This is an archived page. It's not actively maintained.

popup

Element popup jest równoważny elementowi menupopup. Zobacz dokumentację elementu menupopup, aby zdobyć więcej informacji.

Kontener, który pojawia się w dziecku okna (okno potomne). Okienko popup nie posiada żadnych specjalnych ramek. Okienko to może być wyświetlane, kiedy do naciśniętego elementu, za pomocą atrybutu id okienka popup są przydzielone inne atrybuty elementu m.in: popup, context lub tooltip. Popup jest typem pudełka, które domyślnie posiada orientację poziomą. Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL. Zakomentowaną treść pozostawiam tymczasowo (Ptak82)