This is an archived page. It's not actively maintained.

menubar

Kontener, który zazwyczaj składa się z elementów menu. Na Macintosh, pasek menu jest wyświetlony wzdłóż góry okna i wszystkie elementy niebędące menu wewnątrz paska menu, to będą ignorowane.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
accessible, grippyhidden, statusbar
Własności
statusbar

Przykłady

grafika:XUL_ref_menu.png
<menubar id="sample-menubar">
 <menu id="action-menu" label="Action">
  <menupopup id="action-popup">
   <menuitem label="New"/>
   <menuitem label="Save" disabled="true"/>
   <menuitem label="Close"/>
   <menuseparator/>
   <menuitem label="Quit"/>
  </menupopup>
 </menu>
 <menu id="edit-menu" label="Edit">
  <menupopup id="edit-popup">
   <menuitem label="Undo"/>
   <menuitem label="Redo"/>
  </menupopup>
 </menu>
</menubar>

Atrybuty

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.


grippyhidden
Nie w Firefoksie
Typ: boolean
Kiedy ustawiamy na true, grippy będzie ukryty. Kiedy ustawienie będzie na false, domyślnie, grippy będzie wyświetlony.


statusbar
Typ: id elementu paska stanu
Jeśli ustawimy ten atrybut na id elementu statusbar, to etykieta na pasku stanu będzie aktualizowana do statustext w momencie, gdy użytkownik przesunie kursor myszy nad pozycję w menu.

Własności

statusbar
Typ: id elementu paska stanu
Pobiera i ustawia wartość atrybutu statusbar.

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
menu, menuitem, menulist, menupopup, menuseparator
Interfejsy
nsIAccessibleProvider