mozilla
Wyniki wyszukiwania

  progressmeter

  Pasek postępu, który możemy zastosować do wyświetlenia postępu długości operacji. Jest to rysowany pasek, który jest wypełniany w miarę jak operacja jest zakończona. W dodatku nieokreślony progressmeter można utworzyć ustawiając atrybut mode na wartość undetermined. Jest stosowany wtedy, gdy długość czasu zakończenia operacji nie jest znany wcześniej.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  mode, value
  Własności
  accessible, mode, value

  Przykłady

  grafika:XUL_ref_progress.png
  <progressmeter mode="determined" value="82"/>
  <progressmeter mode="undetermined"/>
  
  <!-- switching modes - eg on an ajax call, but in this example with a mouseover the button -->
  <progressmeter mode="determined" id="myProgress"/>
  <button label="Example" onmouseover="setLoading(true)" onmouseout="setLoading(false)"/>
  function setLoading(state){
    document.getElementById('myProgress').mode = (state) ? 'undetermined' : 'determined';
  }
  

  Atrybuty

  mode
  Typ: jedna z wartości poniżej
  determined czyli określony progressmeter możemy zastosować w przypadku, gdzie znamy długość operacji jaka jest wykonywana. undetermined czyli nieokreślony progressmeter możemy zastosować do do operacji, w której nie możemy określić czasu jej przebiegu i zazwyczaj będzie wyświetlony jako słupek. '''as a spinning barber pole.'''
  • determined: Stosujemy do określania wartości (liczby) atrybutu paska postępu określonego, która jest następnie wyświetlona.
  • undetermined: Pasek postępu jest nieokreślony.


  value
  Typ: integer
  Zakres liczbowy od 0 do 100, który wyświetla postęp. Dla przykładu, ustaw wartość na "0", która pokaże pusty pasek. Natomiast ustawiając wartość na "100" zobaczymy wypełnienie całej długości paska, a wartość ustawiona na "25" zajmie jedną czwartą paska. Znaki po liczbie są ignorowane.


  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  mode
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu mode.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,