This is an archived page. It's not actively maintained.

prefpane

Pojedynczy panel preferencji w prefwindow. Element prefpane stworzony jest z dwóch części. Pierwsza to opisy preferencji, które podają listę preferencji, które zostaną zmienione. Druga zawiera interfejs użytkownika służący do zmiany tych ustawień. Pierwsza część jest określana za pomocą elementu preferences, a druga może składać się z innych elementów XUL.

Obydwie mogą być bezpośrednio dziećmi elementu prefpane, lub atrybut src może służyć do przechowywania panelu w zewnętrznym pliku. W drugim przypadku, zewnętrzny plik powinien stosować znacznik overlay jako głównego znacznika, jako że zostanie on załadowany jako nakładka na główne okno właściwości.

Dodatkowe informacje są dostępne w artykule System preferencji.

Atrybuty
helpURI, image, label, onpanelload, selected, src
Własności
image, label, preferenceElements, preferences, selected, src
Metody
preferenceForElement

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

helpURI
Typ: uri
URI strony pomocy połączona z panelem preferencji. URI będzie otwarty przy zastosowaniu przeglądarki pomocy, kiedy zostanie naciśnięty przycisk pomocy.
image
Typ: adres URL obrazka
Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
onpaneload
Typ: kod skryptu
Zdefiniowany tutaj kod jest wywołany kiedy okno będzie wczytane, bardzo podobnym zdarzeniem dla okna jest load.
selected
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true dla aktualnie zaznaczonego prefpane. Do zmiany okna zastosuj metodę showPane w elemntach prefwindow.

 

src
Typ: adres URL nakładki
Adres URL zawartości okna preferencji. Jeśli nie jest określono, zawartość elementu prefpane jest stosowana.

Własności

image
Typ: adres URL obrazka
Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


preferenceElements
Typ: DOM Nodelist
Podtrzymuje listę elementów UI w oknie, które są dołączone do preferencji.

 

selected
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
src
Typ: URL
Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.

Metody

preferenceForElement( uielement )
Zwraca typ: element preferencji
Zwraca element preference, do którego jest dołączony dany element interfejsu użytkownika.

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD