UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
Ten element jest stosowany do tworzenia listy pozycji, podobnie do element listbox, lecz jest projektowany do zastosowania wtedy, kiedy pozycje nie zawierają zawartości prostego tekstu. richlistbox obsługuje zaznaczenie pojedynczej pozycji w odpowiednim czasie.

Uwaga: In versions of Firefox prior to Firefox 3, rich list boxes support only single selection. Firefox 3 introduced multiple selection to rich list boxes.

Atrybuty
seltype, suppressonselect
Własności
accessible, children, scrollBoxObject, selectedIndex, selectedItem, selType, suppressOnSelect
Metody
clearSelection, ensureElementIsVisible, ensureSelectedElementIsVisible, getItemAtIndex, getRowCount, goDown, goUp

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

clearSelection()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odznacza wszystkie pozycje.


ensureElementIsVisible( element )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli określony element nie jest aktualnie widziany przez użytkownika, to wyświetlane pozycje są przewijane, do momentu, aż będzie on widoczny. Jeśli pozycja jest już widoczna, przewijanie nie będzie miało miejsca.


ensureSelectedElementIsVisible()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli aktualnie zaznaczony element w pudełku listy jest aktualnie nie widoczny dla użytkownika, to widok pudełka jest przewijany, aż się on pojawi. Jeśli pozycja jest widoczna, to nie pojawią się paski przewijania.


getItemAtIndex( index )
Zwraca typ: element
Zwraca element, który jest o określonym indeksie.


getRowCount()
Zwraca typ: integer
Zwraca ogólną liczbę wierszy w elemencie, nieważne ile wierszy jest wyświetlanych.goDown()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przenosi zaznaczenie w dół o jedną pozycje.
goUp()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przenosi zaznaczenie do góry o jedną pozycję.

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlElement


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Bedi, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,