notification

<notification> jest stosowane do wyświetlenia wiadomości informacyjnych. Normalnie jest zastosowane jako część <notificationbox>.

Własności
accessible, control, image, label, priority, type, value
Metody
close

Przykłady

<notification label="To jest ostrzeżenie"/>

Atrybuty

Własności

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

close
Zwraca typ: brak
Zamyka powiadomienie i usuwa je z jego otaczających znaczników <notificationbox>.


Podobne

Elementy
notificationbox

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,