notificationbox

<notificationbox> jest stosowana do powiadomień powyżej elementu. Zazwyczaj element będzie przeglądarką, ale jakikolwiek element może być zastosowany. Element <notification> jest stosowany dla każdego powiadomienia i będzie tworzony automatycznie dla każdego elementu. Każde powiadomienie będzie zsuwać się do i na zewnątrz, jak będzie potrzebne.

Pudełko jest pudełkiem pionowym, które posiada dzieci. Powiadomienie wyświetla się na górze pudełka. Powiadomienie może być ustawione na dole atrybutu na "reverse".

Własności
currentNotification, allNotifications, notificationsHidden
Metody
appendNotification, agetNotificationWithValue, removeAllNotifications, removeCurrentNotification, removeNotification,

Przykłady

<notificationbox flex="1">
  <browser src="http://www.mozilla.org"/>
</notificationbox>

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

currentNotification
Typ: element powiadomienia
Aktualnie wyświetlany element notification lub null. Własność tylko do odczytu.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

removeCurrentNotification
Zwraca typ: brak
Usuwa bieżące powiadomienie.
removeNotification( item )
Zwraca typ: element
Usuwa powiadomienie, wyświetla kolejne, jeśli bieżące zostało usunięte.

Podobne

Elementy
notification