mozilla
Wyniki wyszukiwania

  notification

  <notification> jest stosowane do wyświetlenia wiadomości informacyjnych. Normalnie jest zastosowane jako część <notificationbox>.

  Własności
  accessible, control, image, label, priority, type, value
  Metody
  close

  Przykłady

  <notification label="To jest ostrzeżenie"/>
  

  Atrybuty

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  image
  Typ: adres URL obrazka
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  type
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  close
  Zwraca typ: brak
  Zamyka powiadomienie i usuwa je z jego otaczających znaczników <notificationbox>.


  Podobne

  Elementy
  notificationbox

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,