mozilla
Wyniki wyszukiwania

  notificationbox

  To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł /a> z języka angielskiego.

  <notificationbox> jest stosowana do powiadomień powyżej elementu. Zazwyczaj element będzie przeglądarką, ale jakikolwiek element może być zastosowany. Element <notification> jest stosowany dla każdego powiadomienia i będzie tworzony automatycznie dla każdego elementu. Każde powiadomienie będzie zsuwać się do i na zewnątrz, jak będzie potrzebne.

  Pudełko jest pudełkiem pionowym, które posiada dzieci. Powiadomienie wyświetla się na górze pudełka. Powiadomienie może być ustawione na dole atrybutu na "reverse".

  Własności
  currentNotification, allNotifications, notificationsHidden
  Metody
  appendNotification, agetNotificationWithValue, removeAllNotifications, removeCurrentNotification, removeNotification,

  Przykłady

  <notificationbox flex="1">
   <browser src="http://www.mozilla.org"/>
  </notificationbox>
  

  Atrybuty

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  currentNotification
  Typ: element powiadomienia
  Aktualnie wyświetlany element notification lub null. Własność tylko do odczytu.
  allNotifications
  Typ: nodeList
  NodeList of all notifications. This property is read-only.
  notificationsHidden
  Typ: boolean
  indicating whether the notification area should be hidden.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  removeCurrentNotification
  Zwraca typ: brak
  Usuwa bieżące powiadomienie.
  removeNotification( item )
  Zwraca typ: element
  Usuwa powiadomienie, wyświetla kolejne, jeśli bieżące zostało usunięte.

  Podobne

  Elementy
  notification
   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, splewako, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,