typ: boolean
  Indicates whether rules match based on emptyness. If not specified, the rule may match regardless of whether a node has children or not.
  • true: The rule will only match nodes that contain no child elements.
  • false: The rule will only match nodes that contain one or more child elements.

  parent
  Type: element tag name
  If set, the rule will only match the corresponding tag. This may be used to have separate rules for leaf and container nodes with different tags.
  parsetype
  Type: string
  If this attribute is set to Integer, the rule will only match RDF nodes with a parse type of Integer.

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot, VooEak
  Ostatnia aktualizacja: teoli,