mozilla
Wyniki wyszukiwania

  prefpane

  Pojedynczy panel preferencji w prefwindow. Element prefpane stworzony jest z dwóch części. Pierwsza to opisy preferencji, które podają listę preferencji, które zostaną zmienione. Druga zawiera interfejs użytkownika służący do zmiany tych ustawień. Pierwsza część jest określana za pomocą elementu preferences, a druga może składać się z innych elementów XUL.

  Obydwie mogą być bezpośrednio dziećmi elementu prefpane, lub atrybut src może służyć do przechowywania panelu w zewnętrznym pliku. W drugim przypadku, zewnętrzny plik powinien stosować znacznik overlay jako głównego znacznika, jako że zostanie on załadowany jako nakładka na główne okno właściwości.

  Dodatkowe informacje są dostępne w artykule System preferencji.

  Atrybuty
  helpURI, image, label, onpanelload, selected, src
  Własności
  image, label, preferenceElements, preferences, selected, src
  Metody
  preferenceForElement

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  helpURI
  Typ: uri
  URI strony pomocy połączona z panelem preferencji. URI będzie otwarty przy zastosowaniu przeglądarki pomocy, kiedy zostanie naciśnięty przycisk pomocy.
  image
  Typ: adres URL obrazka
  Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
  label
  Typ: string
  Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
  onpaneload
  Typ: kod skryptu
  Zdefiniowany tutaj kod jest wywołany kiedy okno będzie wczytane, bardzo podobnym zdarzeniem dla okna jest load.
  selected
  Typ: boolean
  Ten atrybut będzie ustawiony na true dla aktualnie zaznaczonego prefpane. Do zmiany okna zastosuj metodę showPane w elemntach prefwindow.
  src
  Typ: adres URL nakładki
  Adres URL zawartości okna preferencji. Jeśli nie jest określono, zawartość elementu prefpane jest stosowana.

  Własności

  image
  Typ: adres URL obrazka
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  preferenceElements
  Typ: DOM Nodelist
  Podtrzymuje listę elementów UI w oknie, które są dołączone do preferencji.
  selected
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
  src
  Typ: URL
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.

  Metody

  preferenceForElement( uielement )
  Zwraca typ: element preferencji
  Zwraca element preference, do którego jest dołączony dany element interfejsu użytkownika.

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,