mozilla
Wyniki wyszukiwania

  preference

  Deklaruje ustawienie, które może zostać zmienione w prefpane. Element ten musi być umieszczony wewnątrz elementu preferences. Każdy element preference odpowiada ustawieniu, które przechowywane jest w pliku preferencji użytkownika. Możesz połączyć element interfejsu użytkownika, taki jak pole wyboru z elementem preference używając atrybutu preference elementu interfejsu użytkownika.

  Dodatkowe informacje są dostępne w artykule System preferencji.

  Atrybuty
  disabled, instantApply, inverted, name, onchange, readonly, tabindex, type
  Własności
  disabled, inverted, locked, name, preferences, readonly, tabIndex, type, value
  Metody
  hasUserValue, reset

  Przykłady

  (potrzebny przykład)

  Atrybuty

  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  instantApply
  Typ: boolean
  Jeśli true, preferencje zostaną zmienione albo niebawem lub gdy interfejs użytkownika jest modyfikowany.  inverted
  Typ: boolean
  Preferencje logiczne, jeśli ten atrybut jest ustawiony na true, to sygnalizuje, która wartość preferencji jest reverse of the user interface element attached to it. For instance, checking the checkbox disables the preference instead of enabling it.
  name
  Typ: string
  Nazwa preferencji do zmiany. Na przykład strona startowa przeglądarki jest ustawiona z preferencją browser.startup.homepage.
  onchange
  Typ: kod skryptu
  Kod w atrybucie onchange jest wywołany, kiedy wartość elementu jest zmieniana.  readonly
  Typ: boolean
  Jeśli ustawiony jest na true, to użytkownik nie będzie mógł zmienić wartości elementu. Jednakże wartość wciąż może zostać zmodyfikowana poprzez skrypt.
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  type
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Typ preferencji, która powinna posiadać jedną z poniższych wartości:
  • bool: Ustawienie logicznej wartości, jednej z dwóch; true lub false. Zazwyczaj checkbox będzie połączony z tą preferencją.
  • int: Liczba całkowita.
  • string: Łańcuch znakowy.
  • unichar: Łańcuch znaków Unicode.
  • wstring: Zlokalizowany łańcuch znaków. W tej sytuacji będzie zapisana ścieżka do pliku preferencji, która stanowi aktualną wartość preferencji.
  • file: Plik. Ścieżka pliku będzie przechowywana we preferencjach.  Własności

  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  inverted
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu inverted.
  locked
  Typ: boolean
  Jeśli true, to preferencje zostaną zabezpieczone i wyłączone z konfiguracji systemu, zabezpieczając zawartość przed zmianami. Własność jest tylko do odczytu.
  name
  Typ: string
  Nazwa preference do zmiany. Na przykład, strona startowa przeglądarki jest ustawiona z preferencją browser.startup.homepage.
  preferences
  Typ: element
  Odwołanie się do elementu zawierającego preferences.
  readonly
  Typ: boolean
  Jeśli jest ustawiony na true, to użytkownik nie może zmieniać wartości elementu. Jest to odpowiednia własności do użytku textbox zamiast własności readonly.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  type
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  hasUserValue()
  Zwraca typ: boolean
  Zwraca true, jeśli preferencje zostały zmienione z domyślnej wartości.
  reset()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przywraca preferencje do domyślnej wartości.
  Dla elementu textbox jest także wykorzystane do czyszczenia list transakcji (Gecko1.9).

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,