mozilla
Wyniki wyszukiwania

  richlistbox

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
  Ten element jest stosowany do tworzenia listy pozycji, podobnie do element listbox, lecz jest projektowany do zastosowania wtedy, kiedy pozycje nie zawierają zawartości prostego tekstu. richlistbox obsługuje zaznaczenie pojedynczej pozycji w odpowiednim czasie.

  Uwaga: In versions of Firefox prior to Firefox 3, rich list boxes support only single selection. Firefox 3 introduced multiple selection to rich list boxes.

  Atrybuty
  seltype, suppressonselect
  Własności
  accessible, children, scrollBoxObject, selectedIndex, selectedItem, selType, suppressOnSelect
  Metody
  clearSelection, ensureElementIsVisible, ensureSelectedElementIsVisible, getItemAtIndex, getRowCount, goDown, goUp

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  {{ languages( { "en": "en/XUL/Attribute/seltype", "fr": "fr/XUL/Attributs/seltype", "ja": "ja/XUL/Attribute/seltype" } ) }}
  {{ XULAttr("seltype") }} {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:richlistbox = .. '<template><name>' .. Fx_minversion_inline .. '</name><arg>' .. 3 .. '</arg></template>') }}</magic>
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Używany do sygnalizowania czy wielokrotne zaznaczanie jest uznane.
  • single: Tylko jeden wiersz może być zaznaczona być w czasie (domyślnie w listbox).
  • multiple: Wielokrotne wiersze mogą być zaznaczane jeden raz (domyślnie w tree.)

  {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:tree = * .. '' .. cell .. '' .. : Individual cells can be selected. .. '<template><name>' .. Fx_minversion_inline .. '</name><arg>' .. 3 .. '</arg></template>') }}</magic> {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:tree = * .. '' .. text .. '' .. : Rows are selected, however the selection highlight appears only over the text of the primary column.) }}</magic>  suppressonselect
  Type: boolean
  If this attribute is not specified, a select event is fired whenever an item is selected, either by the user or by calling one of the select methods. If set to true, the select event is never fired.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  children
  Typ: tablica elementów
  Zwraca listę pozycji w richlistbox.
  scrollBoxObject
  Typ: nsIScrollBoxObject
  The scroll box object implements the nsIScrollBoxObject interface, which may be used to retrieve and adjust the scroll position of the list box.
  selectedIndex
  Typ: integer
  Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
  selectedItem
  Typ: element
  Podtrzymuje aktualnie zaznaczoną pozycję. Jeśli nie ma zaznaczonych aktualnie pozycji, to jej wartość równa będzie null. Możemy zaznaczyć pozycję poprzez ustawienie tej wartości. Zmiana zdarzenia będzie przesyłana do zaznaczonej pozycji, kiedy zmieniona zostanie jedna z tych własności, własność selectedIndex lub zmieniona będzie przez użytkownika.
  {{ languages( { "en": "en/XUL/Property/selType", "fr": "fr/XUL/Propri\u00e9t\u00e9s/selType", "ja": "ja/XUL/Property/selType" } ) }}
  {{ XULProp("selType") }} {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:richlistbox = .. '<template><name>' .. Fx_minversion_inline .. '</name><arg>' .. 3 .. '</arg></template>') }}</magic>
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu {{ XULAttr("seltype") }}.  suppressOnSelect
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu suppressonselect.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  clearSelection()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Odznacza wszystkie pozycje.


  ensureElementIsVisible( element )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Jeśli określony element nie jest aktualnie widziany przez użytkownika, to wyświetlane pozycje są przewijane, do momentu, aż będzie on widoczny. Jeśli pozycja jest już widoczna, przewijanie nie będzie miało miejsca.


  ensureSelectedElementIsVisible()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Jeśli aktualnie zaznaczony element w pudełku listy jest aktualnie nie widoczny dla użytkownika, to widok pudełka jest przewijany, aż się on pojawi. Jeśli pozycja jest widoczna, to nie pojawią się paski przewijania.


  getItemAtIndex( index )
  Zwraca typ: element
  Zwraca element, który jest o określonym indeksie.


  getRowCount()
  Zwraca typ: integer
  Zwraca ogólną liczbę wierszy w elemencie, nieważne ile wierszy jest wyświetlanych.  goDown()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przenosi zaznaczenie w dół o jedną pozycje.
  goUp()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przenosi zaznaczenie do góry o jedną pozycję.

  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlElement


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Bedi, teoli, lmorchard, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,