notification

<notification> jest stosowane do wyświetlenia wiadomości informacyjnych. Normalnie jest zastosowane jako część <notificationbox>.

Własności
accessible, control, image, label, priority, type, value
Metody
close

Przykłady

<notification label="To jest ostrzeżenie"/>

Atrybuty

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
image
Typ: adres URL obrazka
Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


type
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.

 

value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

close
Zwraca typ: brak
Zamyka powiadomienie i usuwa je z jego otaczających znaczników <notificationbox>.


Podobne

Elementy
notificationbox