This is an archived page. It's not actively maintained.

menuseparator

Stosujemy do tworzenia separatorów pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu. Zazwyczaj rysuje cieniutką linie.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Własności
accessible, control, selected

Przykład

<menu label="Help">
  <menupopup>
    <menuitem label="Contents"/>
    <menuseparator/>
    <menuitem label="Release Notes"/>
  </menupopup>
</menu>

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
control<magic name="\"PAGENAME\"/"></magic>

Typ: id elementu
Pobiera i ustawia wartość atrybutu control.
selected
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
menu, menubar, menuitem, menulist, menupopup
Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlItemElement