Pojedynczy panel preferencji w prefwindow. Element prefpane stworzony jest z dwóch części. Pierwsza to opisy preferencji, które podają listę preferencji, które zostaną zmienione. Druga zawiera interfejs użytkownika służący do zmiany tych ustawień. Pierwsza część jest określana za pomocą elementu preferences, a druga może składać się z innych elementów XUL.

Obydwie mogą być bezpośrednio dziećmi elementu prefpane, lub atrybut src może służyć do przechowywania panelu w zewnętrznym pliku. W drugim przypadku, zewnętrzny plik powinien stosować znacznik overlay jako głównego znacznika, jako że zostanie on załadowany jako nakładka na główne okno właściwości.

Dodatkowe informacje są dostępne w artykule System preferencji.

Atrybuty
helpURI, image, label, onpanelload, selected, src
Własności
image, label, preferenceElements, preferences, selected, src
Metody
preferenceForElement

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

helpURI
Typ: uri
URI strony pomocy połączona z panelem preferencji. URI będzie otwarty przy zastosowaniu przeglądarki pomocy, kiedy zostanie naciśnięty przycisk pomocy.
image
Typ: adres URL obrazka
Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
onpaneload
Typ: kod skryptu
Zdefiniowany tutaj kod jest wywołany kiedy okno będzie wczytane, bardzo podobnym zdarzeniem dla okna jest load.
selected
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true dla aktualnie zaznaczonego prefpane. Do zmiany okna zastosuj metodę showPane w elemntach prefwindow.

 

src
Typ: adres URL nakładki
Adres URL zawartości okna preferencji. Jeśli nie jest określono, zawartość elementu prefpane jest stosowana.

Własności

image
Typ: adres URL obrazka
Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


preferenceElements
Typ: DOM Nodelist
Podtrzymuje listę elementów UI w oknie, które są dołączone do preferencji.

 

selected
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
src
Typ: URL
Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.

Metody

preferenceForElement( uielement )
Zwraca typ: element preferencji
Zwraca element preference, do którego jest dołączony dany element interfejsu użytkownika.

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: wbamberg, teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82, VooEak
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,