notificationbox

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

<notificationbox> jest stosowana do powiadomień powyżej elementu. Zazwyczaj element będzie przeglądarką, ale jakikolwiek element może być zastosowany. Element <notification> jest stosowany dla każdego powiadomienia i będzie tworzony automatycznie dla każdego elementu. Każde powiadomienie będzie zsuwać się do i na zewnątrz, jak będzie potrzebne.

Pudełko jest pudełkiem pionowym, które posiada dzieci. Powiadomienie wyświetla się na górze pudełka. Powiadomienie może być ustawione na dole atrybutu na "reverse".

Własności
currentNotification, allNotifications, notificationsHidden
Metody
appendNotification, agetNotificationWithValue, removeAllNotifications, removeCurrentNotification, removeNotification,

Przykłady

<notificationbox flex="1">
  <browser src="http://www.mozilla.org"/>
</notificationbox>

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

removeCurrentNotification
Zwraca typ: brak
Usuwa bieżące powiadomienie.
removeNotification( item )
Zwraca typ: element
Usuwa powiadomienie, wyświetla kolejne, jeśli bieżące zostało usunięte.

Podobne

Elementy
notification
 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, splewako, lmorchard, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,