MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  richlistitem

  Indywidualna pozycja richlistbox.

  Atrybuty
  disabled, selected, tabindex, value
  Własności
  accessible, control, disabled, label, selected, tabIndex, value

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  selected
  Typ: boolean
  Sygnalizuje gdzie element jest zaznaczony lub nie. Ta wartość jest tylko do odczytu. Aby zmienić zaznaczenie, ustaw pozostałe własności selectedIndex lub selectedItem stanowiące ten element.
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  value
  Typ: string
  Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  {{ languages( { "ja": "ja/XUL/Property/control", "en": "en/XUL/Property/control" } ) }}
  {{ XULProp("control") }} {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:menuitem, XUL:menuseparator = ) }}</magic>

  {{ Fx_minversion_inline(3) }}

  Typ: id elementu
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu {{ XULAttr("control") }}.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  selected
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlItemElement


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,